Nationale conferentie over stadsrellen

Categories

Imprimer cet article

Naar aanleiding van de stadsrellen in België dit jaar hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie besloten online conferenties over dit onderwerp te organiseren om concrete voorstellen te formuleren voor een beter geïntegreerde aanpak van stadsrellen, zowel op sociaal-preventief en bestuurlijk niveau als op politieel en justitieel niveau.

Een eerste conferentie vond plaats op 5 juli 2021 en was gericht op de Belgische ervaringen. De tweede conferentie zal plaatsvinden op maandag 29 november van 13.30 tot 17 uur en zal zich richten op de ervaringen van onze buurlanden met betrekking tot deze kwestie.

Inschrijving