In deze bijzondere tijd van opsluiting hopen wij dat het goed met u gaat en dat uw activiteiten niet al te zeer worden verstoord.

BeFUS vzw blijft online beschikbaar, met een nieuw dienstenaanbod, dat aan de behoeften van de lokaal verkozenen en professionelen in België aangepast werd, om de co-constructie van een integrale en geïntegreerde aanpak van preventie en veiligheid op lokaal niveau te optimaliseren.

Neem contact met ons per mail: info@urbansecurity.be of per telefoon op +(32)472/333.928.  Zorg voor u en uw naasten en tot binnenkort !

Public News and Events

CCI conferentie : “Designing Security Futures”

24/11/2021 11:00 am

De door de EU gefinancierde conferentie “Designing Security Futures” van het Cutting Crime Impact (CCI) project zal op woensdag 24 en donderdag 25 november 2021 in Brussel plaatsvinden. Het evenement omvat presentaties, discussies en workshops waarin mensgerichte benaderingen van veiligheidsinnovatie worden verkend en wordt nagegaan hoe verschillende strategieën in Europese contexten kunnen worden geïntegreerd. Klik […]

Read the article

Het handboek lokale preventie en veiligheid is beschikbaar!

22/10/2021 10:30 am

Het handboek « lokale preventie en veiligheid », resultaat van de samenwerking tussen BeFUS vzw en Uitgeverij Politeia, is beschikbaar ! Sinds de invoering van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid wordt België, via zijn lokale overheden, met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische, strategische als praktische behoeften die overwogen moeten […]

Read the article

Polarisatie en inzicht in de dynamiek van “Wij Zij” denken : Nationale trainingssessies voor de leden van BeFUS vzw

19/09/2019 12:00 am

 Polarisatie domineert steeds meer onze lokale samenleving. Het fenomeen kan leiden tot openbare overlast en, op termijn, tot de ontwrichting van de sociale cohesie. Polarisatie creëert een sociale dynamiek waarin de politiek verantwoordelijken, de burgemeesters in het bijzonder, een cruciale rol spelen. Door de burgers te helpen om bruggen te bouwen en compromissen te […]

Read the article

BeFUS-Workshops over nabijheidsrelaties tussen politie en burgers

23/11/2021 9:00 am

Verklaar uw agenda’s! Na onze reeks-workshops die begin 2021 werden georganiseerd, herhaalt BeFUS dit met nieuwe data vanaf september over de nauwe betrekkingen tussen lokale autoriteiten (politie) en burgers. Dit zijn de nieuwe data: 22/09/2021 van 9 tot 11:30 uur: Kick-off meeting over de reeks-workshops over nabijheidsrelaties tussen politie en burgers 12/10/2021 van 9 tot 11:30 uur: […]

Read the article

Security, Democracy & Cities : Internationaal Colloquium van EFUS, Nice

20/10/2021 9:00 am

Uniek op zijn gebied, is dit evenement gericht op alle actoren van stedelijke veiligheid: gekozen, lokale professionelen, staatsbesturen, magistraten, veiligheidsagenten, maatschappelijke werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de private sector en van de maatschappelijke actoren. Dit internationaal colloquium “Coproducing urban security policies” wordt georganiseerd door het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, en ontvangd door de […]

Read the article

“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van het BeFUS vzw

21/01/2021 12:00 am

Dit jaar viert het BeFUS vzw  haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar […]

Read the article

Other news

Forum activity

RSS Secunews

Loading RSS Feed

RSS Efus

Loading RSS Feed