2022-2023: De Veranderatelier

Categories

Imprimer cet article

De veranderatelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de woonzorgregio’s kunnen worden uitgevoerd.

“Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones”

Van oktober tot januari zullen binnen de 5 woonzorgregio’s verschillende initiatieven worden voorgesteld: een opendeurdag een focusgroep (4 vergaderingen) en een enquête (online). Je kan ervoor kiezen om deel te nemen aan een van de 3 voorstellen of aan het volledige proces.

Voor jullie, de sociale en gezondheidswerkers, is deze workshop een gelegenheid om meer inzicht te verwerven in de belangen van een sociale en gezondheidsorganisatie die gebaseerd is binnen een grondgebied, en ook in sleutelconcepten zoals integratie, toegankelijkheid en continuïteit en hoe deze kunnen worden geconcretiseerd op schaal van de woonzorgregio.

Voor meer informatie en/of u in te schrijven, klik hier.