Burenbemiddeling Boutersem

Catégories

Imprimer cet article

Burenconflicten vindt je in elke stad, in elk dorp, in elke straat. Buren durven niet met elkaar te praten over de kleine ergernissen en problemen. Zo kunnen conflicten escaleren.

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen jou en je buur. Dit kan gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil of sluikstorten, rondslingerende rommel, geurhinder…

Burenbemiddeling wordt gratis aangeboden. Je deelname is op basis van vrijwilligheid. De bemiddelaars zijn onpartijdig en waken erover dat jij en je buur de kans krijgen om elk zijn/haar standpunt, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.