Nationale studievoormiddag: “Lokale preventie en veiligheid”

Categories

Imprimer cet article

Politeia en BeFUS vzw nodigen u graag uit voor een nieuwe nationale studievoormiddag op 19 oktober 2023 in Odisee hogeschool (Campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan, 136 in 1030 Schaarbeek).

Wegens de succesvolle editie in september 2022 bundelen Politeia en BeFUS vzw opnieuw hun krachten in de jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid.

In deze tweede editie bijten we de spits af met een paneldiscussie over de recente uitbreidingen van de rol en verantwoordelijkheden van de Belgische burgemeesters. Door middel van vier participatieve workshops en een participatief debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen te kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

Meer informatie en inschrijvingen

______________________________________________________

Politeia en BeFUS vzw bundelen hun krachten in een nieuwe jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid. In deze eerste editie bijten we de spits af met een interactieve en praktische analyse van de rol van lokale overheden in 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België.

Meer informatie en inschrijvingen

Gelieve uw tevredenheid van de BeFUS-studiedag op 22/9/2022 hier te geven aub. Zeker zal BeFUS uw mening in rekening voor de 2de editie houden : )

Ten gevolge van de pandemie staan lokale autoriteiten meer dan ooit voor talrijke uitdagingen. Door de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid tast de sociale verbondenheid aan die de basis vormt voor het veiligheidsgevoel van de burgers. Door middel van vier participatieve workshops en een intersectoraal debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

Ons doel is de evolutie van de rol van de lokale overheden in 30 jaar in licht te brengen, en samen te werken in co-constructie aan lokale preventie van onveiligheidsgevoelens tegen het jaar 2052. Wij zullen de verschillende hoofdstukken van BeFUS-handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid” aanpakken.

Er zullen 4 participatieve workshops worden georganiseerd, om dankzij technieken die de collectieve intelligentie aanboren, samen te werken aan de kwesties op het terrein die ons aanbelangen. Inderdaad willen wij een studiedag bieden die, via een vernieuwende methodologie, onze leden verrast en energie geeft. Daarom zullen de workshops worden gefaciliteerd door middel van collectieve-inlichtingenprocessen met de volgende doelstellingen:

– Mobilisatie: onze leden een mobilisatiemoment bieden dat hen ertoe verbindt hun betrokkenheid bij BeFUS vzw voort te zetten.

– Netwerken: een moment om leden van BeFUS-vzw-netwerk die elkaar niet of nauwelijks kennen, met elkaar in contact te brengen.

– Lidmaatschap: een dag aanbieden die het engagement van de leden en hun gevoel erbij te horen versterkt.

– Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal ernaar worden gestreefd participatieve ruimten te openen om zich uit te spreken over kwesties die verband houden met de behandelde thema’s.

– Dynamisering: Wij willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken, door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

Dit colloquium zal gevolgd worden door een reeks on line BeFUS-workshops, op basis van de hoofdstukken in het BeFUS handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid”, georganiseerd door BeFUS vzw van september tot december 2022 (met simultaanvertaling). Schrijf u hier in, deze webinars zijn gratis voor leden van BeFUS vzw.