Ontdek BeFUS

Imprimer cet article

Hieronder vindt u de geschiedenis van de werking van het BeFUS vzw.

Het pinksterplan gaf in 1990 de opdracht aan plaatselijke overheden om een nieuw, lokaal integratiebeleid uit te werken ter ondersteuning van een nieuwe preventiefilosofie. Die nieuwe preventiefilosofie kwam er naar aanleiding van de tragedies van de jaren ’80 (“Brabantse moordenaars, CCC aanslagen, Heizel-drama en oproer in Vorst) en door de gezamenlijke stijging van de onveiligheid en het onveiligheidsgevoel. Het regeerakkoord van 9 maart 1992 voorzag bovendien in de oprichting van een permanente structuur met bevoegdheden in preventie-aangelegenheden: het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wou een geïntegreerde aanpak die alle actoren bij preventie verenigt. Hieruit ontstonden de eerste veiligheidscontracten.

 

Bij de uitwerking hiervan werden de gemeenten geconfronteerd met een zeker gebrek aan wetenschappelijke basis. Daarom wordt er sindsdien samengewerkt met het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden dat programma’s opstelt rond de samenwerking tussen steden inzake het plaatselijk preventiebeleid. Vanaf 1994 wenste de Belgische gemeenten een eigen dergelijke ontmoetingsplaats voor discussie, uitwisseling, analyse en overleg over gemeentelijk preventiebeleid. In oktober 1995 ontstond hieruit vzw BeFUS op initiatief van vijf Belgische steden (Brussel, Charleroi, Gent, Antwerpen en Luik) die veiligheidscontracten hadden gesloten.

 

Het Belgian Forum for Urban Security (BeFUS vzw) ijvert dus sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van prkatijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2021 verenigt het BeFUS 100 Belgische gemeenten. Het BeFUS maakt deel uit van het Europees Forum voor Veiligheid en Preventie in de Steden die 250 steden telt als lid. Het doel is een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid dat op evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving staat centraal. Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus.

Van “veiligheidscontracten” tot “Strategische Veiligheids- en Preventieplannen” – Geschiedenis en actualiteit

Sinds 1990 had het Pinksterplan de bedoeling een nieuwe preventiefilosofie te ondersteunen door voortaan de verantwoordelijkheid om een nieuw lokaal integratiebeleid uit te werken over te dragen (…)

Veiligheids- en Preventie Contracten: voorgeschiedenis en evolutie

Tekst van het VSPP “Vast Secretariaat voor Preventiebeleid” – FOD Binnenlandse Zaken 1) Voorgeschiedenis Ter herinnering, naar aanleiding van de tragedies van de jaren ’80 (agressies (…)

Bijeenkomst van de lidgemeenten van het Belgisch Forum voor de toekomst van de Strategische Preventie- en Veiligheidsplannen op 19/1/2011

De bijeenkomst voor het verdedigen van de SVPP (strategische veiligheids- en preventieplannen) heeft op woensdag 19 januari 2011 om 12.30 uur in de Gotische Zaal van het Stadhuis van Brussel (…)

Motie van ondersteuning voor de lokale preventie- en veiligheidsbeleid

Hierbij vindt u een motie van ondersteuning voor de Strategische Preventie en Veiligheid-plannen en een ontwerpbesluit die de leden van het Belgisch Forum aan hun Gemeenteraad kunnen voorleggen. (…)

Memorandum 2020 ter steun van de gemeenten en van de gemeentelijke geintegreerde aanpak over preventie, veiligheid en sociale cohesie

Het Belgian Forum for Urban Security BeFUS vzw ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, (…)