Belgian Prevention Tour – Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie

Categories

Imprimer cet article

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, werd het BFPVS vzw door de SLIV van de FOD Binnenlandse Zaken gesolliciteerd om aan het Preventiemarket op 2 december 2010 deel te nemen en om de « Belgian Prevention Tour » te organiseren in 3 plaatsen van het Brussels Gewest rond 3 themas geillustreerd door 15 lokale preventieprojecten.
Daarvoor heeft het BFPVS de « Belgian Prevention Guide » gepubliceerd die kan doorgestuurd worden op aanvraag per mail.