CALL FOR PARTICIPANTS FOR AN INFORMATION SESSION ON PLANNING THE EVALUATION OF LOCAL P/CVE/DE-RAD INITIATIVES

Catégories

Imprimer cet article

 

Call for participants for an information session on planning the evaluation of local P/CVE/De-Rad initiatives

 

(Version française en bas ⬇️)

Evaluating the effectiveness of Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) and De-radicalization initiatives is crucial in ensuring their impact and success. If you are representing an European local or a regional authority and seeking to enhance your evaluation processes in this domain, we invite you to join us for a comprehensive information session on the INDEED tool.

The INDEED tool is specifically designed for the planning and evaluation of evidence-based initiatives in P/CVE and De-radicalization. By participating in this training, you’ll gain valuable insights into how to effectively assess and improve your programs.

· Date: June 13, 2024

· Time: 2:00 pm – 4:00 pm

· Venue: Online (Zoom).

· Languages: English and French.

Who is it for:

This training is intended for policy makers and representatives of European cities who are involved in evaluating P/CVE and De-radicalization initiatives.

Registration Deadline: Please submit the registration form by June 3, 2024, 17:00 CET. You will receive the agenda and the connection link only upon registration.

The INDEED project aims to use evidence-based approaches to strengthen first-line practitioners’ and policy makers’ knowledge, capabilities, and skills for designing, planning, implementing and evaluating PVE/CVE and De-radicalisation or other crime prevention initiatives, such as policies and strategies, long-term programmes, short-term actions and ad-hoc interventions, in an effective and proven manner. For more information on the project, please visit the official website .

The European Forum for Urban Security (Efus) is a partner in the INDEED project.

Do not miss this opportunity to enhance your evaluation practices and contribute to the advancement of P/CVE and De-radicalization efforts in your city-level. Register now to secure your spot!

——————————————–

Appel à participants pour une séance d’information : Planification de l’évaluation des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent au niveau local.

Il est crucial d’évaluer l’efficacité des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent pour garantir leur impact et leur succès. Si vous représentez une autorité locale ou régionale européenne et souhaitez améliorer vos processus d’évaluation dans ce domaine, nous vous invitons à nous rejoindre pour une session d’information sur l’outil INDEED. L’outil INDEED est spécifiquement conçu pour la planification et l’évaluation d’initiatives fondées sur des preuves en matière de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent. En participant à cette formation, vous obtiendrez des informations précieuses sur la manière d’évaluer et d’améliorer efficacement vos programmes.

· Date : 13 juin 2024

· Heure : 14h00 – 16h00

· Lieu : en ligne (Zoom).

· Langues : anglais et français.

·

C’est pour qui: Cette formation est destinée aux décideurs politiques et aux représentants des villes européennes impliqués dans l’évaluation des initiatives de prévention.

Date limite d’inscription : A envoyer le formulaire d’inscription au plus tard, le 3 juin 2024, 17h00 CET. Vous recevrez l’ordre du jour et le lien de connexion uniquement lors de votre inscription. Le projet INDEED vise à utiliser des approches fondées sur des données probantes pour renforcer les connaissances, les capacités et les compétences des praticiens de première ligne et des décideurs politiques pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer la PVE/CEV et la déradicalisation ou d’autres initiatives de prévention de la criminalité, telles que politiques et stratégies, programmes à long terme, actions à court terme et interventions ponctuelles, de manière efficace et éprouvée. Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter le site officiel. Le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) est partenaire du projet INDEED. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer vos pratiques d’évaluation et de contribuer à l’avancement des efforts de P/CEV et de déradicalisation au niveau de votre ville. Inscrivez vous maintenant pour garantir votre place !

Lire sur Efus Network →

 

Parlons inclusion : 20/6/2024 CEP et Unia à Charleroi

Catégories

Imprimer cet article

6/6/2024 CPS studiedag in Merelbeke

Catégories

Imprimer cet article

Cultuurhuis Merelbeke
Studiedag in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)InhoudIn een wereld waarin uitdagingen zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld en jeugdcriminaliteit steeds complexer worden, is het essentieel om een gezamenlijke benadering te ontwikkelen. Geïntegreerd, multidisciplinair, ketenaanpak, multi-agency, 360° aanpak zijn vaak allen termen die aanduiden hoe belangrijk het is om met de verschillende partners met elk hun stukje informatie een (bijna) complete puzzel te maken van een individu, gezinssituatie of buurt. Multidisciplinaire samenwerkin­gen rond complexe samenlevings-en veiligheidsproblematieken vormt geenszins een nieuw concept. Ook in België wordt al gerui­me tijd geëxperimenteerd met de multidisciplinaire aanpak. Zo werd in 2012 in het kader van intrafamiliaal geweld het “CO3-project” (CO3 staat voor Client Gericht Overleg) gelanceerd in Antwerpen. Datzelfde jaar werd ook een experimenteel samenwerkingskader uitgewerkt tus­sen hulpverlening en justitie in het kader van kindermishandeling. Dit werd gedoopt onder de naam “het Protocol van Moed”.

Na meer dan een decennium van pilootprojecten maken we de balans op van deze aanpak. Heeft de multidisciplinaire aanpak resultaat opgeleverd? Kunnen we vaststellen dat deze manier van werken loont en dat het de versnippering tussen diverse diensten heeft weggewerkt? Of botsen we toch nog op een aantal voorwaarden voor effectieve samenwerking (opbouwen van vertrouwen, bewustzijn, ethische en wettelijke richtlijnen, enz.). Wat zijn  de toekomstmogelijkheden voor multi-agency werk?  En op welke manier dient dit alles te worden uitgerold en geïntegreerd in de lokale praktijk?

Programma

Dagvoorzitter: Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

9u00: Aanmelding met koffie en thee

9u30:  Inleiding door de dagvoorzitter
Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

9u35: Multidisciplinair samenwerken: terugblik en stand van zaken
Toria Ficette, Directrice van de directie Partnerships van safe.brussels

10u05: Evidence based werken in een multidisciplinaire setting
Prof. dr. Kristof Verfaillie, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

10u30: Q & A o.l.v. de dagvoorzitter

11u00: Pauze met koffie en thee

11u30: Multidisciplinair samenwerken en de “Rule of Law”   
Werner Van Herle, Adelingshoofd preventie en veiligheid, Stad Mechelen

12u00: Ethisch kader: Welke ethische knopen hebben we?
Agnes Verbruggen, lector sociologie en beroepsethiek aan de Hogeschool Gent

12u30: Broodjeslunch

13u30: Oei ik groei! Lessen van lokale veiligheidspioniers
Davy Simons, Stafmedewerker Sociale Interventie, Stad Antwerpen
Peter Colle, Evaluatie Preventieprojecten, Strategisch Veiligheids- en Preventieplan, Stad en OCMW Gent

14u15: Getuigenissen uit de praktijk
Kompas+ Antwerpen: Eveline Van den Eeden
Parketmagistraat (gevraagd)
PMultiversum: Lisamarie Vanderplaats
LIVC-R: Peggy Bischop, Eerste adviseur, Diensthoofd Jeugd-en gezinsgebonden politiezorg, Politiezone Rivierenland

14u45: Debat met de sprekers (namiddag) o.l.v. de dagvoorzitter

15u45: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen

 

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,…

Werkgroep

 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS.

Piloot: Maarten De Waele

Werkgroep: Maarten De Waele, Kristof Verfaillie, Clara Vanquekelberghe, Davy Simons, Peter Colle, Katrien Van Mele en Nathalie Roegiers

Locatie

 

Cultuurhuis Merelbeke

Driekoningenplein 15
9820 Merelbeke

Bereikbaarheid en toegankelijkheidsinfo

 

 

Praktische informatie

 

Prijs:

De normale deelnameprijs bedraagt 135 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de netwerkdrink en de documentatiemap inbegrepen.

Vrijstelling van BTW op basis van artikel 44, §2, 4° van het BTW-wetboek.

Inschrijvingen met korting:

Gold structurele partners ontvangen 15 % korting op de inschrijvingsprijs. Silver structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs, Deze korting wordt automatische verrekend op de factuur. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar lijst structurele partners.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten betalen het studententarief van 40 € per persoon mits zij een kopie van hun studentenkaart via email doorsturen aan sec@policingandsecurity.be. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie: 

Deze studiedag zal erkend worden als baremische vorming voor politiemedewerkers.

 

 

Meer info en inschrijven

Save the dates! 8-9 mei 2025

Op donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2025 viert het CPS haar 35e verjaardag in Thermae Palace in Oostende met avondfeest op 8 mei en een tweedaagse residentiële conferentie ‘Evidence informed policing: voor een transparante en democratische politie’.

Info volgt spoedig! Noteer deze data nu al in je agenda!

 


Komende studiedagen:
30 mei 2024 Studienamiddag i.s.m. Vives Hogeschool en Vias Institute: In dialoog met de burger. Over het belang van politioneel relationeel vakmanschap!
Vias Institute, Brussel – Deelname is gratis
21 juni 2024 Studiedag Drugs in de buurt: aanpak van het drugsfenomeen op lokaal niveau
Utopia, Aalst
8 oktober 2024 Studiedag Defund the police!
Provinciehuis Leuven
24 oktober 2024 Studiedag i.s.m. G4S: Veiligheidsperspectieven op extremisme en radicalisering en de specifieke rol van technologie
Gent
5 november 2024(Nieuwe datum!) Studiedag: De nieuwe wet Private Opsporing: gamechanger of niet?
Brussel
19 november 2024 Studiedag: Politieleiderschap
De Casino, Sint-Niklaas
27 november 2024 Studiedag: De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk
i.s.m. ARIEC West-Vlaanderen en Fed. Diensten Gouverneur West-vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Andere thema’s kunnen later nog op de planning worden geplaatst.Komende opleidingen:
11-13 juni 2024
+ terugkomdag
4-daagse opleiding: Verhoor van verdachten
te Gent (Ledeberg)
Wachtlijst!

Ik wil structureel partner worden
Twitter
Facebook
Website
Copyright © Centre for Policing and Security*, All rights reserved.Our mailing address is:
sec@policingandsecurity.be

Formation du 19/3/2024 sur la pratique de la vérité en médiation au niveau local

Catégories

Imprimer cet article

Formation : La pratique de la vérité en médiation au niveau local

Formateurs : Catherine Vanderstraeten, Olivier Vanderhaeghen
Date : 19.03.2024

Prix : 80,-

Gratuit pour les membres EFUS.

Profitez d’un tarif préférentiel de 50 euros par professionnel au service d’un membre d’honneur de BeFUS asbl.


  Présentation de la formation du 19/3/2024

  Qu’est-ce que la Vérité ? La vérité est-elle une condition indispensable à la médiation entendue comme « un processus de communication éthique dans lequel un tiers favorise l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement d’une situation » (définition de Michèle Guillaume-Hofnung) ? Tout en respectant sa neutralité et son impartialité, comment le médiateur peut-il appréhender ce qui est dit dans le cadre d’une médiation ? Entre l’exposé des faits, le parler vrai, le dire vrai ou la parole authentique, le médiateur peut être conduit à s’interroger sur la parole émise par les médiés.
  Cette formation destinée aux médiateurs posera le cadre d’une réflexion philosophique sur la pratique de la vérité sous toutes ses formes et les multiples tensions qui peuvent exister entre la parole qui se déclare vraie et la pratique du mensonge.

   

  Formation 27/5/2024 sur les coopérations et partenariats pratiques de prévention, sécurité et inclusion au niveau local

  Catégories

  Imprimer cet article

  • Formation : Coopérations et partenariats pratiques de prévention, sécurité et inclusion au niveau local.

  Orateur : Catherine Van Der Straeten
  Date : 27.05.2024
  Prix : 80,-
  Profitez d’un tarif préférentiel de 50 euros par professionnel au service d’un membre d’honneur de BeFUS asbl.


   Gratuit pour les membres EFUS.

   résumé

   atelier visant à optimiser les partenariats entre les différents acteurs dans des domaines tels que le devoir de discrétion et le secret professionnel.

   CETTE FORMATION EST DESTINÉE À :

   Agents de prévention et professionnels de la sécurité locale, policiers, agents de proximité, évaluateurs, travailleurs de rue, médiateurs, universitaires.

   programme

   AM :– Qu’est-ce que le domaine de la sécurité et de la prévention ?– Comment définir la “coopération” ?– Différence entre un travail orienté vers un objectif et un travail orienté vers un résultat.– Législation applicable (voir également l’atelier sur le secret professionnel)PM :– Pragmatisme et pratique– Cas pratiques

   *Pour que cette formation soit la plus pratique possible, nous aimerions savoir si vous avez une expérience de collaboration qui s’est bien déroulée ou qui s’est avérée très difficile. Pouvez-vous nous en donner une brève description (4 ou 5 lignes) ?

   16/11/2023 conférence organisée par la Ville de Charleroi :”L’islam traditionnel : le pire ennemi du fondamentalisme?”

   Catégories

   Imprimer cet article

   Vous devez être connecté pour voir ce contenu.

   Formations de BeFUS asbl “Inclusion, prévention et sécurité locales”

   Catégories

   Imprimer cet article

   Après 19 webinaires participatifs sur les 11 thèmes du manuel de BeFUS asbl “Inclusion, prévention et sécurité locales” organisés en 2022-2023, nous vous invitons à exprimer votre ressenti et vos besoins suite à votre participation, et à vous inscrire ici sans tarder pour participer aux formations pratiques entre pairs, organisées par BeFUS asbl de 10 à 15h à Bruxelles, avec la contribution des auteurs et co-auteurs de la 3ème édition du manuel, aux dates suivantes :

   2024

   • 16/1/2024 sur la prévention de la récidive
   • 22/1/2024 sur l’évaluation et le sentiment d’insécurité : les conditions d’un usage.
   • 30/1/2024 sur la ville la nuit et/ou les nuisances publiques et incivilités.
   • 5/2/2024  sur le secret professionnel et la posture des acteurs de prévention.
   • 20/2/2024 sur le non recours aux droits sociaux.
   • 12/3/2024 sur la pratique de la vérité en médiation.
   • 16/4/2024 sur la prévention de la radicalisation violente au niveau local.
   • 22/4/2024 sur le travail social de rue.
   • 14/5/2024 sur l’aménagement participatif de l’espace public et sa gestion négociée, partagée, responsable, durable et innovante.

   Avec le soutien de safe.brussels, la précieuse collaboration de Politeia asbl, et les contributions et apports d’expériences et d’expertise des auteurs et co-auteurs du manuel pratique “Prévention et sécurité locales” de BeFUS asbl 2023 :

   Peter COLLE, Astrid DE GROOF, Anabel EERENS SARANGO, Maude GLORIEUX, François-Xavier HELLEMANS, Thierry HENDRICKX, Arnaud JACQUINET, Julien RAONE, Gregor STANGHERLIN, Werner VAN HERLE, Catherine VAN DER STRAETEN, Jonas VAN ROSSEM, et Olivier VANDERHAEGHEN

    


   Après notre première journée d’étude annuelle sur les 30 ans de politique locale de prévention et de sécurité en Belgique, organisée avec les Éditions Politeia le 22 septembre 2022, BeFUS asbl a le plaisir de vous inviter à une série d’ateliers participatifs en ligne sur les différents chapitres du manuel “prévention et sécurité locales”:

   1. 29/09/2022 : Inclusion sociale des jeunes avec problèmes d’assuétudes et/ou de santé mentale.
   2. 13/10/2022 : Diagnostic du sentiment d’insécurité et évaluation participative par les jeunes : les conditions d’un usage.
   3. 18/10/2022 : Réhabilitation et prévention de la récidive des jeunes.
   4. 27/10/2022 : Technologies digitales pour la gestion de l’espace public et de ses jeunes utilisateurs.
   5. 17/11/2022 : La ville la nuit et les jeunes.
   6. 24/11/2022 : Positionnement des acteurs de la prévention sur le secret professionnel.
   7. 8/12/2022 : Nuisances et incivilités.
   8. 13/12/2022 : Prévention de la radicalisation au niveau local.
   9. 20/12/2022 : Police/citoyens

   2023 

   1. 16/01/2023 : Futur des politiques belges de prévention
   2. 31/01/2023 : Approche en chaîne dans le cadre de la prévention de la récidive
   3. 14/02/2023 : Evaluation et sentiment d’insécurité
   4. 07/03/2023 : Secret professionnel et position des acteurs de prévention
   5. 21/03/2023 : Participation citoyenne aux politiques locales de sécurité
   6. 25/04/2023 : Inclusion sociale des personnes avec problèmes d’assuétudes et/ou de santé mentale
   7. 09/05/2023 : Polarisation sociale
   8. 23/05/2023 : Prévention de l’extrémisme violent au niveau local
   9. 06/06/2023 : Prévention des nuisances publiques et incivilités
   10. 20/06/2023 : La ville la nuit
   11. 26/09/2023 :  La proximité et le respect entre les citoyens, policiers et professionnels de la prévention.
   12. 2/10/2023 : Le futur des politiques locales de prévention et de sécurité.
   13. 9/10/2023 : La prévention de la polarisation toxique.
   14. 10/10/2023 : La proximité et le respect entre les citoyens, policiers et professionnels de la prévention.

   *la traduction simultanée est prévue.

   Avec le soutien de safe.brussels (Région de Bruxelles Capitale)

   Prévention alcoolisme et assuétudes des jeunes

   Catégories

   Imprimer cet article

   Vous devez être connecté pour voir ce contenu.

   22/5/2023 : deadline for EFUS partners CERV – Calls for proposals to promote gender inclusivity in local & regional policing

   Catégories

   Imprimer cet article

   Vous devez être connecté pour voir ce contenu.

   22/5/2023: invitation workshop evaluation PVE/CVE policies and strategies

   Catégories

   Imprimer cet article

   Vous devez être connecté pour voir ce contenu.