De 3de editie van BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” is beschikbaar!

Categories

Imprimer cet article

De derde editie van het praktisch handboek « lokale preventie en veiligheid », resultaat van de samenwerking tussen BeFUS vzw en Uitgeverij Politeia, is beschikbaar !

Sinds de invoering van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid wordt België, via zijn lokale overheden, met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische, strategische als praktische behoeften die overwogen moeten worden. 

Met deze derde editie van het BeFUS-handboek over lokale preventie en veiligheid, dat in samenwerking met Politeia Uitgeverij tot stand is gekomen, zullen zij gebruik kunnen maken van een werkinstrument om preventie- en veiligheidsacties en -projecten op te zetten, uit te voeren, voort te zetten, te ontwikkelen of uit te breiden.  

Daartoe is het noodzakelijk de historische evolutie en ontwikkeling van de verschillende preventie- en veiligheidsstrategieën te begrijpen.  Dit is de rede waarom het eerste hoofdstuk van het handboek de nadruk legt op het concept zelf van preventie, en meer in het bijzonder op de preventie van delinquentie en onveiligheid.   

In de volgende nieuwe hoofdstukken wil BeFUS vzw de aandacht vestigen op een aantal lokale praktijken inzake   

  • Evaluatie en onveiligheidsgevoel
  • Beroepsgeheim en positie van preventieactoren
  • Participatie en lokaal veiligheidsbeleid
  • Stad en nacht
  • Ketenaanpak in het kader van voorkomen van recidive
  • Juridische grondslag voor een camerabewakingssysteem  

Deze vraagstukken zijn zodanig complex en actueel dat deze, naast bijzondere aandacht, een methodische en transversale aanpak vereisen.   

Concluderend is deze derde uitgave van het handboek lokale preventie en veiligheid, die een vervolg is op de tweede editie, een must voor preventie- en veiligheidsprofessionals.  Vijf thema’s worden geanalyseerd en geschreven door een duo van Nederlandstalige en Franstalige auteurs. Het handboek zal jaarlijks worden bijgewerkt op basis van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen de leden van BeFUS vzw.

Laat u beïnvloeden door het enige Belgische nationale netwerk dat lokale overheden en professionals op het gebied van preventie en veiligheid verenigt via het lidmaatschap van 52 steden en gemeenten en 9 partnerinstellingen.   

Bestel het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” : klik hier

Veel plezier bij het lezen!