Het handboek lokale preventie en veiligheid is beschikbaar!

Categories

Imprimer cet article

Het handboek « lokale preventie en veiligheid », resultaat van de samenwerking tussen BeFUS vzw en Uitgeverij Politeia, is beschikbaar !

Sinds de invoering van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid wordt België, via zijn lokale overheden, met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische, strategische als praktische behoeften die overwogen moeten worden. 

Met deze eerste editie van het BeFUS-handboek over lokale preventie en veiligheid, dat in samenwerking met Politeia Uitgeverij tot stand is gekomen, zullen zij gebruik kunnen maken van een werkinstrument om preventie- en veiligheidsacties en -projecten op te zetten, uit te voeren, voort te zetten, te ontwikkelen of uit te breiden.  

Daartoe is het noodzakelijk de historische evolutie en ontwikkeling van de verschillende preventie- en veiligheidsstrategieën te begrijpen.  Dit is de rede waarom het eerste hoofdstuk van het handboek de nadruk legt op het concept zelf van preventie, en meer in het bijzonder op de preventie van delinquentie en onveiligheid.   

In de volgende hoofdstukken wil BeFUS vzw de aandacht vestigen op een aantal lokale praktijken inzake   

  • Sociale integratie van mensen met meervoudige diagnoses,  
  • Het terugdringen van openbare overlast en ongemakken,  
  • Sociale polarisatie, 
  • Preventie van radicalisering.   

Deze vraagstukken zijn zodanig complex en actueel dat deze, naast bijzondere aandacht, een methodische en transversale aanpak vereisen.   

In deze geest heeft BeFUS onlangs een reeks workshops georganiseerd om de aandacht te vestigen op polarisatiesituaties die beroepsbeoefenaars in het veld dagelijks tegenkomen. De huidige cyclus focust zich op sociale polarisatie en nabijheidsrelaties tussen burgers en politie. De cyclus bestaat uit drie workshops, waarvan de volgende op 7 december 2021 zal plaatsvinden, over de uitdagingen van de nabijheidsrelaties tussen politie en burgers. De samenwerking met de leden van BeFUS hebben het mogelijk gemaakt de informatie-uitwisseling te verrijken en een gezamenlijke aanpak van de verschijnselen te ontwikkelen.

Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om aan de verschillende thema’s te werken door een ruimere, alomvattende en inclusieve visie op preventie en veiligheid te ontwikkelen.   

Concluderend is deze eerste uitgave van het handboek lokale preventie en veiligheid, dat aansluit bij het door BeFUS georganiseerde colloquium “25 jaar transversale benadering van veiligheidsgevoelens”, een must voor preventie- en veiligheidsprofessionals.  Vijf thema’s worden geanalyseerd en geschreven door een duo van Nederlandstalige en Franstalige auteurs. Het handboek zal jaarlijks worden bijgewerkt op basis van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen de leden van BeFUS vzw. Daarnaast zullen in 2022 vijf nieuwe thema’s behandeld worden.   

Laat u beïnvloeden door het enige Belgische nationale netwerk dat lokale overheden en professionals op het gebied van preventie en veiligheid verenigt via het lidmaatschap van 90 steden en gemeenten en 10 partnerinstellingen.   

Bestel het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” : klik hier

Veel plezier bij het lezen!