Context

Categories

Imprimer cet article

Verslavingen, in de ruimste zin van het woord, kunnen verwijzen naar misbruik van drugs, alcohol of medicijnen, maar ook, aangezien zij in de loop van de tijd evolueren, naar de gevaren van misbruik van spelletjes, de telefoon, het internet of zelfs sport 

Wettelijk kader op lokaal niveau  

Wet van 4 april 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering en de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, beide verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2003: https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2003-11-page-5.htm#no5  

Financiering  

Ministerieel besluit PSSP 2021 als verlenging van het PSSP 2020 met een component druggerelateerde overlastpreventie