Lokale praktijken die door BeFUS vzw gesteund en/of ontwikkeld werden

Categories

Imprimer cet article

12/2020: Brupartners’ periodieke publicatie: Brupartners’ tijdschrift n.33   

Dossier: digitale inclusie: iedereen toegang tot de digitale instrumenten 

2020: gratis gids voor digitale participatie (CitizenLab) 

10/06/2020: oproep tot het indienen van projecten (Ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren).

2020/08: Actief in de strijd tegen digitale uitsluiting publiceert de Koning Boudewijnstichting de barometer van de digitale insluiting, die op haar initiatief wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van de UCLouvain en de VUB. De barometer geeft een overzicht van de digitale ongelijkheden in België om de oorzaken en gevolgen ervan beter te begrijpen. De digitale kloof heeft drie dimensies, die elk met duidelijke ongelijkheden gepaard gaan. Vooral mensen met een laag inkomen (< 1.200 euro) en een laag opleidingsniveau (hoogstens een diploma lager secundair onderwijs) lopen gevaar. 

  1. Ongelijkheid bij de toegang tot digitale technologieën. In vergelijking met de buurlanden is België het ongelijkste land wat internettoegang betreft. 29% van de huishoudens met een laag inkomen beschikt thuis niet over een internetaansluiting, tegenover 1% van de huishoudens met een hoog inkomen. Dit verschil van 28% is groter dan in Duitsland (15%), Frankrijk (21%), Luxemburg (7%) of Nederland (4%).
  2. Ongelijkheid op het gebied van digitale vaardigheden. 40% van de Belgen loopt het risico van digitale uitsluiting: 32% heeft geringe digitale vaardigheden en 8% is niet-gebruiker van het internet. Hoe lager het inkomen en hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder digitale vaardigheden voorhanden zijn: 75% van deze mensen loopt het risico van digitale uitsluiting.
  3. Ongelijkheid bij het gebruik van essentiële diensten. 85% van de Belgen maakt dagelijks gebruik van het internet, met name van onlinediensten (e-bankieren, e-commerce, enz.). 57% van de laagopgeleide internetgebruikers en 56% van de mensen met een laag inkomen hebben echter nog nooit een administratieve procedure online afgehandeld, hoewel zij dat wel hadden moeten doen.

De barometer belicht ook andere groepen die moeilijkheden kunnen ondervinden met digitale technologie: ouderen, jongeren uit kansarme milieus, mensen die moeite hebben met het geschreven woord, alleenstaanden, vrouwen, enz. De barometer brengt ook grote verschillen tussen de regio’s aan het licht wat de toegang tot en het gebruik van digitale technologieën betreft – Wallonië valt op door de slechtere breedbanddekking en het lagere gebruik van onlinediensten. De barometer is een aanvulling op de acties die de Stichting rond het thema digitale inclusie heeft ondernomen: bewustmaking met de film “I come from another planet”, steun aan verenigingen die zich met de digitale kloof bezighouden, terbeschikkingstelling van www.123digit.be, een platform dat sociale actoren ondersteunt bij de ondersteuning van hun publiek met digitale problemen. 

2020/ 06: Oproep tot het indienen van project “Linking Youth Up” om kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar te voorzien van nieuwe laptops waarmee zij digitale vaardigheden kunnen verwerven waarmee zij onderwijs, een opleiding of werk kunnen voortzetten. Daarnaast zullen organisaties worden gefinancierd die deze jongeren zullen ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden.   

12/06/2019: conferentie “ouderschap en digitaal”, georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie in samenwerking met Hub.Brussels, in Parijs bij de Délégation générale Wallonie-Bruxelles, met een seminar getiteld: “Het verenigingsweefsel, steunpilaar voor gezinnen naar een inclusieve digitale overgang”. Het doel van deze dag was een vijftigtal actoren uit het veld, onderzoekers uit zowel Parijs als Brussel, in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en over dit thema te discussiëren. 

27/05/2019: ochtendsessie “het kind en de schermen, welke referentiepunten? (Pascal Minotte) (Stad Brussel). 

 07/12/2018: EVRAS studiedag seksualiteit en media. Programma. 

 

2017: publicatieproject van vzw Média animation: digitale media-educatie voor sociale integratie. Het mobiliseren en emanciperen van het zogenaamde kwetsbare publiek is de kern van de bekommernissen van de permanente educatie. De inzet is onder meer de sociale integratie van de meest achtergestelden, in een samenleving die als veeleisend, zelfs meedogenloos, mobiel en vooral hyper-technologisch wordt omschreven.   

 2017: nummer 59 van Classroom Journal: project: “wat gebeurt er met je gegevens op school of elders”.      

4/10/2016: Workshop over het gebruik van sociale netwerken in de openbare veiligheid, georganiseerd door Efus, partner van het Europese onderzoeksproject “MEDI@4SEC”, dat tot doel heeft een perspectief te ontwikkelen op de rol van sociale netwerken in de rechtshandhaving en de openbare veiligheid. Sociale netwerken worden hier niet alleen beschouwd voor communicatie- of luisterdoeleinden, maar ook als samenwerkingsplatforms waar rechtshandhaving en misdaadpreventie op nieuwe manieren kunnen plaatsvinden, via andere soorten interventies (reëel of virtueel). Als partner in het project wil Efus de aandacht vestigen op de behoeften en verwachtingen van de plaatselijke overheden op dit gebied, zodat daar passend onderzoek naar kan worden gedaan.  Tijdens deze participatieve workshop presenteerden de partners van het Medi@4Sec-project een selectie van praktijken betreffende het gebruik van sociale netwerken in de openbare veiligheid. De deelnemers bespraken vervolgens de relevantie van deze praktijken voor hun lokale context. Als u in uw lokale veiligheidsbeleid al gebruik maakt van sociale netwerken, laat het ons dan weten. Aantekeningen van LN. En probleemboomEFUS-rapport. 

 2015: CERT.be, het federale cyber emergency team, en Child Focus lanceerden een gezamenlijke campagne over wachtwoorden voor kinderen. Te downloaden van de Child Focus-website: educatief materiaal voor kinderen van 8 tot 11 jaar om veilige wachtwoorden te creëren. 

2015: B-Bico project: Het identificeren van een maximum aan Frans- en Duitstalige Internet mediageletterdheid initiatieven is een uitdaging van Media Animation binnen het B-BICO project (Belgian Better Internet Consortium), gesteund en gefinancierd door de Europese Unie (mapping).   

2015: “Safer Internet Day” vindt elk jaar plaats in meer dan 90 landen. Voor de tiende editie van dit evenement nodigt het thema “Connect with respect” uit om te mobiliseren rond het thema van onlinerechten en -verantwoordelijkheden. Jongeren informeren over deze begrippen, hen aanmoedigen na te denken over hun praktijken, maar hen ook de sociale en technische vaardigheden bijbrengen om de digitale wereld ten volle te benutten, is een van de doelstellingen van de Safer Internet Day 2015. + Child Focus’ “Click safe” actie.   

2014 : Bravvo EPN 

2009: In 2009 vernieuwt het internetfestival zich en presenteert het zich onder een nieuwe gedaante: de digitale week van 28 maart tot 3 april 2009, onder een nieuwe naam, om beter de vernieuwing te symboliseren die de organisatoren aan deze week wilden geven.