CALL FOR PARTICIPANTS FOR AN INFORMATION SESSION ON PLANNING THE EVALUATION OF LOCAL P/CVE/DE-RAD INITIATIVES

Catégories

Imprimer cet article

 

Call for participants for an information session on planning the evaluation of local P/CVE/De-Rad initiatives

 

(Version française en bas ⬇️)

Evaluating the effectiveness of Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) and De-radicalization initiatives is crucial in ensuring their impact and success. If you are representing an European local or a regional authority and seeking to enhance your evaluation processes in this domain, we invite you to join us for a comprehensive information session on the INDEED tool.

The INDEED tool is specifically designed for the planning and evaluation of evidence-based initiatives in P/CVE and De-radicalization. By participating in this training, you’ll gain valuable insights into how to effectively assess and improve your programs.

· Date: June 13, 2024

· Time: 2:00 pm – 4:00 pm

· Venue: Online (Zoom).

· Languages: English and French.

Who is it for:

This training is intended for policy makers and representatives of European cities who are involved in evaluating P/CVE and De-radicalization initiatives.

Registration Deadline: Please submit the registration form by June 3, 2024, 17:00 CET. You will receive the agenda and the connection link only upon registration.

The INDEED project aims to use evidence-based approaches to strengthen first-line practitioners’ and policy makers’ knowledge, capabilities, and skills for designing, planning, implementing and evaluating PVE/CVE and De-radicalisation or other crime prevention initiatives, such as policies and strategies, long-term programmes, short-term actions and ad-hoc interventions, in an effective and proven manner. For more information on the project, please visit the official website .

The European Forum for Urban Security (Efus) is a partner in the INDEED project.

Do not miss this opportunity to enhance your evaluation practices and contribute to the advancement of P/CVE and De-radicalization efforts in your city-level. Register now to secure your spot!

——————————————–

Appel à participants pour une séance d’information : Planification de l’évaluation des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent au niveau local.

Il est crucial d’évaluer l’efficacité des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent pour garantir leur impact et leur succès. Si vous représentez une autorité locale ou régionale européenne et souhaitez améliorer vos processus d’évaluation dans ce domaine, nous vous invitons à nous rejoindre pour une session d’information sur l’outil INDEED. L’outil INDEED est spécifiquement conçu pour la planification et l’évaluation d’initiatives fondées sur des preuves en matière de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent. En participant à cette formation, vous obtiendrez des informations précieuses sur la manière d’évaluer et d’améliorer efficacement vos programmes.

· Date : 13 juin 2024

· Heure : 14h00 – 16h00

· Lieu : en ligne (Zoom).

· Langues : anglais et français.

·

C’est pour qui: Cette formation est destinée aux décideurs politiques et aux représentants des villes européennes impliqués dans l’évaluation des initiatives de prévention.

Date limite d’inscription : A envoyer le formulaire d’inscription au plus tard, le 3 juin 2024, 17h00 CET. Vous recevrez l’ordre du jour et le lien de connexion uniquement lors de votre inscription. Le projet INDEED vise à utiliser des approches fondées sur des données probantes pour renforcer les connaissances, les capacités et les compétences des praticiens de première ligne et des décideurs politiques pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer la PVE/CEV et la déradicalisation ou d’autres initiatives de prévention de la criminalité, telles que politiques et stratégies, programmes à long terme, actions à court terme et interventions ponctuelles, de manière efficace et éprouvée. Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter le site officiel. Le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) est partenaire du projet INDEED. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer vos pratiques d’évaluation et de contribuer à l’avancement des efforts de P/CEV et de déradicalisation au niveau de votre ville. Inscrivez vous maintenant pour garantir votre place !

Lire sur Efus Network →

 

6/6/2024 CPS studiedag in Merelbeke

Catégories

Imprimer cet article

Cultuurhuis Merelbeke
Studiedag in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)InhoudIn een wereld waarin uitdagingen zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld en jeugdcriminaliteit steeds complexer worden, is het essentieel om een gezamenlijke benadering te ontwikkelen. Geïntegreerd, multidisciplinair, ketenaanpak, multi-agency, 360° aanpak zijn vaak allen termen die aanduiden hoe belangrijk het is om met de verschillende partners met elk hun stukje informatie een (bijna) complete puzzel te maken van een individu, gezinssituatie of buurt. Multidisciplinaire samenwerkin­gen rond complexe samenlevings-en veiligheidsproblematieken vormt geenszins een nieuw concept. Ook in België wordt al gerui­me tijd geëxperimenteerd met de multidisciplinaire aanpak. Zo werd in 2012 in het kader van intrafamiliaal geweld het “CO3-project” (CO3 staat voor Client Gericht Overleg) gelanceerd in Antwerpen. Datzelfde jaar werd ook een experimenteel samenwerkingskader uitgewerkt tus­sen hulpverlening en justitie in het kader van kindermishandeling. Dit werd gedoopt onder de naam “het Protocol van Moed”.

Na meer dan een decennium van pilootprojecten maken we de balans op van deze aanpak. Heeft de multidisciplinaire aanpak resultaat opgeleverd? Kunnen we vaststellen dat deze manier van werken loont en dat het de versnippering tussen diverse diensten heeft weggewerkt? Of botsen we toch nog op een aantal voorwaarden voor effectieve samenwerking (opbouwen van vertrouwen, bewustzijn, ethische en wettelijke richtlijnen, enz.). Wat zijn  de toekomstmogelijkheden voor multi-agency werk?  En op welke manier dient dit alles te worden uitgerold en geïntegreerd in de lokale praktijk?

Programma

Dagvoorzitter: Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

9u00: Aanmelding met koffie en thee

9u30:  Inleiding door de dagvoorzitter
Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

9u35: Multidisciplinair samenwerken: terugblik en stand van zaken
Toria Ficette, Directrice van de directie Partnerships van safe.brussels

10u05: Evidence based werken in een multidisciplinaire setting
Prof. dr. Kristof Verfaillie, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

10u30: Q & A o.l.v. de dagvoorzitter

11u00: Pauze met koffie en thee

11u30: Multidisciplinair samenwerken en de “Rule of Law”   
Werner Van Herle, Adelingshoofd preventie en veiligheid, Stad Mechelen

12u00: Ethisch kader: Welke ethische knopen hebben we?
Agnes Verbruggen, lector sociologie en beroepsethiek aan de Hogeschool Gent

12u30: Broodjeslunch

13u30: Oei ik groei! Lessen van lokale veiligheidspioniers
Davy Simons, Stafmedewerker Sociale Interventie, Stad Antwerpen
Peter Colle, Evaluatie Preventieprojecten, Strategisch Veiligheids- en Preventieplan, Stad en OCMW Gent

14u15: Getuigenissen uit de praktijk
Kompas+ Antwerpen: Eveline Van den Eeden
Parketmagistraat (gevraagd)
PMultiversum: Lisamarie Vanderplaats
LIVC-R: Peggy Bischop, Eerste adviseur, Diensthoofd Jeugd-en gezinsgebonden politiezorg, Politiezone Rivierenland

14u45: Debat met de sprekers (namiddag) o.l.v. de dagvoorzitter

15u45: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen

 

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,…

Werkgroep

 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS.

Piloot: Maarten De Waele

Werkgroep: Maarten De Waele, Kristof Verfaillie, Clara Vanquekelberghe, Davy Simons, Peter Colle, Katrien Van Mele en Nathalie Roegiers

Locatie

 

Cultuurhuis Merelbeke

Driekoningenplein 15
9820 Merelbeke

Bereikbaarheid en toegankelijkheidsinfo

 

 

Praktische informatie

 

Prijs:

De normale deelnameprijs bedraagt 135 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de netwerkdrink en de documentatiemap inbegrepen.

Vrijstelling van BTW op basis van artikel 44, §2, 4° van het BTW-wetboek.

Inschrijvingen met korting:

Gold structurele partners ontvangen 15 % korting op de inschrijvingsprijs. Silver structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs, Deze korting wordt automatische verrekend op de factuur. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar lijst structurele partners.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten betalen het studententarief van 40 € per persoon mits zij een kopie van hun studentenkaart via email doorsturen aan sec@policingandsecurity.be. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie: 

Deze studiedag zal erkend worden als baremische vorming voor politiemedewerkers.

 

 

Meer info en inschrijven

Save the dates! 8-9 mei 2025

Op donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2025 viert het CPS haar 35e verjaardag in Thermae Palace in Oostende met avondfeest op 8 mei en een tweedaagse residentiële conferentie ‘Evidence informed policing: voor een transparante en democratische politie’.

Info volgt spoedig! Noteer deze data nu al in je agenda!

 


Komende studiedagen:
30 mei 2024 Studienamiddag i.s.m. Vives Hogeschool en Vias Institute: In dialoog met de burger. Over het belang van politioneel relationeel vakmanschap!
Vias Institute, Brussel – Deelname is gratis
21 juni 2024 Studiedag Drugs in de buurt: aanpak van het drugsfenomeen op lokaal niveau
Utopia, Aalst
8 oktober 2024 Studiedag Defund the police!
Provinciehuis Leuven
24 oktober 2024 Studiedag i.s.m. G4S: Veiligheidsperspectieven op extremisme en radicalisering en de specifieke rol van technologie
Gent
5 november 2024(Nieuwe datum!) Studiedag: De nieuwe wet Private Opsporing: gamechanger of niet?
Brussel
19 november 2024 Studiedag: Politieleiderschap
De Casino, Sint-Niklaas
27 november 2024 Studiedag: De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk
i.s.m. ARIEC West-Vlaanderen en Fed. Diensten Gouverneur West-vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos, Brugge

Andere thema’s kunnen later nog op de planning worden geplaatst.Komende opleidingen:
11-13 juni 2024
+ terugkomdag
4-daagse opleiding: Verhoor van verdachten
te Gent (Ledeberg)
Wachtlijst!

Ik wil structureel partner worden
Twitter
Facebook
Website
Copyright © Centre for Policing and Security*, All rights reserved.Our mailing address is:
sec@policingandsecurity.be

Formations 2024 de BeFUS asbl, Rue de la Caserne 37 1000 Bruxelles

Catégories

Imprimer cet article

Au programme :

Avec le soutien de Safe.Brussels, la précieuse collaboration de Politeia asbl, et les contributions et apports d’expériences et d’expertise des auteurs et co-auteurs du manuel pratique “Prévention et sécurité locales” de BeFUS asbl 2023 :

Peter COLLE, Astrid DE GROOF, Anabel EERENS SARANGO, Maude GLORIEUX, François-Xavier HELLEMANS, Thierry HENDRICKX, Arnaud JACQUINET, Julien RAONE, Gregor STANGHERLIN, Werner VAN HERLE, Catherine VAN DER STRAETEN, Jonas VAN ROSSEM, et Olivier VANDERHAEGHEN

Matinée d’étude nationale “Inclusion, prévention et sécurité locales”

Catégories

Imprimer cet article

Politeia et BeFUS asbl ont le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle matinée d’étude nationale aura lieu le 19 octobre 2023 à au campus Schaerbeek d’Odisee Hogeschool.

Suite au succès de l’édition de septembre 2022, Politeia et BeFUS ASBL s’associent à nouveau pour organiser la journée d’étude annuelle sur la prévention et la sécurité locales. Cette deuxième édition débutera par une table ronde sur les récentes extensions du rôle et des responsabilités des bourgmestres belges.

Au travers de quatre ateliers participatifs et d’un débat intersectoriel, nous proposons des réponses et des solutions pour prendre les mesures nécessaires en vue d’une politique intégrée et globale reliant les différents niveaux de gouvernement.

* Les ateliers participatifs ont pour but d’échanger des idées et des conseils pratiques sur un thème donné. Chaque participant peut s’inscrire à deux ateliers (un le matin et un l’après-midi). À la fin de chaque atelier, une conclusion sera tirée sur la base des contributions recueillies.

Plus d’informations et inscriptions

______________________________________________________

Politeia et BeFUS asbl s’unissent dans une nouvelle journée d’étude annuelle sur la prévention et la sécurité locale. Pour cette première édition, nous démarrons par une analyse interactive et pratique du rôle des autorités locales dans 30 ans de politique locale de prévention et de sécurité en Belgique.

Plus d’informations et inscriptions

Merci de donner votre satisfaction de la journée d’étude ici svp, votre avis sera tenu en compte pour l’édition suivante.

En raison de la pandémie, les autorités locales ont été plus que jamais confrontées à de nombreux défis. La croissance démographique exerce une pression sur la société et les inégalités économiques croissantes érodent les liens sociaux qui constituent la base du sentiment de sécurité des citoyens. Au travers de quatre ateliers participatifs et d’un débat intersectoriel, nous proposons des réponses et des solutions pour prendre les mesures nécessaires à une politique intégrée et globale qui relie les différents niveaux de gouvernement.

Notre objectif est de mettre en lumière l’évolution du rôle des autorités locales en 30 ans, et de travailler ensemble en synergie sur la prévention locale de l’insécurité à l’horizon 2052. Nous aborderons les différents chapitres du manuel BeFUS 2022 “Prévention et sécurité locales”.

Quatre ateliers participatifs seront organisés afin de travailler ensemble sur les sujets de préoccupation sur le terrain grâce à des techniques qui exploitent l’intelligence collective. En effet, nous voulons offrir une journée d’étude qui, grâce à une méthodologie innovante, surprend et dynamise nos membres. Par conséquent, les ateliers seront facilités par des processus d’intelligence collective avec les objectifs suivants :

– Mobilisation : offrir à nos membres un moment de mobilisation qui les engage à poursuivre leur implication dans l’asbl.

– Mise en réseau : un moment pour réunir les membres du réseau BeFUS asbl qui ne se connaissent pas ou peu.

– Adhésion : offrir une journée qui renforce l’engagement et le sentiment d’appartenance des membres.

– Participation : outre un échange de pratiques, il s’agira d’ouvrir des espaces participatifs pour exprimer des opinions sur des questions liées aux thèmes abordés.

– Dynamisation : Nous souhaitons également rendre notre nouvelle plateforme de coopération plus dynamique, en générant des échanges et des discussions pertinents pour nos membres.

Ce colloque sera suivi d’une série d’ateliers en ligne inspirés des 11 chapitres du manuel 2022 de BeFUS asbl “Prévention et sécurité locales”, organisés par BeFUS asbl de septembre à décembre 2022 (avec traduction simultanée). Inscrivez-vous y ici, ces webinaires sont gratuits pour les membres de BeFUS asbl.

Formation : Intégrer la vie nocturne dans sa stratégie de sécurité

Catégories

Imprimer cet article

Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine organise une formation le 23 mars 2023 destinée aux professionnels ayant en charge l’animation de stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance (communales, intercommunales, métropolitaines, …) : Coordonnateurs prévention-sécurité et assimilés (chargés de mission, chargés de projets…) et Directeurs prévention-sécuritétranquillité publique.Cependant, elle reste ouverte à tout professionnel exerçant dans un
champ d’activités différent et intéressé par les problématiques abordées au cours de la formation.

Cette formation vise à : 

 • Appréhender les spécificités de la délinquance et du sentiment d’insécurité la nuit
 • Connaître les méthodes de diagnostic sur la vie nocturne
 • Identifier les principaux axes de travail à intégrer dans une stratégie de sécurité la nuit et les outils existants.

Pour plus d’information, cliquer-ici.

How to foster resilience in youth: new approaches within online and offline prevention

Catégories

Imprimer cet article

Renforcer la résilience des jeunes : nouvelles approches dans le cadre de la prévention en ligne et hors ligne.

Rejoignez-nous à l’événement final du projet ORPHEUS sur la prévention de l’extrémisme violent.

Découvrez les expériences internationales du Royaume-Uni, de la Belgique, de la France et des Pays-Bas.

Le projet ORPHEUS fournit aux travailleurs de jeunesse, aux éducateurs et aux décideurs politiques des outils et des connaissances pour aider les jeunes à devenir plus résilients face à l’extrémisme violent.

 • Où ? Centre de conférence Lamot – Haverwerf, 2800 Malines (Belgique)
 • Quand ? Mercredi 30 novembre de 9h00 à 17h00. Suivi d’une réception de mise en réseau.
 • L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Programme:

9 – 9 h 45 : Inscription et café
9.45 – 10h : Bienvenue à l’événement final d’ORPHEUS
10 – 10.15h : Accueil par votre ville hôte Stad Mechelen
10.15 – 11h : Discussion : de quoi parle ORPHEUS ?
11 – 11.30h : Pause café
11.30 – 12.30h : Intervenants inspirants sur la jeunesse, la prévention et la politique
12.30 – 13.30h : Déjeuner de réseautage
13.30 – 14.30u : Principes, méthodes et pratiques d’ORPHEUS. Ateliers parallèles session 1
14.30 – 15.30u : Principes, méthodes et pratiques d’ORPHEUS. Ateliers parallèles session 2
15.30 – 16h : pause café
16 – 17h : Spoken word par Sesa, table ronde et questions-réponses
17 – 18h : Réception de réseautage

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquer ici.

La 3ème édition du manuel pratique de BeFUS asbl “Prévention et sécurité locales” est disponible !

Catégories

Imprimer cet article

 

La troisième édition du manuel de prévention et de sécurité locales, fruit de la collaboration entre BeFUS asbl et les éditions Politeia, est disponible !

La Belgique, à travers ses collectivités locales, est confrontée à de nombreux défis depuis la mise en place des politiques locales de prévention et de sécurité. Les travailleurs des villes et communes ont des besoins méthodologiques, stratégiques et pratiques à prendre en considération.  

Cette troisième édition du manuel BeFUS de prévention et de sécurité locales, réalisé en collaboration avec les Éditions Politeia, leur permettra d’avoir un outil de travail afin de créer, mettre en place, poursuivre, aménager ou développer des actions et projets de prévention et de sécurité.   

Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre l’évolution historique et le développement des différentes stratégies de prévention et de sécurité.  C’est pour cette raison que le manuel met l’accent, dans le premier chapitre, sur le concept même de prévention et plus particulièrement de la prévention de la délinquance et de l’insécurité.  

BeFUS asbl a tenu, dans les nouveaux chapitres qui suivent, à valoriser plusieurs pratiques locales, concernant :  

 • Sentiment d’insécurité et évaluation
 • Secret professionnel et posture des acteurs de la prévention
 • Participation citoyenne et politique locale de sécurité
 • La ville la nuit
 • Approche en chaîne dans le cadre de la prévention de la récidive
 • Les bases légales d’un dispositif de surveillance par caméra

Ces thèmes d’actualité sont complexes et nécessitent une attention particulière et une démarche méthodique et transversale.  

Pour conclure, cette 3ème édition du manuel de prévention et de sécurité locales, qui fait suite aux 2 éditions 2021 et 2022, est un must pour les professionnels de la prévention et de la sécurité.  Onze thèmes y sont analysés et rédigés par un duo d’auteurs néerlandophones et francophones. Le manuel sera mis à jour annuellement sur base des échanges de connaissances et de pratiques entre les membres de BeFUS asbl.

Laissez-vous influencer par le seul réseau national belge qui rassemble les autorités locales et les professionnels de la prévention et de la sécurité à travers l’adhésion de 52 villes et communes et de 9 institutions partenaires. 

Pour commander le manuel BeFUS de prévention et de sécurité locales : cliquez ici

Bonne lecture ! 

Entamer une formation (inter)universitaire à la médiation ?

Catégories

Imprimer cet article

Envie d’ajouter une corde à votre arc et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences (outils, postures,…) en matière de prévention et de gestion des conflits ?
=> L’UCLouvain, l’USL-B et l’UNamur vous proposent quatre Certificats interuniversitaires en médiation dans différents champs (médiation générale, familiale, civile, commerciale, sociale, locale, scolaire, pénale et soins de santé)
=> Démarrage fin septembre/ début octobre 2022
=> Formations multidisciplinaires alliant théorie et pratique, dispensées en horaire adapté par des enseignant·e·s des universités partenaires ainsi que des médiateur·rice·s reconnu·e·s dans leurs domaines d’intervention.
=> Formations universitaires agréées par la Commission fédérale de médiation pour celles portant sur les matières régies par le Code judiciaire (médiations familiale, civile, commerciale et sociale).

Envie d’en savoir plus ?
o web – mail : certificat-mediation@usaintlouis.be
o tél : 0499 670 453

 

Ouverture à Bruxelles d’une première salle de consommation à moindre risque (SCMR)

Catégories

Imprimer cet article

Communiqué de presse :

GATE, la première SCMR bruxelloise, a ouvert ses portes le 5 mai dernier au n°9 de la rue de Woeringen. Les premiers résultats enregistrés par le dispositif sont probants au regard des objectifs visés. Nous vous invitons à les découvrir en immersion au coeur du dispositif d’accueil et d’accompagnement socio-sanitaire.

En ouvrant une SCMR, à l’instar de bon nombre d’autres villes européennes et de Liège, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles – Philippe Close, le Ministre Président de la Région de Bruxelles-Capitale – Rudi Vervoort offrent une solution éprouvée et efficace pour contrer la réalité des scènes ouvertes de consommation et le Ministre de l’environnement et de la santé – Alain Maron. GATE est une porte d’entrée vers le soin dans la dignité et le respect du droit à la santé pour tous. L’asbl Transit et la MASS de Bruxelles opérationnalisent le dispositif.

Pour Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, « il fallait agir dans l’intérêt de tous, sans « invisibiliser » les personnes dépendantes aux drogues vivant en situation de grande précarité. Beaucoup d’entre elles n’ont aujourd’hui aucune alternative à la rue pour consommer et sont exclues, par leurs conditions de (sur)vie, des trajectoires de soins conventionnés. GATE (SCMR) va leur offrir un lieu médicalisé, supervisé par des professionnels de la santé, accessible sans prérequis administratif. Le dispositif va les accompagner vers un mieux-être et permettre d’initier des trajectoires de soins, des remises en ordre socio-administrative, de travailler sur l’accès au logement, … ».

L’élaboration d’un tel projet a nécessité des collaborations étroites entre tous les acteurs et tous les niveaux de pouvoir concernés, parties des chaînes de prévention, du soin, de la sécurité et de la cohésion sociale. Un protocole de collaboration délimitant les compétences de chacun et organisant le fonctionnement du dispositif a été signé. Il porte une attention particulière à la sécurité dans et aux abords du dispositif. Il définit une zone d’attention prioritaire dans laquelle la police veillera au respect de la tranquillité publique et à la lutte contre le trafic de drogues.

Pour le Ministre Président de la Région de Bruxelles- Capitale, « la SCMR s’inscrit dans une politique de cohésion sociale visant à ne laisser personne sur le bord de la route. En s’adressant aux personnes fragilisées, cumulant de nombreux facteurs de vulnérabilité liés à la grande précarité et à l’usage de drogue, la SCMR offre un accès aux soins dans la dignité et constitue aussi une opportunité de pacification de l’espace public. Située à proximité de scènes ouvertes de consommation (Gare du Midi, Anneessens, Lemonnier, Stalingrad, …) le lieu supervisé et encadré offre des perspectives de resocialisation, de remise en ordre socio administrative, d’accompagnement vers un mieux-être et vers des solutions d’hébergement. »

Une ordonnance de la Commission Communautaire Commune relative à l’agrément et au financement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues, confère au dispositif un cadre légal. Pour Alain Maron, Ministre bruxellois de la Santé « Il était primordial de légiférer. C’est pourquoi le Parlement bruxellois a voté en juillet dernier une ordonnance de la Commission Communautaire Commune relative à l’agrément et au financement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues. Cette ordonnance confère au dispositif un cadre légal. Elle permet d’une part, de protéger les travailleurs et les organisations pour qu’ils ne soient pas dans l’illégalité par rapport à la loi Drogues fédérale de 1921 et d’autre part, elle garantit la mise en oeuvre et le respect d’une série de normes de qualité indispensables au fonctionnement de ce type de structure. »

Cette innovation locale représente une ressource nouvelle destinée à améliorer le cadre de vie de tous les Bruxellois. C’est donc très sereinement que tous, nous envisageons la SCMR comme une opportunité à la croisée des chemins entre souci de santé et pacification de l’espace public.

Comment engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du complot

Catégories

Imprimer cet article

Le Greta Grand Littoral organise un webinaire LUNDI 27 JUIN à 14h30
“Comment engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du complot”

Anne-Sophie Bedziri, spécialiste du sujet, abordera les thèmes suivants :

 • Définir et reconnaître une théorie du complot
 • Identifier les enjeux politiques et sociaux de la théorie du complot
 • Identifier et comprendre les bonnes pratiques et postures face à une personne qui adhère aux théories du complot
 • Appliquer les bonnes pratiques et postures à l’aide d’une mise en situation

Informations et inscription.