Opleiding 20/2/2024 over de preventie van niet-gebruik van sociale rechten

Categories

Imprimer cet article

Opleiding: Preventie van niet-gebruik van sociale rechten.

Preventiediensten in steden en gemeenten richten hun inspanningen steeds meer op gemarginaliseerde groepen in de openbare ruimte. De specifieke situatie van deze groepen betekent dat preventief werk hen in staat moet stellen te genieten van de rechten waarover ze beschikken. Dit is een echte uitdaging voor preventieprofessionals. Wat zijn deze rechten? Waarom hebben deze kwetsbare groepen geen toegang tot hun rechten of maken ze er geen gebruik van? Hoe kunnen probleemsituaties worden geïdentificeerd? Preventiewerk mag niet beperkt blijven tot het zichtbare beheer van deze groepen om de openbare ruimte te pacificeren… Het gaat vooral om een sociale benadering van kwetsbare groepen via alle rechten die onze sociale staat aan elke persoon als volwaardig burger kan bieden.

Aan de hand van praktische casestudy’s introduceert deze opleiding de notie van het niet kunnen beroepen op rechten en zal ze in het bijzonder focussen op de situatie van daklozen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Opleider : Olivier VANDERHAEGHEN

Datum : 20.02.2024
Prijs: 80,-
Geniet van een voorkeurtarief van 50 euro per professional die werkt voor een lid van BeFUS vzw.


    Gratis voor EFUS-leden.