Context

Categories

Imprimer cet article

Gezien de “digitale kloof” die onder veel burgers wordt waargenomen, lijkt het van essentieel belang de toegang tot de media en de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en het onderwijs erin, diepgaander te ontwikkelen. Bovendien vereist de snelle en exponentiële evolutie van de digitale technologie dat iedereen zijn persoonsgegevens beschermt en die van anderen respecteert, via de GDPR.