Bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel: een voortdurende strijd

Categories

Imprimer cet article

Moderne slavernij en mensenhandel blijven een belangrijke schending van de mensenrechten en een bron van zorg voor de Europese en internationale actoren, met volgens de Internationale Arbeidsorganisatie 5,4 slachtoffers per 1.000 individuen in de wereld.

Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen, waaronder prostitutie, dwangarbeid en -diensten, slavernij en het wegnemen van organen. Dit gebeurt vaak in het verborgene, op plaatsen zoals massagesalons, restaurants en nagelsalons, waar mensen deelnemen aan de lokale economie zonder zich bewust te zijn van de illegale praktijken en schendingen van de mensenrechten die er plaatsvinden.

Campagnes om mensen bewust te maken van moderne slavernij en mensenhandel, en lokaal beleid om organisaties van mensenhandelaars te ondermijnen en slachtoffers te beschermen, zijn een belangrijke stap om de fundamentele mensenrechten te waarborgen en een einde te maken aan deze praktijken en een gezonde samenleving te creëren.

  • Wat stelt criminele groepen in staat door te gaan met moderne slavernij en mensenhandel? Hoe maken deze groepen gebruik van de legale economie om hun activiteiten te versterken?
  • Hoe kunnen Europese steden moderne slavernij en mensenhandel doeltreffend bestrijden? Wat zijn de waargenomen uitdagingen voor de lokale aanpak van deze verschijnselen?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen om de slachtoffers van deze praktijken en de gemeenschappen waarin zij zich bevinden zo goed mogelijk te beschermen? Hoe kunnen lokale gemeenschappen in staat worden gesteld om gevallen van mensenhandel op te sporen en te melden?

Het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid (EFUS) organiseert op 15/06/22 van 14.00 tot 15.00 uur een webconferentie over mensenhandel.

Klik hier om u in te schrijven.