Repertorium van de beschikbare academisch onderzoeken

Categories

Imprimer cet article

2018: onderzoek Universiteit van Bergen (doctoraat over discussiegroepen in België), door een doctoraatsstudent van het departement familiewetenschappen van de Universiteit van Bergen, over de remmen en uitdagingen in verband met deze apparaten, alsook mogelijke oplossingen. Online vragenlijst: https://groupesdeparole.be

2017 : “Marche exploratoire et autres démarches de diagnostic partagé du territoire” N °14, Cultures & Santé vzw 

2015 : Presentatie FMQF : “entre présent et “à venir” “ 

2014 : Brochure van de “Fédération des Médiateurs de Quartier Francophones “ 

2008 : Verslag over de stand van de gemeenschapsbemiddeling in het Waals en het Brussels Gewest, Geoffrey François 

2007 : “La médiation, nouvelle liberté publique”, door Michèle GUILLAUME HOFNUNG 

2004: Bevordering van gezelligheid en veiligheid in de informatiemaatschappij, Barcelona, 9-10-11 september 2004: “Gemeenschapsbemiddeling als innovatieve methode voor conflictoplossing, sociale actie en burgerparticipatie in een multiculturele context”, door Sonia MIGUEL, hoofd van de afdeling Conflictologie en directeur van de Master in conflictoplossing, Stichting Pere Tarrès, Ramon Llull Universiteit, Barcelona, & Geoffrey FRANÇOIS, projectleider, geïntegreerde preventie in buurten, contract voor veiligheid en preventie van de stad Luik.      

2000 : Les espaces de la médiation : réinventer les “espaces publics” comme symbole de la médiation, Cynthia Ghorra-Gobin