Bemiddeling GAS in het Arrondissement Halle-Vilvoorde

Nederlands Français

Publié par: Claire-Hélène Belpaire - avril 5, 2021
Statut actuel: Acceptée

Ajouter un commentaire

Sinds 2007 voorziet de POD MI een subsidie voor de aanwerving van verschillende bemiddelaars gemeentelijk administratieve sancties (GAS). Een van de bemiddelaars is verantwoordelijk voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

De sanctionerend ambtenaar selecteert de GAS dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling. Bij minderjarige overtreders is het bemiddelingsvoorstel verplicht, bij meerderjarige overtreders is dit facultatief. Indien de sanctionerend ambtenaar beslist dat het dossier in aanmerking komt voor bemiddeling, wordt er een uitnodiging verstuurd naar de overtreder en de benadeelde partij. Bemiddeling kan enkel plaatsvinden indien beide partijen vrijwillig wensen deel te nemen aan het gesprek. Er wordt gepoogd om een oplossing te vinden voor het conflict door beide partijen met elkaar in dialoog te laten gaan. Indien er een akkoord wordt bereikt, wordt de boete kwijtgescholden.

Gemeenten van arrondissement Halle-Vilvoorde:

Téléphone : 0499 80 88 91
E-mail : claire.belpaire@vilvoorde.be
Lieu : Vilvoorde, België

Bemiddeling GAS in het Arrondissement Halle-Vilvoorde