Lid worden

Het nationale netwerk van lokale verkozenen en professionelen, 3 diensten van BeFUS vzw

Wij brengen ideeën, kennis en mensen samen om een levend platform te creëren. Een geïntegreerde aanpak van veiligheidsvraagstukken en sociale cohesie kan alleen worden bereikt in samenwerking met vele partners, rond welomlijnde actieplannen en met respect voor de rol van ieder individu binnen de veiligheidsketen.

Waarom lid worden van ons netwerk?

BeFUS is het enige nationaal netwerk gericht op een integraal veiligheidsbeleid: neem deel aan de verschillende studiedagen, fora, online workshops en netwerkvergaderingen die BeFUS organiseert, zodat ervaringen, reflecties en goede praktijken tussen professionals kunnen worden uitgewisseld.

BeFUS maakt de uitwisseling van praktijken en uitdagingen mogelijk: profiteer van de informatie die BeFUS verzamelt en verzamel rond concrete doelstellingen.

BeFUS verhoogt de waarde van uw acties en uw gemeente: laat u ondersteunen bij de erkenning van uw lokaal project en/of een lokale of intergemeentelijke actie. BeFUS ondersteunt u bij de ontwikkeling en promotie van uw lokale dienst.

Word lid van BeFUS vzw, welkom in het enige nationale netwerk voor integraal veiligheidsbeleid en professionals die geïnteresseerd zijn in integrale veiligheid op strategisch niveau!

Hieronder vindt u de jaarlijkse abonnementsformules om van de diensten van BeFUS te profiteren

3 pijlers in onze dienstverlening: BeFUS fungeert voor lokale preventie- en
veiligheidsfunctionarissen/ambtenaren en -professionals als:

BeFUS Direct

50€ / Jaar

 • Informatie en inspiratieplatform: rechtstreekse en tijdsefficient toegang tot actualiteit, wetgeving en thematische werken van BeFUS

Doe mee

BeFUS Connect

75€ / Jaar

 • Peer-to-peer support netwerk: één-op-één collegiale contacten, om ook permanente kennis, uitdagingen en belovende praktijken uit te wisselen, dankzij een professioneel netwerk voor veiligheids- en preventieprofessionals

Doe mee

BeFUS One

350€ / Jaar

 • Collectieve antwoorden op de behoeften van lokale overheden op het gebied van preventie en veiligheid. Een krachtige stem voor steden en gemeenten, met een toegang tot methodologische steun om de lokale acties en het delen van lokale belovende praktijken (vorige en huidige) te faciliteren

Doe mee

BeFUS
One
Collectieve antwoorden op de behoeften van lokale overheden op het gebied van preventie en veiligheid.
Een krachtige stem voor steden en gemeenten, met een toegang tot methodologische steun om de lokale acties en het delen van lokale belovende praktijken (vorige en huidige) te faciliteren
Lees verder
BeFUS
Direct
Informatie en inspiratieplatform
Rechtstreekse en tijdsefficiente toegang tot actualiteit, wetgeving en thematische werken van BeFUS
Lees verder
BeFUS
Connect
Peer-to-peer support netwerk
één-op-één collegiale contacten, om ook permanente kennis, uitdagingen en belovende praktijken uit te wisselen, dankzij een professioneel netwerk voor veiligheids- en preventieprofessionals
Lees verder

LIDMAATSCHAPSFORMULIER (B)EFUS vzw 

 

BeFUS vzw is een organisatie voor en door professionals. U kunt hierin investeren door lid van de Raad van Bestuur en/of het beheerscomité te worden. 

 

Ik, ondergetekende, de heer/mevrouw……………………………………………………………………………………………………….; 

Minister/Gouverneur/Burgemeester/Korpschef/Algemene Directeur van  

……………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

 1. Bevestig de toetreding van mijn gemeente/provincie/politiezone/instelling tot het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid vanaf 2023 en verbind me dus tot de betaling van een jaarlijkse bijdrage aan het EFUS, als volgt (*) : 
 • 747 voor de steden en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 
 • 1493 voor de steden en gemeenten met 10.000 tot 30.000 inwoners 
 • 2981 voor de steden en gemeenten met 30.000 tot 100.000 inwoners 
 • 4464 voor de steden en gemeenten met 100.000 tot 200.000 inwoners 
 • 5946 voor de steden en gemeenten met 200.000 tot 500.000 inwoners 
 • 8206 voor de steden en gemeenten met meer dan 500.000 inwoners 
 • 8798 voor de steden en gemeenten met meer dan 1.000.000 inwoners 
 • 9400 voor de gewesten, gemeenschappen, en provincies  

Uw jaarlijkse bijdrage geeft u en alle uw medewerkers toegang tot alle diensten en netwerken van EFUS en BeFUS tijdens 1 jaar:  

 • EFUS Elium, zijn Europese netwerken en projecten 
 • BeFUS One, BeFUS Connect en BeFUS Direct 
 • Publicaties: 3 exemplaren (2 papier en 1 digitaal) van het jaarlijks BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” 
 • Opleidingen, voorkeurige inschrijvingskosten voor BeFUS-studiedagen,  
 • In partnerschap met Secunews vzw: 
 • 10 gratis toegangen tot alle inhoud van Secunews vzw (<2.000 artikelen) per jaar  
 • Publicatietoestemming voor de publicatie van 5 preventietips op uw media’s per jaar 
 • Integratie van een RSS-feed van informatie van Secunews op uw Facebook-pagina voor een jaar 

   

 1. Bevestig de steun van mijn gemeente/provincie/politiezone/instelling/mijzelf, zoals ondersteunde lid/eerlid van BeFUS vzw voor het jaar 2023, en verbind me dus totde betaling van een jaarlijkse steundeelname aan BeFUS voor de multi-actoren solidariteitsfonds, als volgt (*): 
 • €50 voor één persoonlijke toegang tot BeFUS Direct 
 • €75 voor één persoonlijke toegang tot BeFUS Connect 
 • €350 voor de gemeenten, de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen van openbaar nut, de niet-gouvernementele organisaties, en de universiteiten: Uw jaarlijkse bijdrage geeft u en alle uw medewerkers toegang tot BeFUS One (dat BeFUS Connect en BeFUS Direct omvat). De receptie van een exemplaar van het BeFUS-handboek en de deelname op de opleidingen van BeFUS vzw tijdens een jaar zullen u 500€ gefactureerd worden.  
 • €1000 voor de politiezones: Uw jaarlijkse bijdrage geeft u en alle uw medewerkers toegang tot BeFUS One en de deelname van een persoon op BeFUS-opleidingen.  
 • €3000 voor de supralokale overheden: federale, provinciale, gewestelijke en gemeenschappelijke overheidsdiensten.  Uw jaarlijkse bijdrage geeft u en alle uw medewerkers toegang tot BeFUS One en de deelname van een persoon op BeFUS-opleidingen. 

 

 1. Bevestig hierbij mijn kandidatuur voor de Raad van Bestuur van het BeFUS vzw  
 • Ja  
 • Nee, niet dit jaar  

 

 1. Bevestig hierbij de kandidatuur van de onderstaande persoon voor het Beheerscomité van het BeFUS vzw, zoals lokale ambtenaar of referent van een netwerk: 
 • Mijnheer/Mevrouw ……………………………………………………………………………… 

Functie:……………………………………………………………………………………………….. 

Gegevens:……………………………………………………………………………………………… 

 • Ik wens dit jaar geen kandidaat voor het beheerscomité voor te dragen 

 

 1. Duid onderstaande persoon aan om mij bij afwezigheid te vertegenwoordigen bij het BeFUS (Burgemeester van een lid-gemeente van de RvB van de vzw BeFUS of de preventieambtenaar van mijn gemeente of de korpschef van mijn zone of een vertegenwoordiger van de instelling die ik leid): 
 • Mijnheer/Mevrouw …………………………………………………………………………………………   
 • Functie……………………………………………………………………………………………………….. 
 • Gegevens……………………………………………………………………………………………………… 

 

(*) Gelieve het vakje aan te kruisen dat overeenstemt met uw situatie 

 

Gelieve dit document ingevuld terug te sturen per e-mail naar info@urbansecurity.be 

Ter attentie van Laetitia NOLET, Coördinator van BeFUS vzw 

 

Gelezen en goedgekeurd,   

Naam en handtekening:  

Datum: