Cybercriminaliteit

Categories

Imprimer cet article

19 en 20/2/2020: het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (EUCPN) organiseert een Europese conferentie over criminaliteitspreventie in Brussel.  Tijdens de verschillende workshops zal het EUCPN-secretariaat zijn output presenteren en academici, projectleiders en strategische belanghebbenden een platform bieden om hun standpunten naar voren te brengen en uit te wisselen. Er wordt speciale aandacht besteed aan cybercriminaliteit. Programma. 

2020: 12e Internationaal Forum voor Cyberbeveiliging, 28, 29 en 30 januari in Lille: “ICF 2020” presentatiedossier.  

22/11/2019: studiedag met workshops “Als de cyber vragen stelt”. PIPSa (Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé), organiseert – samen met de Cybergroep (Info Drugs, Eurotox, le Pélican, Prospective Jeunesse, Gezondheidsvragen, de projectverantwoordelijke voor Jeugd en Verslavingen van de Preventiedienst van Anderlecht en de gemeentelijke schooldiensten van Preventie van Schooluitval van Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek en Ukkel), gecoördineerd door CBPS en FARES – deze studiedag voor professionelen. Deze bijeenkomst is een vervolg op een enquête die in 2018 is gehouden onder school- en buitenschoolse actoren in Brussel.    

2018: campagne “Cyberveiligheid” 2018, Leuven. PPT waarin het Cyber Security Centrum België (CCB) wordt voorgesteld, het nationale centrum voor cyberveiligheid in België dat in 2015 werd opgericht.  Als federale overheidsdienst heeft de CCB onder meer tot taak de gebruikers van informatie- en communicatiesystemen te informeren en te sensibiliseren. 

2018: Veiligheidsprogramma in Rotterdam: “Veiligheidsprogramma 2018 – 2023” (pt 2.5 Cyber resilience). Ontwikkeling van een cyberveiligheidsaanpak in de haven van Rotterdam en programma voor het vergroten van de cyberweerbaarheid van de stad Rotterdam, haar inwoners en haar ondernemers/ondernemers.