Burenbemiddeling Lennik

Nederlands Français

Publié par: Nathalie Hertveldt - avril 5, 2021
Statut actuel: Acceptée

Ajouter un commentaire

Lokaal initiatief burenbemiddeling Lennik

Burenbemiddeling helpt u om problemen met uw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

U kunt een beroep doen op burenbemiddeling wanneer u de communicatie met uw buur wilt herstellen, wanneer u het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer u bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Wat zijn de basisprincipes van burenbemiddeling?

Hoe aanvragen

U neemt contact op met de lokale dienst burenbemiddeling. Zie contactblok rechts.

Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Kostprijs

Burenbemiddeling is gratis.

Lieu : Lennik, België

Burenbemiddeling Lennik