Polarisatie en inzicht in de dynamiek van “Wij Zij” denken : Nationale trainingssessies voor de leden van BeFUS vzw

Categories

Imprimer cet article

Polarisatie domineert steeds meer onze lokale samenleving. Het fenomeen kan leiden tot openbare overlast en, op termijn, tot de ontwrichting van de sociale cohesie. Polarisatie creëert een sociale dynamiek waarin de politiek verantwoordelijken, de burgemeesters in het bijzonder, een cruciale rol spelen. Door de burgers te helpen om bruggen te bouwen en compromissen te sluiten, is het mogelijk om de ontwikkeling van een confligerend “wij-zij-denken” in een wijk of gemeente te vermijden.

BeFUS vzw heeft 25 jaar ervaring met het ondersteunen van lokale verkozenen bij de ontwikkeling van hun preventie- en veiligheidsbeleid en wil de burgemeesters en hun naaste medewerkers helpen deze gevoelige kwestie in rekening te nemen en lokale strategieën te ontwikkelen om polarisatie tegen te gaan.

Met de steun van Brussel Preventie en Veiligheid (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), nodigt BeFUS vzw haar lidgemeenten op een reeks trainingssessies over polarisatie, meer in het bijzonder voor de actoren op het terrein en hun leidinggevenden. Hieronder vindt u de exacte gegevens over de drie halve studiedagen in november, december 2019 en februari 2020, en over de reeks-workshops in begin 2021. De deelnemers krijgen de kans om een strategie en tools te ontwikkelen om polarisatie op lokaal vlak tegen te gaan. Het aantal plaatsen is beperkt, het personeel van de lidgemeenten van het BeFUS vzw krijgt voorrang.

Reeks workshops 2022 :

22/02/2022:

9:30 : Video-interventie door Philippe Close (burgemeester van Brussel) over de behoeften van lokale overheden inzake polariserend fake news en Covid

9:45 : Introductie over fake news & artificiële intelligentie: de kanarie in de koolmijn

Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de laatste trends in de wereld van fake news (desinformatie). We gaan hierbij op zoek naar de oorsprong en verschillende soorten fake news, wie deze verspreidt en wat de gevaren hiervoor kunnen zijn voor de maatschappij. Daarnaast bekijken we ook hoe artificiële intelligentie een tool kan zijn voor eerstelijnsprofessionals in de strijd tegen fake news.
De presentatie zal gegeven worden door Olivier Cauberghs (NL) (Head of Textgain Academy) en Pierre Voué (FR) (Data Scientist Textgain).

10:15 : Break-out rooms

11:30 : Inleiding over het verband tussen polarisatie, conspiracy & complottheorieën en het actieplan van BeFUS vzw tegen sociale polarisatie op lokaal niveau, Olivier Vanderhaeghen en Werner Van Herle.

12:00 : Lunch

13:00 : Break-out rooms

14:30 : Afsluitende plenaire vergadering over fake news en polarisatie en video-interventies door Philippe Close en Alexander Vandersmissen (burgemeester van Mechelen) over de rol van lokale overheden inzake geweld in bars

15:00 : Afsluiting van de studiedag

Gelijktijdige FR / NL vertaling voorzien.

Deze studiedag zal worden gevolgd door een nieuwe cyclus van participatieve workshops over sociale polarisatie op de volgende data

15/3/2022 :

In deze participatieve workshop rond sociale media management bij online polarisatie duiken we in de praktijk. Hoe vorm je een beleid rond sociale media? Wanneer grijp je in? Hoe bepaal je waar de grenzen van aanvaardbaar gedrag op je sociale media pagina’s zijn? …

In deze workshop stelt Nathalie Van Raemdonck, doctoraatsonderzoeker aan de VUB, u enkele kenmerken van polarisatie op sociale media voor. Daarna gaan we aan de slag in break-out sessies en wisselen we kennis en best practices uit over de acties die u op uw professionele sociale media accounts kan nemen met voorbeelden die deelnemers zelf meenemen.

Daarnaast zullen in het kader van Nathalie Van Raemdonck’s doctoraatsonderzoek enkele ervaringen in de breakout sessies worden opgenomen en geanonimiseerd verwerkt om een beter beeld te krijgen van de noden van lokale besturen om online polarisatie aan te pakken.

*Voor deze sessie vragen we u om het volgende mee te nemen:

Screenshots van een gepolariseerde discussie op sociale media waarin uw professioneel capaciteit bij het lokale bestuur in betrokken was. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan wat dit gepolariseerd maakt, u mag hier zelf over beslissen. We vragen enkel dat u een voorbeeld meeneemt waar u mogelijk als beheerder van een sociale media account in had kunnen optreden (bijvoorbeeld: een discussie op uw facebookpagina, een reactie op een tweet over de gemeente, een discussie in een Facebookgroep waar u mogelijk beheerder bent…). Het doel van dit voorbeeld zal zijn om ervaringen uit te wisselen over hoe in zo’n gevallen kan opgetreden worden.

22/3/2022:

9.00 “Handvaten voor verbinding na 20 maanden COVID19”, met Dominique Laurent, Departementshoofd Countering Violent Extremism OCAD, en haar collega Birgitte Mathys

9.20 “Intergemeentelijke aanpak voor positieve identiteitsontwikkeling en verbondenheid”, met Karien Lantmeeters, Stafmedewerker Positieve Identiteitsontwikkeling & Verbondenheid, Sector Mens & Samenleving – lokale besturen As, Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal

9.35 “Leuven Restorative City : hoe ontstaan, concept, voorbeelden en stand van zaken” met An Marchal, Coördinator Leuven Restorative City vzw

9.45 Break out rooms

11.00 Synthese van de break out rooms en actieplan van BeFUS vzw

11.30 Slotwoord en tot 29/3/2022 voor de 3de workshop

29/3/2022:

9.00 Introductie

9.10 Focusgroepen met burgers over polarisatie, met Farida BELKACEM, PRERAD-cel van Bravvo vzw, Stad Brussel

9.25 Break out rooms

11.00 Synthese van de break out rooms en beslissing voor de toekomst

11.30 Slotwoord en tot 21/4/2022 voor de kickoff over nabijheidsrelaties en wederzijds respect tussen lokale professionelen en burgers

Reeks workshops 2021

 • 23/3/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: inleiding, begrippen en transversaal werken”, voor het ontwikkelen van een methodologie om tot transversale integrale aanpak van concrete problemen te komen (aan de hand van een co-creatief proces gebaseerd op gezamenlijke analyse van concrete praktijkvoorbeelden)
 • 1/4/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: opsluiting met COVID-19 en haatzaaien”
 • 6/5/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie en nabijheidsrelatie tussen politie en burgers”
 • 17/6/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: conclusies en uitdagingen voor professionals”

Trainingssessies 2019-2020

Eerst heeft BeFUS vzw de burgemeesters en hun medewerkers (schepenen, kabinetschefs, gemeentesecretaris/algemeen directeur) uitgenodigd voor een speciaal evenement rond die thema, en heeft twee data naar keuze voorgesteld: donderdag 19 september 2019 van 14 tot 16 uur of vrijdag 20 september van 9.30 tot 11.30 uur, in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek. Beide bijeenkomsten werden geleid door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. Hierbij vindt u de uitnodigingsbrief van de Voorzitster van BeFUS vzw voor de Burgemeesters.

Nationale evenementen voor de Belgische Burgemeesters en Schepenen

 • ofwel donderdag 19/9/19 van 14u tot 16u30 ofwel vrijdag 20/9/19 van 9u30 tot 12u
 • Gelieve u hier in te schrijven aub
 • Simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands
 • Plaats : Zaal MICRO-FOLIE, 1ste verdieping van Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek, Mommaertsstraat 4 in 1080 Brussel
 • Programma op donderdag 19/9/19
  • 13u30 : Onthaal
  • 14u : Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • 14u10 : Conferentie door Bart BRANDSMA
  • 16:10 : Programma van de opleidingen over polarisatie, georganiseerd door BeFUS vzw in 2019-2020
  • 16:20 : Slot drink
 • Programma op vrijdag 20/9/19
  • 9u : Onthaal
  • 9u30 : Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • 9u40 : Conferentie door Bart BRANDSMA
  • 11:40 : Programma van de opleidingen over polarisatie, georganiseerd door BeFUS vzw in 2019-2020
  • 11:50 : Slot drink

Daarna heeft BeFUS vzw alle professionelen op twee introductielezingen rond polarisatie op 4 oktober 2019 uitgenodigd. Beide bijeenkomsten zullen geleid worden door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. De deelname was gratis, en er werd simultane vertaling voorzien in het Nederlands en het Frans.

Professioneel omgaan met polarisatie in je stad of gemeente : introductielezingen

 • ofwel vrijdag 4/10/19 van 9u30 tot 12u ofwel vrijdag 4/10/19 van 14u tot 16u30
 • Gelieve u hier in te schrijven aub
 • Gratis deelname en simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands
 • Plaats : Het Maritiem Communautair Centrum (MCC), 93, Vandenboogaerdestraat in 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Gelieve hierbij dit evaluatieformulier van de kickoff meetings in te vullen aub.
 • Programma
  • Onthaal
  • Inleiding door Catherine MOUREAUX, Voorzitster van BeFUS vzw
  • Uiteenzetting van het Denkkader Polarisatie en toepassing van het Denkkader Polarisatie op het eigen werkterrein van de deelnemers, door Bart BRANDSMA
  • Toelichting bij het vormingsaanbod Polarisatie najaar 2019 en voorjaar 2020, georganiseerd door BeFUS vzw, Tomas BAUM
  • Slot drink

Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land, stad, buurt of school, organisatie of bedrijf kan op het spel komen te staan… door polarisatie. We leggen het vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het werkveld waarin we ons bewegen. Wat is het verschil met conflict? Wat is polarisatiestrategie? Hoe kun je als professional bewust en met voorsprong antwoord geven op wij-zij denken?
Je leert het Denkkader Polarisatie kennen: de drie basiswetten in geval van polarisatie, de vijf rollen die zijn te onderkennen (Pusher, Joiner, The Silent, Bruggenbouwer en Zondebok) en de vier ‘Game Changers’ om te depolariseren. Aan de hand van praktische situaties krijg je verbanden, inzichten en eye openers voorgeschoteld
.” Bart Brandsma

Referencies

Meer informatie

Met de steun van Brussel Preventie en Veiligheid (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en FOD Binnenlandse Zaken