Nationale studiedag: “Lokale preventie en veiligheid”

Categories

Imprimer cet article

Politeia en BeFUS vzw nodigen u graag uit voor een nieuwe nationale studiedag op 19 oktober 2023 in Odisee hogeschool (Campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan, 136 in 1030 Schaarbeek).

Wegens de succesvolle editie in september 2022 bundelen Politeia en BeFUS vzw opnieuw hun krachten in de jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid.

In deze tweede editie bijten we de spits af met een paneldiscussie over de recente uitbreidingen van de rol en verantwoordelijkheden van de Belgische burgemeesters. Door middel van vier participatieve workshops en een participatief debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen te kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

Meer informatie en inschrijvingen

______________________________________________________

Politeia en BeFUS vzw bundelen hun krachten in een nieuwe jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid. In deze eerste editie bijten we de spits af met een interactieve en praktische analyse van de rol van lokale overheden in 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België.

Meer informatie en inschrijvingen

Gelieve uw tevredenheid van de BeFUS-studiedag op 22/9/2022 hier te geven aub. Zeker zal BeFUS uw mening in rekening voor de 2de editie houden : )

Ten gevolge van de pandemie staan lokale autoriteiten meer dan ooit voor talrijke uitdagingen. Door de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid tast de sociale verbondenheid aan die de basis vormt voor het veiligheidsgevoel van de burgers. Door middel van vier participatieve workshops en een intersectoraal debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

Ons doel is de evolutie van de rol van de lokale overheden in 30 jaar in licht te brengen, en samen te werken in co-constructie aan lokale preventie van onveiligheidsgevoelens tegen het jaar 2052. Wij zullen de verschillende hoofdstukken van BeFUS-handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid” aanpakken.

Er zullen 4 participatieve workshops worden georganiseerd, om dankzij technieken die de collectieve intelligentie aanboren, samen te werken aan de kwesties op het terrein die ons aanbelangen. Inderdaad willen wij een studiedag bieden die, via een vernieuwende methodologie, onze leden verrast en energie geeft. Daarom zullen de workshops worden gefaciliteerd door middel van collectieve-inlichtingenprocessen met de volgende doelstellingen:

– Mobilisatie: onze leden een mobilisatiemoment bieden dat hen ertoe verbindt hun betrokkenheid bij BeFUS vzw voort te zetten.

– Netwerken: een moment om leden van BeFUS-vzw-netwerk die elkaar niet of nauwelijks kennen, met elkaar in contact te brengen.

– Lidmaatschap: een dag aanbieden die het engagement van de leden en hun gevoel erbij te horen versterkt.

– Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal ernaar worden gestreefd participatieve ruimten te openen om zich uit te spreken over kwesties die verband houden met de behandelde thema’s.

– Dynamisering: Wij willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken, door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

Dit colloquium zal gevolgd worden door een reeks on line BeFUS-workshops, op basis van de hoofdstukken in het BeFUS handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid”, georganiseerd door BeFUS vzw van september tot december 2022 (met simultaanvertaling). Schrijf u hier in, deze webinars zijn gratis voor leden van BeFUS vzw.

BeFUS-opleidingen over “Lokale preventie en veiligheid”

Categories

Imprimer cet article

 

Na 19 participatieve webinars over de 11 thema’s van het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” georganiseerd in 2022-2023, nodigen we u uit om uw gevoelens en behoeften te uiten, en om u zo snel mogelijk in te schrijven door het Google Form te beantwoorden, voor de komende praktische ‘peer-to-peer’ opleidingssessies, georganiseerd door BeFUS vzw met de bijdrage van de auteurs en co-auteurs van de 3e editie van het BeFUS vzw-handboek “Lokale preventie en veiligheid”, die van 10u tot 15u in Brussel op de volgende data zullen plaatsvinden (met simultane vertaling):

 • 26/09/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
 • 2/10/2023 over de toekomst van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid.
 • 9/10/2023 over de preventie van toxische polarisatie.
 • 10/10/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
 • 21/11/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
 • 27/11/2023 over de deelname van de burgers aan de ontwikkeling en de evaluatie van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid, met Valérie CAPRASSE, onderzoekster bij ULB.
 • 04/12/2023 over de preventie van toxische polarisatie.
 • 12/12/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
 • 16/1/2024 over de preventie van toxische polarisatie.
 • 22/1/2024 over evaluatie en het onveiligheidsgevoel : de voorwaarden voor gebruik.
 • 30/1/2024 over de stad bij nacht en/of openbare overlast en onburgerlijkheden.
 • 5/2/2024 over het beroepsgeheim en de positie van de preventiemedewerkers.
 • 20/2/2024 over het niet-gebruiken van sociale rechten.
 • 12/3/2024 over de praktijk van waarheidsvinding bij bemiddeling.
 • 16/4/2024 over de preventie van gewelddadige radicalisering op lokaal niveau.
 • 22/4/2024 over het straathoekwerk.
 • 14/5/2024 over de openbare ruimtes: participatief, onderhandeld, gedeeld, verantwoordelijk, duurzaam en innovatief planning en beheer.

Met de steun van safe.brussels, en met de onschatbare medewerking van Politeia vzw en de inbreng van ervaring en expertise van de auteurs en coauteurs van de praktische handleiding BeFUS vzw 2023 “Lokale preventie en veiligheid”:

Peter COLLE, Astrid DE GROOF, Anabel EERENS SARANGO, Maude GLORIEUX, François-Xavier HELLEMANS, Thierry HENDRICKX, Arnaud JACQUINET, Julien RAONE, Gregor STANGHERLIN, Werner VAN HERLE, Catherine VAN DER STRAETEN, Jonas VAN ROSSEM en Olivier VANDERHAEGHEN.


Na onze eerste jaarlijkse studiedag over 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België, georganiseerd in samenwerking met Uitgeverij Politeia , nodigt BeFUS vzw u graag uit voor een reeks online participatieve workshops over de verschillende hoofdstukken van het handboek voor lokale preventie en veiligheid :

 1. 29/09/2022 : Sociale integratie van jongeren met verslavings- en/of mentale gezondheidsproblemen.
 2. 13/10/2022 : Diagnose van onveiligheidsgevoel en participatieve evaluatie door jongeren.
 3. 18/10/2022 : Rehabilitatie en preventie van recidive van jongeren.
 4. 27/10/2022 : Digitale technologieën voor het beheer van openbare ruimte en van zijn jonge gebruikers.
 5. 17/11/2022 : Het nachtleven en jongeren.
 6. 24/11/2022 : Positionering van preventieactoren over beroepsgeheim.
 7. 8/12/2022 : Overlast en gebrek aan burgerzin.
 8. 13/12/2022 : Preventie van radicalisering op lokaal niveau.
 9. 20/12/2022 : Politie/burgers

2023

 1. 16/01/2023: Toekomst van het Belgische preventiebeleid
 2. 31/01/2023: Ketenaanpak in het kader van het voorkomen van recidive
 3. 14/02/2023: Evaluatie en onveiligheidsgevoelens
 4. 07/03/2023: Beroepsgeheim en de positie van preventie-actoren
 5. 21/03/2023: Deelname aan het lokale veiligheidsbeleid
 6. 25/04/2023: Sociale inclusie van mensen met verslavings- en/of mentale gezondheidsproblemen
 7. 09/05/2023: Sociale polarisatie
 8. 23/05/2023: Preventie van gewelddadig extremisme op lokaal niveau
 9. 06/06/2023: Voorkoming van openbare overlast en onburgerzin
 10. 20/06/2023 : Stad en nacht

Nationale aanprijzen van lokale openbare bemiddelingsdiensten

Categories

Imprimer cet article

Sinds enkele jaren ontwikkelen zich binnen Belgische gemeenten bemiddelingssystemen op verschillende gebieden van het interpersoonlijke, sociale en gemeenschapsleven.
We stellen dus vast dat er verschillende publieke bemiddelingsdiensten zijn ontstaan en naast elkaar bestaan, waaronder buurt- en burenbemiddelingsdiensten, lokale bemiddeling, gemeenschapsbemiddeling, bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties en schoolbemiddeling. De totstandkoming van deze diensten toont aan dat de lokale overheden bereid zijn om bemiddeling te bevorderen als een specifiek middel voor sociale regeling en preventieve en curatieve conflictbeheersing.

In deze context en steunend op onze respectievelijke bevoegdheden in de methodologie van de bemiddeling die wordt aangeboden door de lokale overheidsdiensten, wilden onze drie instellingen, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken (Directie Lokale Integrale Veiligheid) en BeFUS vzw (Belgian Forum for Urban Security), een gemeenschappelijk project opstarten met als doel de bemiddelings’cultuur’ van Belgische lokale overheidsdiensten te bevorderen, maar vooral de toegang van burgers tot deze diensten te verbeteren.

Hiervoor willen we op een geïntegreerde manier samenwerken, in samenwerking met de netwerken van professionals op het terrein, en zo samen een project te creëren rond de sociale banden uit de halen, conflicten uit de gerechtelijke sfeer te halen, maar ook het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Het doel van ons partnerschap is om de bemiddelaars die binnen deze diensten werken te ondersteunen door een nationale sensibiliseringsactie van de lokale overheden, maar ook van de actoren van de integrale en geïntegreerde preventie en veiligheidsketen.

Het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle burgemeesters, elke burgemeester wordt verzocht zich aan te sluiten bij het charter en zich ertoe te verbinden deze doelstellingen in zijn/haar gemeente uit te voeren.
Om het charter te raadplegen, klik hier.

 • https://www.besafe.be/nl/besafenieuws/het-charter-steden-en-gemeenten-voor-bemiddeling-wordt-ter-ondertekening-voorgelegd
 • https://www.besafe.be/nl/burenbemiddeling

De veelgestelde vragen raadplegen.


Na het succes van onze webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, die plaatsvond op dinsdag 8 december 2020 en onze workshop op 15 oktober tijdens de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie,  werd ons project om bemiddeling op lokaal niveau te promoten geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals die hieronder kunnen worden bekeken.

Aarzel niet u hierin te schrijven om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, aan uw partners en collega’s te verspreiden en eraan bij te dragen.

 • Het webinar van 8/12/2020 opnieuw bekijken :

Contactpersonen

BeFUS-workshops over nabijheidsrelaties tussen lokale overheden en burgers

Categories

Imprimer cet article

Beste collega’s,

Velen van jullie hebben deelgenomen aan de cyclus van workshops over nabijheidsrelaties tussen lokale autoriteiten (politie) en burgers, die in 2021 en 2022 door BeFUS vzw werden georganiseerd. Deze cycli waren een unieke gelegenheid om expertise te verzamelen en een kritische blik te werpen op de beste methodologieën en lokale beleidsstrategieën om de nabijheid tussen lokale professionals, politie en burgers te versterken.

Om aan uw behoeften te voldoen en om de praktische ervaring en de perspectieven van de betrokken actoren te blijven delen, nodigt BeFUS u graag uit op een nieuwe reeks workshops in 2023 over het respect tussen lokale professionals en burgers, op de volgende datums :

26/9/2023 – 10/10/2023 – 21/11/2023 – 12/12/2023 van 10 tot 15u in Brussel

Klik hier om u in te schrijven, gratis maar verplicht.

(Gelijktijdige vertaling FR/NL verzekerd en sandwichs zijn voorzien)

De verzamelde expertise zal het mogelijk maken lokale strategieën en concrete oplossingen uit te werken ten behoeve van de lokale autoriteiten en besturen.

*Ter informatie en/of inleiding volgt hier het syntheseverslag van de BeFUS 2021 workshopcyclus over de nabijheidsrelaties tussen lokale overheden (politie) en burgers.

Met de steun van safe.brussels (Brussel Hoofdstedelijk Gewest)

 

FFSU Conferentie over territoriale veiligheid

Categories

Imprimer cet article

De “Assises de la sécurité des territoires” is een evenement dat openstaat voor alle actoren van stedelijke veiligheid en preventie, leden en niet-leden: schrijf u hier in en kom op 30 en 31 mei naar Bordeaux voor de zesde editie!

Waarom deelnemen aan de Assises?

De Assises zijn een gelegenheid om de aanbevelingen van de leden van de FFSU (Frans Forum voor Stedelijke Veiligheid) over de fundamentele kwesties van lokale veiligheid uit het ‘Witboek’ te bespreken en zo de overheden stof tot nadenken te geven.

De Assises de la sécurité des territoires is…

 • Het eerste evenement in Frankrijk dat elk jaar meer dan 150 lokale actoren op het gebied van veiligheid en preventie bijeenbrengt (verkozenen, technici, maatschappelijke organisaties, enz.)
 • Twee dagen om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en te debatteren over de aanbevelingen van het ‘Witboek’ over de fundamentele kwesties van lokale veiligheid
 • Kennismaken met lokale preventie- en veiligheidsacties van de gaststad
 • Een gelegenheid om zijn netwerk te versterken door uitwisseling met collega’s en met vertegenwoordigers van de staat.

Voor meer informatie, klik hier.

Toneelstuk “Maux bleus”

Categories

Imprimer cet article

De preventiediensten van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst en de Politiezone Zuid – Dienst EVA (Emergency Victim Assistance) hebben besloten hun krachten te bundelen om intra-familiaal en partnergeweld doeltreffender te bestrijden.

Hun project “Rézone Midi #VIF” werd geselecteerd uit 15 projecten (waaronder 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) door het Directoraat-generaal Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Enkele woorden over het project:

Onder de coördinatie van de gemeente Sint-Gillis is het project Rézone Midi #VIF gebaseerd op 5 krachtlijnen : de vorming van netwerken van eerstelijns- en tweedelijnsactoren die betrokken zijn bij de opsporing, preventie en het beheer van IFG , via de oprichting van een lokaal overlegplatform, de oprichting van een case-intervisieplatform om een gecoördineerde en efficiënte aanpak van kritieke IFG-situaties mogelijk te maken volgens een interdisciplinaire aanpak, de regelmatige organisatie van opleidingssessies voor eerstelijns- en tweedelijnsactoren, de organisatie van een IFG-wacht door de advocaten van de dienst “Justice de Proximité” en de preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis voor slachtoffers van huiselijk en familiaal geweld die in Sint-Gillis, Vorst en Anderlecht wonen, alsook voor de hulpdiensten op het grondgebied van de 3 gemeenten, het voeren van bewustmakingsacties voor het grote publiek en van informatiecampagnes voor specifieke doelgroepen.

In het kader van dit Project Rézone Midi #VIF nodigen wij u uit voor de gratis voorstelling van het toneelstuk “Maux Bleus” – op dinsdag 18 april om 14u of 19u in het centrum Ten Weynegaert – Rue des Alliées 54, 1190 Vorst.

“Maux Bleus” is een krachtig toneelstuk dat je aan het denken zet over huishoudelijk geweld en de ervaring van mishandelde vrouwen. Het doel is om via artistieke taal de manier te vergemakkelijken waarop een zo gevoelig onderwerp als geweld tegen vrouwen kan worden begrepen.

“Maux bleus” is een collectieve creatie van de groep “Les chanceuses” van de vzw Solidarité Femmes (opvangtehuis voor mishandelde vrouwen en vereniging voor de begeleiding van vrouwelijke slachtoffers van geweld) en het Théâtre des Rues. Het gezelschap bestaat uit vrouwen die voor het merendeel te maken hebben gehad met huiselijk geweld en psychische controle. Dit collectieve werk, waaruit de voorstelling “Maux Bleus” is ontstaan, is een antwoord op het feit dat vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld zich niet in de openbaarheid kunnen uitspreken. Hen toestaan om uit hun stilzwijgen te treden en zich op de scène uit te spreken is dus een sterke en essentiële daad in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Actietheater is een geëngageerd en sociaal theater, waarin iedereen een kritische en creatieve rol heeft. Het is een gevechtstheater dat mensen in staat stelt hun rechten uit te schreeuwen door zich een nieuwe spreekruimte toe te eigenen om anderen uit te dagen via theatrale representatie. Het fundamentele doel van Action Theatre is de theatrale praktijk te gebruiken als instrument voor sociale en politieke transformatie, om te strijden tegen ongelijkheden en systemen van onderdrukking van welke aard dan ook.

Artistieke taal vergemakkelijkt het begrijpen van een moeilijk onderwerp als geweld tegen vrouwen. Vooral theater is een visueel en aantrekkelijk instrument dat veel meer emotie en reflectie oproept dan een saaie lezing. Om een breder publiek te bereiken, vooral een jong publiek, moeten we andere middelen vinden om mensen bewust te maken. Dit toneelstuk vertelt ons niet hoe we moeten denken, maar leidt wel tot veel meer reflectie door de realiteit van deze vrouwen te belichten.

Na de voorstelling krijgt het publiek de gelegenheid om te reageren op de voorstelling en de thema’s die het artistieke team aansnijdt. Het doel is om een maatschappelijke observatie over huiselijk geweld in de publieke arena te brengen door middel van de theatervoorstelling gevolgd door een discussie onder leiding van het team. Deze ontmoeting zal helpen om vooroordelen en vooropgezette ideeën te deconstrueren, om vrijuit te spreken maar ook om het publiek te verwijzen naar preventie- en interventiemiddelen en -organisaties.

In de bijlage vindt u het volledige dossier van de voorstelling.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Quijano Samia (squijano@forest.brussels).

De voorstelling is gratis, maar reserveren is verplicht.

Voor de voorstelling van 14u/7u kunt u zich inschrijven bij Morgane Cardu

– per e-mail: mcardu@forest.brussels

– per telefoon: 02./334.72.86

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, verzoeken wij u snel te reserveren.

Vergeet niet uw bevestigingsmail op de dag zelf mee te nemen.

We kijken uit naar uw komst.

BeFUS-opleidingen over preventie van toxische polarisatie

Categories

Imprimer cet article

Na de 3de reeks-opleidingen over sociale polarisatie die sinds 2019 werden georganiseerd, en na onze studiedag over polarisatie en fake news op 22/2/2022, nodigt BeFUS vzw u graag uit op de 4de participatieve reeks-workshops over preventie van toxische polarisatie (online en offline) van mei tot juni 2023.  Hartelijk welkom.

Gelieve hier te klikken om u in te schrijven, het is gratis maar de plaatsen zijn beperkt.

Wij danken u voor uw deelname aan het opleidingsprogramma van BeFUS 2023 over sociale polarisatie, georganiseerd met de steun van Safe.Brussels.
Om ons verder te ontwikkelen en uw behoeftes en eisen te kennen naar aanleiding van uw deelname aan de cyclus, nodigen we u uit om de Google Form-vragenlijst in te vullen (Section 10).

Dag 1 – 9 mei
– Inleiding: herinnering aan het Brandsma-model met concrete voorbeelden
– Poging tot een heuristische definitie van polarisatie
– Psychologische mechanismen gekoppeld aan sociale polarisatie

Dag 2 – 16 mei
– Inzicht in de verschillende soorten polarisatie aan de hand van concrete voorbeelden
– De specifieke kenmerken van de verschillende vormen van polarisatie

Dag 3 – 5 juni
– Identificatie van de strategieën en dynamiek van sociale polarisatie
– De gevolgen van sociale polarisatie

Dag 4 – 19 juni
– Sociale polarisatie online
– Polarisatie en samenzwering
– De oplossingen

Type-programma van 4 opleidingen

10.00 Introductie

10.30 Workshops in FR en NL

12.00 Lunch

12.30 Workshops in FR en NL

14.30 Synthese van de workshops en collectieve beslissingen voor de toekomst

15.00 Slotwoord

Meer informatie per e-mail naar info@urbansecurity.be

Met de steun van safe.brussels  (Brussel Hoofdstedelijk Gewest)

 

Slotconferentie ‘Community Policing without Borders’

Categories

Imprimer cet article

Het IOM-project “Community Policing without Borders” loopt stilaan ten einde.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) nodigt u daarom uit om op 16 februari in het conferentiecentrum Manos, Charleroisesteenweg 135, 1060 Brussel, terug te blikken op haar succesvolle activiteiten en vooruit te kijken naar de toekomst.

Klik hier om u in te schrijven

Nationale cartografie van de publieke bemiddelingsdiensten op lokaal niveau

Categories

Imprimer cet article

 

Om het charter te raadplegen, klik hier.

 • https://www.besafe.be/nl/besafenieuws/het-charter-steden-en-gemeenten-voor-bemiddeling-wordt-ter-ondertekening-voorgelegd
 • https://www.besafe.be/nl/burenbemiddeling

Hoe een bemiddelingsdienst op de nationale cartografie toevoegen?

1/ Klik op de paarse knop “een idee toevoegen” om de openbare bemiddelingsdiensten in uw gemeente te lokaliseren.

2/ Vermeld de naam van uw dienst in de “titel van uw idee”.

3/ Integreer de coördinaten van de in kaart te brengen dienst in de “beschrijving van uw idee”:

 • Telefoon
 • Mail
 • Optioneel: contactpersoon voor de dienst – website – beschrijving van de diensten die aan de burgers worden aangeboden: soort bemiddeling, …

Hartelijk bedankt voor uw samenwerking.

Help ons deze nationale kartering van de bemiddelingsdiensten op het lokaal niveau te verborderen.

We blijven beschikbaar voor alle verdere informatie.

Médiation locale de Molenbeek-Saint-Jean

Téléphone : 02 412 01 84
E-mail : mediation.1080@molenbeek.irisnet.be
Lieu : Rue du Facteur, 4 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Lire la suite »

Service médiation en SAC Meix-Devant-Virton – Arrond. judiciaire du Luxembourg – Division d’Arlon

Téléphone : 063/38.12.73
E-mail : mediation@aubange.be
Lieu : Meix-Devant-Virton
Lire la suite »

médiation sac Jemeppe-sur-Sambre

Téléphone : 071/260.236
E-mail : mlahousse@sambreville.be
Lieu : Commune de Jemeppe-sur-Sambre
Lire la suite »

Turnhout

Lieu : Turnhout
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Waregem, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Zwevegem, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Ledegem, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Wielsbeke, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Wevelgem, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Hooglede, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Kortrijk, België
Lire la suite »

Gas Bemiddeling As

E-mail : sara.hulsmans@stadtongeren.be
Lieu : As, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Begijnendijk, Belgique
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Beersel, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Zoutleeuw, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Zaventem, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Wemmel, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Vilvoorde, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Tielt-Winge, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Tremelo, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Rotselaar, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Ternat, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Steenokkerzeel, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Sint-Genesius-Rode, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Roosdaal, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Pepingen, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Overijse, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Oud-Heverlee, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Londerzeel, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Meise, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Linter, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Linkebeek, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Liedekerke, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Liedekerke, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Kampenhout, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Halle, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Gooik, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Galmaarden, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Drogenbos, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Boortmeerbeek, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Bever, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Bierbeek, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Bertem, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Bekkevoort, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Huldenberg, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Kapelle-op-den-Bos, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Grimbergen, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Keerbergen, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Kortenaken, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Herne, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Herne, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Geetbets, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Asse, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Affligem, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

Téléphone : 016 26 78 41
E-mail : burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
Lieu : Holsbeek, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Herent-Kortenberg

Téléphone : 016 85 30 20
E-mail : burenbemiddeling@herent.be
Lieu : Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Geel-Laakdal-Meerhout

Téléphone : 0495 48 86 72
Lieu : Geel, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Brasschaat

Téléphone : 03 650 02 14
E-mail : burenbemiddeling@brasschaat.be
Lieu : Brasschaat, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Boutersem

Téléphone : 016 73 44 78
E-mail : anja.strouven@boutersem.be
Lieu : Oude Baan 24, 3370 , België
Lire la suite »

burenbemiddeling lokaal project Machelen

Téléphone : 02 / 756 55 22
E-mail : rechtshulp@machelen.be
Lieu : sociaal huis Machelen - Koningin Fabiolalaan 60, 1830 Machelen
Lire la suite »

Burenbemiddeling Herent-Kortenberg

Téléphone : 016 85 30 20
E-mail : burenbemiddeling@herent.be
Lieu : Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Geel-Laakdal-Meerhout

Téléphone : 0495 48 86 72
Lieu : Meerhout, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling

Lieu : Oostende, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling lokale politie Limburg Regio Hoofdstad

Téléphone : 011/938.288
E-mail : burenbemiddeling@politielrh.be
Lieu : Hasselt, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling lokale politie Limburg Regio Hoofdstad

Téléphone : 011/938.288
E-mail : burenbemiddeling@politielrh.be
Lieu : Herk-de-Stad, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad

Téléphone : 011/938.288
E-mail : burenbemiddeling@politielrh.be
Lieu : Zonhoven, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad

Téléphone : 011/938.288
E-mail : burenbemiddeling@politielrh.be
Lieu : Halen, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad

Téléphone : 011/938.288
E-mail : burenbemiddeling@politielrh.be
Lieu : burenbemiddeling@politielrh.be
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Oostende

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Vindictivelaan 1, Oostende, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Bredene

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Bredene, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS De Haan

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : De Haan, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Ichtegem

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Ichtegem, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Beernem

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Beernem, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Oostkamp

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Oostkamp, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Zedelgem

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Zedelgem, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Damme

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Damme, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Jabbeke

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Jabbeke, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Knokke-Heist

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Knokke-Heist, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Tielt

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Tielt, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Ardooie

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Ardooie, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Pittem

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Pittem, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Ruiselede

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Ruiselede, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Wingene

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Wingene, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Lichtervelde

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Lichtervelde, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS in het Arrondissement Halle-Vilvoorde

Téléphone : 0499 80 88 91
E-mail : claire.belpaire@vilvoorde.be
Lieu : Vilvoorde, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Blankenberge

Lieu : Blankenberge, België
Lire la suite »

Bemiddeling GAS Blankenberge

Téléphone : 059 25 80 57 of 0492 34 19 26
E-mail : bo.bosmans@oostende.be
Lieu : Blankenberge, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Heist-op-den-Berg

Téléphone : 015 25 79 71
E-mail : nm@heist-op-den-berg.be
Lieu : Kerkplein 17, 220 Heist-op-den-Berg, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Boom

Téléphone : 03 880 18 80
E-mail : isabel.de.deckker@boom.be
Lieu : Hoogstraat 35, 2850 Boom, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Brecht

Téléphone : 03 660 25 58
E-mail : kristine.vanbavel@brecht.be
Lieu : Gemeentepark 1, 2960 Brecht, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Kapellen

Téléphone : 0476 76 30 24
E-mail : aline.bauwens@telentid.be
Lieu : Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Genk

Téléphone : 089 65 32 00
E-mail : veiligheidshuis@genk.be
Lieu : Vennestraat 91, 3600 Genk, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Aarschot

Téléphone : 016 55 02 39
E-mail : pz.aarschot.preventie@police.belgium.eu
Lieu : Demervallei 6, Aarschot, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Diest

Téléphone : 013 35 32 27
E-mail : karolien.winderix@diest.be
Lieu : Grote Markt 1, 3290 Diest, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Dilbeek

Téléphone : 0492 187 452
E-mail : burenbemiddeling@dilbeek.be
Lieu : Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden, Dilbeek, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Glabbeek

Téléphone : 016 77 28 70
E-mail : info@ocmw.glabbeek.be
Lieu : Steenbergstraat 44 -3380 Glabbeek
Lire la suite »

Burenbemiddeling Hoegaarden

Téléphone : 016 80 87 83
E-mail : an.vanende@ocmwhoegaarden.be
Lieu : Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Landen

Téléphone : 011 67 26 17
E-mail : welzijn@landen.be
Lieu : Oscar Huysecomlaan 2, 3400 Landen, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Oostrozebeke, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Dentergem, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Ingelmunster, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Deerlijk, België
Lire la suite »

GASbemiddeling arrondissement Kortrijk

Téléphone : 056/27.87.78 - 0498/90.90.88
E-mail : evi.holderbeke@kortrijk.be
Lieu : Harelbeke, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling gemeente Zemst

Téléphone : 015/61 88 90
E-mail : burenbemiddeling@zems
Lieu : Gemeente Zemst, De Griet, Zemst, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Geel-Laakdal-Meerhout

Téléphone : 0495 48 86 72
Lieu : Laakdal, België
Lire la suite »

Burenbemiddeling Provincie Limburg

Téléphone : 011 23 71 11
E-mail : info@limburg.be
Lieu : Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, België
Lire la suite »

Voeg een idee toe

Veuillez vous connecter/enregistrer pour ajouter une idée.

De tweede editie van BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” is nog beschikbaar!

Categories

Imprimer cet article

De tweede editie van het handboek « lokale preventie en veiligheid », resultaat van de samenwerking tussen BeFUS vzw en Uitgeverij Politeia, is beschikbaar !

Sinds de invoering van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid wordt België, via zijn lokale overheden, met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische, strategische als praktische behoeften die overwogen moeten worden. 

Met deze tweede editie van het BeFUS-handboek over lokale preventie en veiligheid, dat in samenwerking met Politeia Uitgeverij tot stand is gekomen, zullen zij gebruik kunnen maken van een werkinstrument om preventie- en veiligheidsacties en -projecten op te zetten, uit te voeren, voort te zetten, te ontwikkelen of uit te breiden.  

Daartoe is het noodzakelijk de historische evolutie en ontwikkeling van de verschillende preventie- en veiligheidsstrategieën te begrijpen.  Dit is de rede waarom het eerste hoofdstuk van het handboek de nadruk legt op het concept zelf van preventie, en meer in het bijzonder op de preventie van delinquentie en onveiligheid.   

In de volgende nieuwe hoofdstukken wil BeFUS vzw de aandacht vestigen op een aantal lokale praktijken inzake   

 • Evaluatie en onveiligheidsgevoel
 • Beroepsgeheim en positie van preventieactoren
 • Participatie en lokaal veiligheidsbeleid
 • Stad en nacht
 • Ketenaanpak in het kader van voorkomen van recidive
 • Juridische grondslag voor een camerabewakingssysteem  

Deze vraagstukken zijn zodanig complex en actueel dat deze, naast bijzondere aandacht, een methodische en transversale aanpak vereisen.   

Concluderend is deze tweede uitgave van het handboek lokale preventie en veiligheid, die een vervolg is op de eerste editie, een must voor preventie- en veiligheidsprofessionals.  Vijf thema’s worden geanalyseerd en geschreven door een duo van Nederlandstalige en Franstalige auteurs. Het handboek zal jaarlijks worden bijgewerkt op basis van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen de leden van BeFUS vzw.

Laat u beïnvloeden door het enige Belgische nationale netwerk dat lokale overheden en professionals op het gebied van preventie en veiligheid verenigt via het lidmaatschap van 52 steden en gemeenten en 9 partnerinstellingen.   

Bestel het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” : klik hier

Veel plezier bij het lezen!