Polarisatie en inzicht in de dynamiek van “Wij Zij” denken : Nationale trainingssessies voor de leden van BeFUS vzw

Categories

Polarisatie domineert steeds meer onze lokale samenleving. Het fenomeen kan leiden tot openbare overlast en, op termijn, tot de ontwrichting van de sociale cohesie. Polarisatie creëert een sociale dynamiek waarin de politiek verantwoordelijken, de burgemeesters in het bijzonder, een cruciale rol spelen. Door de burgers te helpen om bruggen te bouwen en compromissen te sluiten, is het mogelijk om de ontwikkeling van een confligerend “wij-zij-denken” in een wijk of gemeente te vermijden.

BeFUS vzw heeft 25 jaar ervaring met het ondersteunen van lokale verkozenen bij de ontwikkeling van hun preventie- en veiligheidsbeleid en wil de burgemeesters en hun naaste medewerkers helpen deze gevoelige kwestie in rekening te nemen en lokale strategieën te ontwikkelen om polarisatie tegen te gaan.

Met de steun van de FOD Binnenlandse zaken en Brussel Preventie en Veiligheid (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), nodigt BeFUS vzw haar lidgemeenten op een reeks trainingssessies over polarisatie, meer in het bijzonder voor de actoren op het terrein en hun leidinggevenden. Hieronder vindt u de exacte gegevens over de drie halve studiedagen in november, december 2019 en februari 2020. De deelnemers krijgen de kans om een strategie en tools te ontwikkelen om polarisatie op lokaal vlak tegen te gaan. Het aantal plaatsen is beperkt, het personeel van de lidgemeenten van het BeFUS vzw krijgt voorrang.

Trainingssessies

Eerst heeft BeFUS vzw de burgemeesters en hun medewerkers (schepenen, kabinetschefs, gemeentesecretaris/algemeen directeur) uitgenodigd voor een speciaal evenement rond die thema, en heeft twee data naar keuze voorgesteld: donderdag 19 september van 14 tot 16 uur of vrijdag 20 september van 9.30 tot 11.30 uur, in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek. Beide bijeenkomsten werden geleid door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. Hierbij vindt u de uitnodigingsbrief van de Voorzitster van BeFUS vzw voor de Burgemeesters.

Nationale evenementen voor de Belgische Burgemeesters en Schepenen

 • ofwel donderdag 19/9/19 van 14u tot 16u30 ofwel vrijdag 20/9/19 van 9u30 tot 12u
 • Gelieve u hier in te schrijven aub
 • Simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands
 • Plaats : Zaal MICRO-FOLIE, 1ste verdieping van Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek, Mommaertsstraat 4 in 1080 Brussel
 • Programma op donderdag 19/9/19
  • 13u30 : Onthaal
  • 14u : Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • 14u10 : Conferentie door Bart BRANDSMA
  • 16:10 : Programma van de opleidingen over polarisatie, georganiseerd door BeFUS vzw in 2019-2020
  • 16:20 : Slot drink
 • Programma op vrijdag 20/9/19
  • 9u : Onthaal
  • 9u30 : Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • 9u40 : Conferentie door Bart BRANDSMA
  • 11:40 : Programma van de opleidingen over polarisatie, georganiseerd door BeFUS vzw in 2019-2020
  • 11:50 : Slot drink

Daarna heeft BeFUS vzw alle professionelen op twee introductielezingen rond polarisatie op 4 oktober 2019 uitgenodigd. Beide bijeenkomsten zullen geleid worden door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. De deelname was gratis, en er werd simultane vertaling voorzien in het Nederlands en het Frans.

Professioneel omgaan met polarisatie in je stad of gemeente : introductielezingen

 • ofwel vrijdag 4/10/19 van 9u30 tot 12u ofwel vrijdag 4/10/19 van 14u tot 16u30
 • Gelieve u hier in te schrijven aub
 • Gratis deelname en simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands
 • Plaats : Het Maritiem Communautair Centrum (MCC), 93, Vandenboogaerdestraat in 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Gelieve hierbij dit evaluatieformulier van de kickoff meetings in te vullen aub.
 • Programma
  • Onthaal
  • Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • Uiteenzetting van het Denkkader Polarisatie en toepassing van het Denkkader Polarisatie op het eigen werkterrein van de deelnemers, door Bart BRANDSMA
  • Toelichting bij het vormingsaanbod Polarisatie najaar 2019 en voorjaar 2020, georganiseerd door BeFUS vzw, Tomas BAUM
  • Slot drink

Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land, stad, buurt of school, organisatie of bedrijf kan op het spel komen te staan… door polarisatie. We leggen het vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het werkveld waarin we ons bewegen. Wat is het verschil met conflict? Wat is polarisatiestrategie? Hoe kun je als professional bewust en met voorsprong antwoord geven op wij-zij denken?
Je leert het Denkkader Polarisatie kennen: de drie basiswetten in geval van polarisatie, de vijf rollen die zijn te onderkennen (Pusher, Joiner, The Silent, Bruggenbouwer en Zondebok) en de vier ‘Game Changers’ om te depolariseren. Aan de hand van praktische situaties krijg je verbanden, inzichten en eye openers voorgeschoteld
.” Bart Brandsma

Referencies

Meer informatie

Met de steun van Brussel Preventie en Veiligheid (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en FOD Binnenlandse Zaken