Onze waarden

  • Sociale integratie, democratie, verantwoordelijk burgerschap, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten   
  • Samenwerking en ondersteuning van beroepsbeoefenaars bij de bestrijding van het gevoel van onveiligheid op lokaal niveau    
  • Innovatie: nieuwe technologieën en de toepassing van innovatieve methodologieën 

Activiteitenverslag 2022-2023

Memorandum 2024 ter steun van de gemeenten en van de gemeentelijke geïntegreerde aanpak
over preventie, veiligheid en sociale cohesie

Community Building for Prevention and Security

Een veiligere omgeving creëren door het delen van ideeën, informatie, kennis, ervaring en technologie  

Als nationale tak van het EFUS, het European Forum for Urban Security, is BeFUS een vereniging van steden en gemeenten en het enige nationale netwerk voor lokaal verkozenen en professionals die zich op strategisch niveau bezighouden met integrale veiligheid. We brengen inzichten, kennis, en mensen samen tot een levend platform.  Op basis van een degelijke omgevingsanalyse en onderbouwde beleidskeuzes ontwikkelt een lokale overheid haar eigen lokaal preventie- en veiligheidsbeleid op vier beleidsterreinen. Zij hebben daarbij de autonomie om zelf accenten te leggen. Een integraal beleid werkt idealiter in op de vier beleidsdomeinen, die de voedingsbodem vormen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens: sociale inclusie, veilig samenleven, preventie van overlast en van slachtofferschap en rehabilitatie van daders.   

Onze Raad van Bestuur

Philippe CLOSE
Willy DEMEYER
Catherine MOUREAUX
Mohamed RIDOUANI
Bart SOMERS

Ons team

Ons beheerscomité

Werner VAN HERLE
Catherine SCHILTZ
Olivier VANDERHAEGHEN
Catherine VAN DER STRAETEN
Aurélien DOFFIGNY
Miran Scheers

Onze partners

EFUS
Brussel Preventie & Veiligheid | talent.brussels Brussel Preventie en Veiligheid
Brulocalis
Gouverneur du Brabant wallon | Gouverneur van Waals-Brabant
liégeoise Archives - Cultivons Liège et notre joie de vivre Provincie van Luik