In deze bijzondere tijd van opsluiting hopen wij dat het goed met u gaat en dat uw activiteiten niet al te zeer worden verstoord.

BeFUS vzw blijft online beschikbaar, met een nieuw dienstenaanbod, dat aan de behoeften van de lokaal verkozenen en professionelen in België aangepast werd, om de co-constructie van een integrale en geïntegreerde aanpak van preventie en veiligheid op lokaal niveau te optimaliseren.

Neem contact met ons per mail: info@urbansecurity.be of per telefoon op +(32)472/333.928.  Zorg voor u en uw naasten en tot binnenkort !

Public News and Events

Workshops over sociale polarisatie

17/06/2021 9:00 am

In 2021 organiseert BeFUS vzw een reeks online workshops over thema’s die met sociale polarisatie verband houden. Op basis van de opleidingscyclus die BeFUS in 2019 heeft ondernomen (“Polarisatie en dynamiek van het denken ” wij><zij “, in samenwerking met Inside Polarisation en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en FOD Binnenlandse Zaken), willen wij onze leden samenbrengen rond 4 hoofdthema’s: 23/3/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: inleiding, begrippen en transversaal werken”, voor het ontwikkelen van een methodologie om tot transversale integrale aanpak van concrete problemen te komen (aan de hand […]

Read the article

“Security, Democracy & Cities” : Internationaal Colloquium van EFUS, Nice

20/10/2021 9:00 am

Uniek op zijn gebied, is dit evenement gericht op alle actoren van stedelijke veiligheid: gekozen, lokale professionelen, staatsbesturen, magistraten, veiligheidsagenten, maatschappelijke werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de private sector en van de maatschappelijke actoren. Dit internationaal colloquium “Coproducing urban security policies” wordt georganiseerd door het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, in partnerschap met de […]

Read the article

“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van het BeFUS vzw

21/01/2021 12:00 am

Dit jaar viert het BeFUS vzw  haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar […]

Read the article

Nationale aanprijzen van lokale openbare bemiddelingsdiensten

08/12/2020 10:00 am

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale […]

Read the article

“Security, Democracy & Cities” : Internationaal Colloquium van EFUS, Nice

Uniek op zijn gebied, is dit evenement gericht op alle actoren van stedelijke veiligheid: gekozen, lokale professionelen, staatsbesturen, magistraten, veiligheidsagenten, maatschappelijke werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de private sector en van de maatschappelijke actoren. Dit internationaal colloquium “Coproducing urban security policies” wordt georganiseerd door het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, in partnerschap met de […]

Read the article

“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van BeFUS vzw

Dit jaar viert BeFUS vzw [1] haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar vormt […]

Read the article

Other news

Forum activity

RSS Secunews

Loading RSS Feed

RSS Efus

Aangedreven door WordPress RSS Feed