Solliciteer bij BeFUS vzw!

Aanwerving van een projectmanager & van een communication officer voor BeFUS vzw

1/ Projectmanager

BeFUS vzw, de vereniging van 100 Belgische gemeenten die binnen het thema “lokale preventie en veiligheid” opereert, werft een “Projectmanager” aan. We zoeken een voltijds medewerker voor een contract A1 van bepaalde duur van één jaar (oktober 2021 tot oktober  2022).

BeFUS vzw houdt al 25 jaar een databank bij (hoofdzakelijk in digitale vorm) over misdaadpreventie en veiligheidskwesties, en wenst er voor haar leden relevante inhoud uit te halen en die intern en extern mee te delen. Het doel is de verwezenlijkingen van de vereniging te valoriseren en te versterken, haar identiteit te versterken, de reputatie van BeFUS vzw en haar dienstenaanbod te ontwikkelen en de leden rond de doelstellingen van de vereniging te verenigen.

OPDRACHT

De “projectmanager” van BeFUS vzw is verantwoordelijk voor de analyse en organisatie van gegevens en kennis van BeFUS vzw:

 • hij/zij analyseert de bestaande inhoud,
 • hij/zij zorgt voor het logisch beheer van de gegevens, zodat deze leesbaar en doorzoekbaar zijn voor de leden
 • hij/zij zorgt ervoor dat de informatie die op de BeFUS-website aan de leden wordt verstrekt, toereikend en relevant is, en tracht deze proactief aan te vullen,
 • hij/zij selecteert informatie op basis van relevantie en actualiteit,
  stelt hij een archivering van de inhoud voor,
  stelt hij een informatieverwerkingsinstrument voor.

Meer specifiek :

 • hij/zij leidt een bezinning over de veiligheids- en preventieproblemen die binnen de vereniging zijn waargenomen, en stimuleert de analyse van de problemen in overleg met de betrokken actoren,
 • Hij/zij houdt zijn/haar kennis op peil en zorgt voor de overdracht ervan aan de coördinator,
 • Hij/zij brengt over zijn/haar acties verslag uit aan het directiecomité,
 • Hij/zij zorgt voor de inhoud van het jaarlijkse activiteitenverslag en voor de opmaak en verspreiding ervan,
 • hij/zij stelt acties voor om te zorgen voor de samenhang van de informatieverstrekking op nationaal niveau met betrekking tot lokale preventie en veiligheid.

PROFIEL

 • Van goed karakter en gedrag zijn;
 • genieten van hun burgerlijke en politieke rechten;
 • U moet een universitair diploma hebben en 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Tweetalig zijn in het Nederlands en het Frans, met een goede beheersing van het Engels.

SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Goede kennis van grafische tools (Adobe Suite) en IT-tools (Office 365), WordPress-software en multimedia
 • Passieve kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

 • Vermogen om te structureren, te analyseren en samen te vatten,
 • Vermogen om kennis over te dragen (zachte vaardigheden en knowhow),
 • Vermogen tot aanpassing en organisatie,
 • Resultaatgericht,
 • Vermogen om de informatieverwerkingsstrategie van een non-profitorganisatie te ontwikkelen, uit te voeren en te controleren,
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden op het gebied van schrijven en intermenselijke vaardigheden,
 • Vermogen om creatief te zijn en voorstellen te doen,
 • Vermogen om vergaderingen te leiden,
 • Beschikbaarheid, flexibiliteit, diplomatie, loyaliteit, integriteit
 • Verantwoordelijkheidszin en beheer van prioriteiten.
 • Belangstelling voor de problematiek van lokale overheden en gemeentelijke overheidsdiensten, en voor vraagstukken op het gebied van veiligheid en sociale samenhang,
 • Kennis van het Belgische overheidsbeleid.

AANBIEDING

 • Contract van bepaalde duur (12 maanden) voltijds (38u/week),
  bezoldiging volgens A1-salarisschaal en berekend volgens de mogelijke salarisvalorisatie van relevante ervaring die in aanmerking wordt genomen (onder bepaalde voorwaarden)

WERKPLAATS
Telewerk en eventuele vervoerskosten in Belgie ten laste van het BeFUS vzw.

De sociale zetel van BeFUS vzw is het Stadhuis van Stad Brussel, Grote Markt 1, 1000 Brussel. De operationele zetel is in de Casernestraat 37, 1000 Brussel, in de lokalen van de vzw BRAVVO, die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en die vzw BeFUS een werkruimte ter beschikking stelt.

HOE AANVRAGEN?

Herkent u zich in dit profiel, stuur dan ten laatste op 30 september 2021 uw CV, een motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma naar BeFUS vzw, per e-mail met in de onderwerpregel de vermelding dat het gaat om een sollicitatie voor de functie van projectmanager bij BeFUS vzw. Als u uw diploma in het buitenland hebt behaald, moet u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring overleggen. Gezien het aantal sollicitaties zullen onvolledige dossiers systematisch worden afgewezen zonder dat de kandidaten daarvan in kennis worden gesteld. De start van de tewerkstelling is gepland in gezamenlijk overleg, na onderzoek van de sollicitaties en de organisatie van de sollicitatiegesprekken is gepland voor oktober 2021.

2/ Communication officer

BeFUS vzw, de vereniging van 100 Belgische gemeenten die binnen het thema “lokale preventie en veiligheid” opereert, werft een “Communication Officer” aan. We zoeken een voltijds medewerker voor een contract van bepaalde duur van één jaar (september 2021 tot september 2022).

OPDRACHT

De “Communication Officer” van BeFUS vzw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van middelen, acties en communicatienetwerken. Het Belgisch Forum vzw en haar leden wensen hun eigen identiteit verder te ontwikkelen, en hun imago en reputatie te versterken.

De  “Communication Officer” van BeFUS vzw zal trachten dit proces te faciliteren, en de leden rond de doelstellingen van de vereniging te bundelen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van BeFUS vzw.

De ”Communication Officer” van BeFUS vzw zal :

 • de communicatiebehoeften van de organisatie analyseren en erop reageren,
 • zowel een interne als een externe communicatiestrategie ontwikkelen, uitschrijven, toepassen en bewaken, met inzet van relevante communicatiehulpmiddelen,
 • een actieplan voorleggen aan de coordinator en het beheerscomité van BeFUS vzw.

Meer specifiek zal hij/zij :

 • Interne communicatiecampagnes beheren, met inbegrip van volgende taken :
  • de contactgegevens van leden bijwerken, een adresboek van BeFUS vzw publiceren en regelmatig contact houden met leden van BeFUS vzw om hun verwachtingen op het gebied van communicatie te bepalen,
  • zorgen voor een efficiënte communicatie en logistiek management (voorbereiding van documenten en rapporten, powerpoints e.a.) nodig voor vergaderingen, studiedagen en trainingen van BeFUS vzw
  • interne communicatiehulpmiddelen ontwerpen en voor hun actualisering zorgen,
  • leden helpen bij het gebruik van de communicatiehulpmiddelen van BeFUS vzw,
  • acties ontwikkelen, gericht op het opbouwen van de identiteit van BeFUS vzw,
 • Externe communicatiecampagnes beheren en daarvoor neemt hij/zijde volgende taken op :
  • ontwerpen en verspreiden van promotietools voor BeFUS vzw, en de relevante distributiekanalen definiëren,
  • zorgen voor de verspreiding van informatie over de activiteiten van BeFUS vzw, haar leden en partners,
  • zorgen voor de strikte toepassing van de huisstijl van BeFUS vzw,
  • bestellen, controleren en opvolgen van producten geleverd door externe dienstverleners (multimedia-instrumenten, copywriting, grafische afbeeldingen, printers …)
  • updaten en opvolgen van de website van BeFUS vzw (bijwerken van teksten, publicatie van artikelen, illustraties, foto’s, video’s …),
  • nieuwsbrieven van BeFUS vzw opmaken,
  • de contactpersoon voor de pers,
  • de sociale netwerken opvolgen in naam van BeFUS vzw,
  • vertegenwoordigen van BeFUS vzw.

Als Communication Officer voor BeFUS vzw, zal hij/zij :

 • rapporteren aan het beheerscomité en de coördinator informeren,
 • opmaken en verspreiden van het jaarlijkse activiteitenverslag,
 • zijn/haar kennis up-to-date houden en aan de coördinator rapporteren,
 • de vinger aan de pols houden betreffende veiligheids- en preventiekwesties analyseren van fenomenen in overleg met de betrokken belanghebbenden en coördinerenvan de communicatie met de leden,
 • acties voorstellen om de communicatie met betrekking tot preventie en lokale veiligheid op nationaal niveau te stroomlijnen

PROFIEL

 • van onberispelijk gedrag en moraliteit zijn,
 • alle burgerlijke en politieke rechten hebben,
 • een bachelor diploma en 3 jaar professionele ervaring in een vergelijkbare functie hebben,
 • Tweetalig NL-FR, met goede kennis van het Engels.

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

 • Uitstekende kennis van communicatiehulpmiddelen, grafische hulpmiddelen (Adobe Suite) en computergebruik (Office) en software WordPress en sociale netwerken (vooral Linked In en Twitter)
 • Kennis van het Belgische overheidsapparaat,
 • Interesse hebben voor kwesties van veiligheid en sociale cohesie, in het kader van de werking van een lokale overheid en de linken met regionale en federale overheden.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

 • De mogelijkheid om de communicatiestrategie van een non-profitorganisatie te ontwikkelen, te bepalen en uit te rollen,
 • Uitstekende redactionele en relationele communicatievaardigheden,
 • Creativiteit,
 • Kunnen analyseren,
 • Kennis kunnen overdragen,
 • Vergaderingen kunnen leiden,
 • Aanpassingsvermogen,
 • Organisatievermogen,
 • Resultaatgericht,
 • Beschikbaarheid, flexibiliteit, diplomatie, loyaliteit, integriteit,
 • Verantwoordelijkheid en prioriteitenbeheer.

AANBIEDING

 • voltijds contract voor bepaalde duur (38 uur per week) : één jaarscontract van september 2021 tot september 2022
 • beloning op schaal B en berekend op basis van de potentiële salariswaarde van de relevante ervaring (onder bepaalde voorwaarden).

HOE KAN JE SOLLICITEREN ?

Als je jezelf herkent in dit profiel, aarzel dan niet om ten laatste op 15/9/2021 je cv, een motivatiebrief en een kopie van je diploma te sturen naar het BeFUS vzw, per e-mail aan info@urbansecurity.be, met vermelding van het onderwerp dat het een kandidatuur is voor de functie van “Communication Officer BeFUS vzw”. Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, geef dan een gelijkwaardigheidsattest op die is uitgegeven door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Gelet op het aantal aanvragen zullen onvolledige aanvragen systematisch worden afgewezen zonder de kandidaten te informeren. De indiensttreding wordt ingezamenlijk overleg bepaald, na onderzoek van de aanvragen en organisatie van de interviews gepland eind september 2021. BeFUS vzw selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. In geval van indiensttreding moet de aanvrager een geboorteakte en een blanco strafregister overleggen.

WERKPLAATS
Telewerk en eventuele vervoerskosten in Belgie ten laste van het BeFUS vzw

INFOS  
Laetitia NOLET : info@urbansecurity.be, Coördinator BeFUS vzw Tel : 0472/333.928 – fax : 02/279.65.09

Aanwervingen ook gepubliceerd op Linked In Facebook – Indeed