Opleiding 30/5/2024 over straathoekwerk

Categories

Imprimer cet article

Opleiding: Straathoekwerk.

Opleider : Olivier Vanderhaeghen
Datum : 30.05.2024
Prijs: 80,-
Geniet van een voorkeurtarief van 50 euro per professional die werkt voor een lid van BeFUS vzw.


  Gratis voor EFUS-leden.

  SAMENVATTING

  Straathoekwerk benadrukt het belang om burgers te bereiken op de plaatsen waar ze vaak komen. Het is belangrijk om contact te maken met alle burgers en bijzondere aandacht te besteden aan jongeren en kwetsbare groepen. Door de hand uit te steken naar burgers kunnen we sociale banden versterken en bijdragen aan het samenleven.

  Straathoekwerkers werken met iedereen in de openbare ruimte, die zij definiëren als hun werkruimte, in reactie op situationele problemen die eerstelijns straathoekwerk vereisen. Ze nemen deel aan de buurtdynamiek, maar doen ook aanbevelingen aan de lokale overheid om de levenskwaliteit van de buurtbewoners te verbeteren.

  Ze leggen contacten met bewoners door hen te informeren over actiemogelijkheden en verwijzen hen indien nodig door naar gespecialiseerde instellingen.

  Doe met ons mee op 30/5 van 10 tot 15u in Brussel om dit onderwerp in al zijn dimensies te bespreken om zo tot een benadering te komen die meer rekening houdt met de echte kwesties in het veld.

  DEZE OPLEIDING IS BESTEMD VOOR :

  Preventieambtenaren en lokale veiligheidsprofessionals, politie, gemeenschapswachters, evaluatoren, straathoekwerkers, bemiddelaars, academici

  PROGRAMMA

  9h55       – Onthaal-
  10h00     – Presentatie-
  12h00     – Lunch –
  13h00     – Praktische casus –
  15h00     – Slot-

  CALL FOR PARTICIPANTS FOR AN INFORMATION SESSION ON PLANNING THE EVALUATION OF LOCAL P/CVE/DE-RAD INITIATIVES

  Categories

  Imprimer cet article

   

  Call for participants for an information session on planning the evaluation of local P/CVE/De-Rad initiatives

   

  (Version française en bas ⬇️)

  Evaluating the effectiveness of Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) and De-radicalization initiatives is crucial in ensuring their impact and success. If you are representing an European local or a regional authority and seeking to enhance your evaluation processes in this domain, we invite you to join us for a comprehensive information session on the INDEED tool.

  The INDEED tool is specifically designed for the planning and evaluation of evidence-based initiatives in P/CVE and De-radicalization. By participating in this training, you’ll gain valuable insights into how to effectively assess and improve your programs.

  · Date: June 13, 2024

  · Time: 2:00 pm – 4:00 pm

  · Venue: Online (Zoom).

  · Languages: English and French.

  Who is it for:

  This training is intended for policy makers and representatives of European cities who are involved in evaluating P/CVE and De-radicalization initiatives.

  Registration Deadline: Please submit the registration form by June 3, 2024, 17:00 CET. You will receive the agenda and the connection link only upon registration.

  The INDEED project aims to use evidence-based approaches to strengthen first-line practitioners’ and policy makers’ knowledge, capabilities, and skills for designing, planning, implementing and evaluating PVE/CVE and De-radicalisation or other crime prevention initiatives, such as policies and strategies, long-term programmes, short-term actions and ad-hoc interventions, in an effective and proven manner. For more information on the project, please visit the official website .

  The European Forum for Urban Security (Efus) is a partner in the INDEED project.

  Do not miss this opportunity to enhance your evaluation practices and contribute to the advancement of P/CVE and De-radicalization efforts in your city-level. Register now to secure your spot!

  ——————————————–

  Appel à participants pour une séance d’information : Planification de l’évaluation des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent au niveau local.

  Il est crucial d’évaluer l’efficacité des initiatives de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent pour garantir leur impact et leur succès. Si vous représentez une autorité locale ou régionale européenne et souhaitez améliorer vos processus d’évaluation dans ce domaine, nous vous invitons à nous rejoindre pour une session d’information sur l’outil INDEED. L’outil INDEED est spécifiquement conçu pour la planification et l’évaluation d’initiatives fondées sur des preuves en matière de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent. En participant à cette formation, vous obtiendrez des informations précieuses sur la manière d’évaluer et d’améliorer efficacement vos programmes.

  · Date : 13 juin 2024

  · Heure : 14h00 – 16h00

  · Lieu : en ligne (Zoom).

  · Langues : anglais et français.

  ·

  C’est pour qui: Cette formation est destinée aux décideurs politiques et aux représentants des villes européennes impliqués dans l’évaluation des initiatives de prévention.

  Date limite d’inscription : A envoyer le formulaire d’inscription au plus tard, le 3 juin 2024, 17h00 CET. Vous recevrez l’ordre du jour et le lien de connexion uniquement lors de votre inscription. Le projet INDEED vise à utiliser des approches fondées sur des données probantes pour renforcer les connaissances, les capacités et les compétences des praticiens de première ligne et des décideurs politiques pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer la PVE/CEV et la déradicalisation ou d’autres initiatives de prévention de la criminalité, telles que politiques et stratégies, programmes à long terme, actions à court terme et interventions ponctuelles, de manière efficace et éprouvée. Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter le site officiel. Le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) est partenaire du projet INDEED. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer vos pratiques d’évaluation et de contribuer à l’avancement des efforts de P/CEV et de déradicalisation au niveau de votre ville. Inscrivez vous maintenant pour garantir votre place !

  Lire sur Efus Network →

   

  6/6/2024 CPS studiedag in Merelbeke

  Categories

  Imprimer cet article

  Cultuurhuis Merelbeke
  Studiedag in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

  Inhoud

  In een wereld waarin uitdagingen zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld en jeugdcriminaliteit steeds complexer worden, is het essentieel om een gezamenlijke benadering te ontwikkelen. Geïntegreerd, multidisciplinair, ketenaanpak, multi-agency, 360° aanpak zijn vaak allen termen die aanduiden hoe belangrijk het is om met de verschillende partners met elk hun stukje informatie een (bijna) complete puzzel te maken van een individu, gezinssituatie of buurt. Multidisciplinaire samenwerkin­gen rond complexe samenlevings-en veiligheidsproblematieken vormt geenszins een nieuw concept. Ook in België wordt al gerui­me tijd geëxperimenteerd met de multidisciplinaire aanpak. Zo werd in 2012 in het kader van intrafamiliaal geweld het “CO3-project” (CO3 staat voor Client Gericht Overleg) gelanceerd in Antwerpen. Datzelfde jaar werd ook een experimenteel samenwerkingskader uitgewerkt tus­sen hulpverlening en justitie in het kader van kindermishandeling. Dit werd gedoopt onder de naam “het Protocol van Moed”.

  Na meer dan een decennium van pilootprojecten maken we de balans op van deze aanpak. Heeft de multidisciplinaire aanpak resultaat opgeleverd? Kunnen we vaststellen dat deze manier van werken loont en dat het de versnippering tussen diverse diensten heeft weggewerkt? Of botsen we toch nog op een aantal voorwaarden voor effectieve samenwerking (opbouwen van vertrouwen, bewustzijn, ethische en wettelijke richtlijnen, enz.). Wat zijn  de toekomstmogelijkheden voor multi-agency werk?  En op welke manier dient dit alles te worden uitgerold en geïntegreerd in de lokale praktijk?

  Programma

  Dagvoorzitter: Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

  9u00: Aanmelding met koffie en thee

  9u30:  Inleiding door de dagvoorzitter
  Maarten De Waele, Coördinator Preventie Gewelddadig Extremisme & Toxische Polarisatie – Team Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

  9u35: Multidisciplinair samenwerken: terugblik en stand van zaken
  Toria Ficette, Directrice van de directie Partnerships van safe.brussels

  10u05: Evidence based werken in een multidisciplinaire setting
  Prof. dr. Kristof Verfaillie, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

  10u30: Q & A o.l.v. de dagvoorzitter

  11u00: Pauze met koffie en thee

  11u30: Multidisciplinair samenwerken en de “Rule of Law”   
  Werner Van Herle, Adelingshoofd preventie en veiligheid, Stad Mechelen

  12u00: Ethisch kader: Welke ethische knopen hebben we?
  Agnes Verbruggen, lector sociologie en beroepsethiek aan de Hogeschool Gent

  12u30: Broodjeslunch

  13u30: Oei ik groei! Lessen van lokale veiligheidspioniers
  Davy Simons, Stafmedewerker Sociale Interventie, Stad Antwerpen
  Peter Colle, Evaluatie Preventieprojecten, Strategisch Veiligheids- en Preventieplan, Stad en OCMW Gent

  14u15: Getuigenissen uit de praktijk
  Kompas+ Antwerpen: Eveline Van den Eeden
  Parketmagistraat (gevraagd)
  PMultiversum: Lisamarie Vanderplaats
  LIVC-R: Peggy Bischop, Eerste adviseur, Diensthoofd Jeugd-en gezinsgebonden politiezorg, Politiezone Rivierenland

  14u45: Debat met de sprekers (namiddag) o.l.v. de dagvoorzitter

  15u45: Afsluiting door de dagvoorzitter

  16u00: Netwerkdrink

   

  Doelgroepen

   

  Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,…
   

  Werkgroep

   

  Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS.

  Piloot: Maarten De Waele

  Werkgroep: Maarten De Waele, Kristof Verfaillie, Clara Vanquekelberghe, Davy Simons, Peter Colle, Katrien Van Mele en Nathalie Roegiers

  Locatie

   

  Cultuurhuis Merelbeke

  Driekoningenplein 15
  9820 Merelbeke

  Bereikbaarheid en toegankelijkheidsinfo

   

   

  Praktische informatie

   

  Prijs:

  De normale deelnameprijs bedraagt 135 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de netwerkdrink en de documentatiemap inbegrepen.

  Vrijstelling van BTW op basis van artikel 44, §2, 4° van het BTW-wetboek.

  Inschrijvingen met korting:

  Gold structurele partners ontvangen 15 % korting op de inschrijvingsprijs. Silver structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs, Deze korting wordt automatische verrekend op de factuur. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar lijst structurele partners.

  Individuele voltijdse onbezoldigde studenten betalen het studententarief van 40 € per persoon mits zij een kopie van hun studentenkaart via email doorsturen aan sec@policingandsecurity.be. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

  Betaling: 

  Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

  Accreditatie: 

  Deze studiedag zal erkend worden als baremische vorming voor politiemedewerkers.

   

   

  Meer info en inschrijven

  Save the dates! 8-9 mei 2025

  Op donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2025 viert het CPS haar 35e verjaardag in Thermae Palace in Oostende met avondfeest op 8 mei en een tweedaagse residentiële conferentie ‘Evidence informed policing: voor een transparante en democratische politie’.

  Info volgt spoedig! Noteer deze data nu al in je agenda! 

   


  Komende studiedagen:
  30 mei 2024 Studienamiddag i.s.m. Vives Hogeschool en Vias Institute: In dialoog met de burger. Over het belang van politioneel relationeel vakmanschap!
  Vias Institute, Brussel – Deelname is gratis
  21 juni 2024 Studiedag Drugs in de buurt: aanpak van het drugsfenomeen op lokaal niveau
  Utopia, Aalst
  8 oktober 2024 Studiedag Defund the police!
  Provinciehuis Leuven
  24 oktober 2024 Studiedag i.s.m. G4S: Veiligheidsperspectieven op extremisme en radicalisering en de specifieke rol van technologie
  Gent
  5 november 2024(Nieuwe datum!) Studiedag: De nieuwe wet Private Opsporing: gamechanger of niet?
  Brussel
  19 november 2024 Studiedag: Politieleiderschap
  De Casino, Sint-Niklaas
  27 november 2024 Studiedag: De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk
  i.s.m. ARIEC West-Vlaanderen en Fed. Diensten Gouverneur West-vlaanderen
  Provinciehuis Boeverbos, Brugge

  Andere thema’s kunnen later nog op de planning worden geplaatst.  Komende opleidingen:
  11-13 juni 2024
  + terugkomdag
  4-daagse opleiding: Verhoor van verdachten
  te Gent (Ledeberg)
  Wachtlijst!

  Ik wil structureel partner worden
  Twitter
  Facebook
  Website
  Copyright © Centre for Policing and Security*, All rights reserved.

  Our mailing address is:
  sec@policingandsecurity.be

  BeFUS 2024 opleidingen, Kazernestraat 37 1000 Brussel

  Categories

  Imprimer cet article

  Programma

  Met de steun van safe.brussels, en met de onschatbare medewerking van Politeia vzw en de inbreng van ervaring en expertise van de auteurs en coauteurs van de praktische handleiding BeFUS vzw 2024 “Lokale preventie en veiligheid”:

  Peter COLLE, Astrid DE GROOF, Maude GLORIEUX, François-Xavier HELLEMANS, Thierry HENDRICKX, Arnaud JACQUINET, Julien RAONE, Gregor STANGHERLIN, Werner VAN HERLE, Catherine VAN DER STRAETEN, Olivier VANDERHAEGHEN en Jonas VAN ROSSEM

  Nationale studievoormiddag: “Lokale preventie en veiligheid”

  Categories

  Imprimer cet article

  Politeia en BeFUS vzw nodigen u graag uit voor een nieuwe nationale studievoormiddag op 19 oktober 2023 in Odisee hogeschool (Campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan, 136 in 1030 Schaarbeek).

  Wegens de succesvolle editie in september 2022 bundelen Politeia en BeFUS vzw opnieuw hun krachten in de jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid.

  In deze tweede editie bijten we de spits af met een paneldiscussie over de recente uitbreidingen van de rol en verantwoordelijkheden van de Belgische burgemeesters. Door middel van vier participatieve workshops en een participatief debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen te kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

  Meer informatie en inschrijvingen

  ______________________________________________________

  Politeia en BeFUS vzw bundelen hun krachten in een nieuwe jaarlijkse studiedag over lokale preventie en veiligheid. In deze eerste editie bijten we de spits af met een interactieve en praktische analyse van de rol van lokale overheden in 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België.

  Meer informatie en inschrijvingen

  Gelieve uw tevredenheid van de BeFUS-studiedag op 22/9/2022 hier te geven aub. Zeker zal BeFUS uw mening in rekening voor de 2de editie houden : )

  Ten gevolge van de pandemie staan lokale autoriteiten meer dan ooit voor talrijke uitdagingen. Door de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid tast de sociale verbondenheid aan die de basis vormt voor het veiligheidsgevoel van de burgers. Door middel van vier participatieve workshops en een intersectoraal debat bieden we u antwoorden en oplossingen om de nodige stappen kunnen zetten in de richting van een geïntegreerd en alomvattend beleid dat de verschillende overheidsniveaus met elkaar verbindt.

  Ons doel is de evolutie van de rol van de lokale overheden in 30 jaar in licht te brengen, en samen te werken in co-constructie aan lokale preventie van onveiligheidsgevoelens tegen het jaar 2052. Wij zullen de verschillende hoofdstukken van BeFUS-handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid” aanpakken.

  Er zullen 4 participatieve workshops worden georganiseerd, om dankzij technieken die de collectieve intelligentie aanboren, samen te werken aan de kwesties op het terrein die ons aanbelangen. Inderdaad willen wij een studiedag bieden die, via een vernieuwende methodologie, onze leden verrast en energie geeft. Daarom zullen de workshops worden gefaciliteerd door middel van collectieve-inlichtingenprocessen met de volgende doelstellingen:

  – Mobilisatie: onze leden een mobilisatiemoment bieden dat hen ertoe verbindt hun betrokkenheid bij BeFUS vzw voort te zetten.

  – Netwerken: een moment om leden van BeFUS-vzw-netwerk die elkaar niet of nauwelijks kennen, met elkaar in contact te brengen.

  – Lidmaatschap: een dag aanbieden die het engagement van de leden en hun gevoel erbij te horen versterkt.

  – Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal ernaar worden gestreefd participatieve ruimten te openen om zich uit te spreken over kwesties die verband houden met de behandelde thema’s.

  – Dynamisering: Wij willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken, door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

  Dit colloquium zal gevolgd worden door een reeks on line BeFUS-workshops, op basis van de hoofdstukken in het BeFUS handboek 2022 “Lokale preventie en veiligheid”, georganiseerd door BeFUS vzw van september tot december 2022 (met simultaanvertaling). Schrijf u hier in, deze webinars zijn gratis voor leden van BeFUS vzw.

  De 3de editie van BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” is beschikbaar!

  Categories

  Imprimer cet article

  De derde editie van het praktisch handboek « lokale preventie en veiligheid », resultaat van de samenwerking tussen BeFUS vzw en Uitgeverij Politeia, is beschikbaar !

  Sinds de invoering van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid wordt België, via zijn lokale overheden, met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische, strategische als praktische behoeften die overwogen moeten worden. 

  Met deze derde editie van het BeFUS-handboek over lokale preventie en veiligheid, dat in samenwerking met Politeia Uitgeverij tot stand is gekomen, zullen zij gebruik kunnen maken van een werkinstrument om preventie- en veiligheidsacties en -projecten op te zetten, uit te voeren, voort te zetten, te ontwikkelen of uit te breiden.  

  Daartoe is het noodzakelijk de historische evolutie en ontwikkeling van de verschillende preventie- en veiligheidsstrategieën te begrijpen.  Dit is de rede waarom het eerste hoofdstuk van het handboek de nadruk legt op het concept zelf van preventie, en meer in het bijzonder op de preventie van delinquentie en onveiligheid.   

  In de volgende nieuwe hoofdstukken wil BeFUS vzw de aandacht vestigen op een aantal lokale praktijken inzake   

  • Evaluatie en onveiligheidsgevoel
  • Beroepsgeheim en positie van preventieactoren
  • Participatie en lokaal veiligheidsbeleid
  • Stad en nacht
  • Ketenaanpak in het kader van voorkomen van recidive
  • Juridische grondslag voor een camerabewakingssysteem  

  Deze vraagstukken zijn zodanig complex en actueel dat deze, naast bijzondere aandacht, een methodische en transversale aanpak vereisen.   

  Concluderend is deze derde uitgave van het handboek lokale preventie en veiligheid, die een vervolg is op de tweede editie, een must voor preventie- en veiligheidsprofessionals.  Vijf thema’s worden geanalyseerd en geschreven door een duo van Nederlandstalige en Franstalige auteurs. Het handboek zal jaarlijks worden bijgewerkt op basis van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen de leden van BeFUS vzw.

  Laat u beïnvloeden door het enige Belgische nationale netwerk dat lokale overheden en professionals op het gebied van preventie en veiligheid verenigt via het lidmaatschap van 52 steden en gemeenten en 9 partnerinstellingen.   

  Bestel het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” : klik hier

  Veel plezier bij het lezen!  

  Opening van een eerste risicobeperkende druggebruiksruimte (DGR) in Brussel

  Categories

  Imprimer cet article

  Opening van een eerste risicobeperkende druggebruiksruimte (DGR) in Brussel

  GATE, de eerste Brusselse gebruiksruimte, heeft op 5 mei de deuren geopend in de Woeringenstraat nummer 9. De eerste resultaten die de voorziening heeft kunnen registreren, zijn overtuigend wat betreft de gestelde doelen. We nodigen u mee uit om ze te ontdekken in deze sociaal-medische voorziening.

  Door een DGR te openen, zoals vele andere Europese steden en Luik, bieden de Burgemeester van de Stad Brussel – Philippe Close, de minister van Leefmilieu en Volksgezondheid – Alain Maron en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Rudi Vervoort een bewezen en effectieve oplossing om de realiteit van open consumptiescènes tegen te gaan. GATE is een toegangspoort naar zorg met waardigheid en respect voor het recht op gezondheid voor iedereen. De vzw Transit en de MSOC van Brussel operationaliseren de voorziening.

  Volgens Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, “was het noodzakelijk om in het belang van iedereen te handelen, zonder drugsverslaafden die in onzekere situaties leven “onzichtbaar” te maken. Veel van die mensen hebben geen andere plek om te consumeren dan op straat en ze worden door hun (over)leefomstandigheden uitgesloten van de klassieke zorgtrajecten. GATE (DGR) gaat hen een gemedicaliseerde plek bieden, onder toezicht van gezondheidswerkers, die toegankelijk is zonder administratieve procedure. De voorziening zal ze begeleiden naar meer welzijn, de eerste stappen helpen nemen naar zorgtrajecten, het in orde brengen van sociaal-administratieve zaken, toegang krijgen tot een woning, …”.

  De ontwikkeling van een dergelijk project vereiste een nauwe samenwerking tussen alle actoren en alle betrokken machtsniveaus die onderdeel uitmaken van de ketens van preventie, zorg, veiligheid en sociale cohesie. Een samenwerkingsprotocol dat de vaardigheden van elke discipline definieert en de werking van de voorziening organiseert, werd ondertekend. Het besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid in en rond de voorziening. Het definieert een prioritaire aandachtszone waarin de politie zal toezien op het respect voor de openbare rust en de strijd tegen de drugshandel.

  Volgens de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest “maakt de DGR deel uit van een beleid van sociale cohesie dat tot doel heeft om niemand uit te sluiten. Door mensen aan te spreken die reeds verschillende kwetsbaarheidsfactoren combineren gelinkt aan armoede en druggebruik, biedt de DGR toegang tot waardige zorg en een oplossing voor de pacificatie van de openbare ruimte. Gelegen in de buurt van plekken waar de consumptie openbaar gebeurt (Zuidstation, Anneessens, Lemmonier, Stalingrad,…), biedt de voorziening vooruitzichten voor resocialisatie, sociaal-administratieve reorganisatie, ondersteuning voor welzijn en woonperspectief.

  Een verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring en financiering van actieve diensten in termen van vermindering van de risico’s van drugsgebruik, geeft de voorziening een ​​wettelijk kader. Volgens Alain Maron, Brusselse Minister voor Volksgezondheid “Was het essentieel om een wetgeving op te stellen. Daarom heeft het Brussels Parlement in juli een verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gestemd met betrekking tot de goedkeuring en financiering van actieve diensten in termen van vermindering van de risico’s van drugsgebruik. Die verordening biedt de voorziening een wettelijk kader. Enerzijds beschermt die de medewerkers en de organisaties zodat ze niet illegaal werken ten opzichte van de federale Drugswet van 1921. Anderzijds verzekert die de implementatie en naleving van een reeks kwaliteitsnormen die essentieel zijn voor het functioneren van dit type structuur.”

  Deze lokale innovatie is een nieuw hulpmiddel bedoeld om de leefomgeving van alle Brusselaars te verbeteren. We beschouwen de DGR allemaal als een gemengde kans tussen gezondheidszorg en pacificatie van de openbare ruimte.

   

  “Een dialoog aangaan met iemand die complottheorieën aanhangt”

  Categories

  Imprimer cet article

  Greta Grand Littoral organiseert een webinar op MAANDAG 27 JUNI om 14.30 uur (FR)
  “Hoe een dialoog aan te gaan met iemand die complottheorieën aanhangt”

  Anne-Sophie Bedziri, een specialist op dit gebied, zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • Een complottheorie definiëren en herkennen
  • De politieke en sociale inzet van complottheorieën vaststellen
  • Goede praktijken en attitudes herkennen en begrijpen in de omgang met iemand die complottheorieën aanhangt
  • Goede praktijken en houdingen toepassen met behulp van een simulatie

  Meer informatie et inschrijving.

  Uitwisseling: ontmoeting tussen professionals van de “post”-gevangenissector

  Categories

  Imprimer cet article

  Doe mee aan eén of beide supervisie-uitwisselingssessies voor professionals die in contact zijn met mensen die uit de gevangenis komen (straathoekwerkers, gemeenschapswachters, vzw’s, politie…).
  Zij zullen worden bijgestaan door Dr. Jean-Claude Maes van de vzw PREFER, specialist in de dynamiek van controle en veerkracht.

  De plaatsen zijn beperkt.
  Contact: maelle.noe@socaba.org

  Bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel: een voortdurende strijd

  Categories

  Imprimer cet article

  Moderne slavernij en mensenhandel blijven een belangrijke schending van de mensenrechten en een bron van zorg voor de Europese en internationale actoren, met volgens de Internationale Arbeidsorganisatie 5,4 slachtoffers per 1.000 individuen in de wereld.

  Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen, waaronder prostitutie, dwangarbeid en -diensten, slavernij en het wegnemen van organen. Dit gebeurt vaak in het verborgene, op plaatsen zoals massagesalons, restaurants en nagelsalons, waar mensen deelnemen aan de lokale economie zonder zich bewust te zijn van de illegale praktijken en schendingen van de mensenrechten die er plaatsvinden.

  Campagnes om mensen bewust te maken van moderne slavernij en mensenhandel, en lokaal beleid om organisaties van mensenhandelaars te ondermijnen en slachtoffers te beschermen, zijn een belangrijke stap om de fundamentele mensenrechten te waarborgen en een einde te maken aan deze praktijken en een gezonde samenleving te creëren.

  • Wat stelt criminele groepen in staat door te gaan met moderne slavernij en mensenhandel? Hoe maken deze groepen gebruik van de legale economie om hun activiteiten te versterken?
  • Hoe kunnen Europese steden moderne slavernij en mensenhandel doeltreffend bestrijden? Wat zijn de waargenomen uitdagingen voor de lokale aanpak van deze verschijnselen?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen om de slachtoffers van deze praktijken en de gemeenschappen waarin zij zich bevinden zo goed mogelijk te beschermen? Hoe kunnen lokale gemeenschappen in staat worden gesteld om gevallen van mensenhandel op te sporen en te melden?

  Het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid (EFUS) organiseert op 15/06/22 van 14.00 tot 15.00 uur een webconferentie over mensenhandel.

  Klik hier om u in te schrijven.