communicatie en polarisatie in een enorm snel ontwikkelende online wereld

Publié par: Befus.be - avril 4, 2021
Statut actuel: Acceptée

Ajouter une idée Ajouter un commentaire

Ik zou heel graag een platform hebben of een scholing organiseren voor medewerkers van lokale overheden, sociale actoren en andere organisaties die contact hebben met jongeren.

De kloof met de leefwereld van ouders en jongeren (tussen 10 en 18 jaar) wordt met de dag groter. De jongeren zijn (mede door de strengen coronamaatregelen) veel meer betrokken in een online-leven. En dat online leven ziet er heel anders uit dan het leven dat wij als ouders gewoon zijn. De regels zijn anders, het bewustzijn is anders, maar ook de taal en de algehele communicatie is totaal anders.

We kunnen ons ertegen verzetten, dit veroordelen en er een alternatief voor verzinnen. OF we kunnen ons voorbereiden op wat een onderdeel van de toekomst wordt en een poging doen om deze andere leefwereld te vatten en hiermee ook te vatten wat er in de hoofden van onze jongeren en kinderen omgaat.

Zo kunnen we veel beter vatten hoe ze communiceren en dit biedt de kans om een opening te vinden naar hun toe en om uiteindelijk ook te begrijpen hoe polarisatie in een online omgeving gedijt en hoe we kunnen voorkomen dat deze polarisatie extreme vormen aanneemt en mensen aanzet tot radicale acties of het aanzetten tot haat.

Ik pleit er dan ook voor om samen met enkele stakeholders zoals bvb de VVSG een (nationale) werkgroep op te richten rond online polarisatie en dit integreren in de werking van de LIVC-R’s.