De Europese conferentie inzake criminaliteitspreventie

Categories

Imprimer cet article

De Europese conferentie inzake criminaliteitspreventie biedt een forum om kennis en ervaringen inzake criminaliteitspreventie in de Europese Unie uit te wisselen. Beleidsmakers, mensen uit de praktijk en academici zijn welkom, maar de nadruk ligt steeds op de frontlinie.

Het hoofdthema van deze conferentie dat zal plaatsvinden op 28 en 29 april 2022 is partnerschapsbenaderingen bij criminaliteitspreventie:
Coproductie van veiligheid, partnerschapsbenaderingen, criminaliteitspreventie door meerdere instanties,… Het ideaal om samen te werken om de samenleving veiliger te maken wordt door velen gedeeld. Maar samenwerking brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe moeten de juiste partners worden gevonden? Wie neemt het voortouw? Welke informatie wordt met wie gedeeld? En hoe laten we dit alles werken met het oog op het mandaat en de bevoegdheden van elke partner?

Klik hier voor het programma en om u in te schrijven.