Bestuurlijke handhaving?

Publié par: Befus.be - avril 4, 2021
Statut actuel: Acceptée

Graag zouden we vanuit het PIVO uw noden en behoeftes kennen met betrekking tot bestuurlijke handhaving. Hoe gaan jullie er mee aan de slag? Is het wettelijk kader duidelijk? Welke partners denken jullie te betrekken? Wie neemt de regierol best op?

Hebben jullie nood aan een vorming en zo ja, waarover kan die best gaan? Of denken jullie dat het moeilijk is om een universeel kader te voorzien en moet er eerder gekeken worden naar op maat ontwikkelde begeleidingstrajecten?

Graag jullie ideeën, bedenkingen, kritieken hierop! Alvast bedankt!