Trefdag 25 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, Leuven

Categories

Imprimer cet article

13/09/2018 : 25 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, Leuven

 • Op 13 september 2018 is het feest in Leuven. De lokale preventie bestaat 25 jaar. Dit vieren we met een nationale trefdag voor alle steden en gemeenten met een strategisch veiligheids- en preventieplan. Van de gelegenheid maken we gebruik om de krachtlijnen van preventie op een rijtje te zetten en een blik te werpen op de mogelijkheden voor de toekomst.

Wat kan je als deelnemer verwachten ?

 • Een verwelkoming door de burgemeester van Leuven die 25 jaar geleden als Minister van Binnenlandse Zaken aan de wieg van het lokale preventiebeleid heeft gestaan.
 • De ervaringen uit het veld gebundeld en voorgesteld door de preventieambtenaren in een strategische nota.
 • Een voorstelling van zowel Vlaamse, Brusselse als Waalse veelbelovende praktijken.
 • Onder de middag wordt een heuse preventiemarkt georganiseerd die de mogelijkheid biedt om projecten voor te stellen of om inspiratie op te doen bij andere steden en gemeenten. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een boeiend netwerkmoment.
 • Een debat met beleidsmakers over hun visie op de toekomst.
 • Een academische kijk op al deze praktijkervaringen en het beleid waarna de Gouverneur van Vlaams-Brabant de trefdag zal afsluiten.
 • Als kers op de taart is er een receptie waarbij herinneringen opgehaald kunnen worden maar ook nieuwe plannen kunnen gesmeed worden om het lokale preventie- en veiligheidsbeleid van de toekomst uit te tekenen.

Praktisch

 • Inschrijven is nu reeds mogelijk. Een officiële uitnodiging met een meer gedetailleerd programma volgt zo snel mogelijk. Let wel, om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 2 personen per stad of gemeente. Graag sociaal : Indien u graag met meer dan 2 collega’s komt is het mogelijk om hen op een wachtlijst te plaatsen via mail. Indien zou blijken dat er nog plaatsen over zijn kunnen zij eventueel nog aansluiten.
 • Deze trefdag wordt op verschillende locaties in de stad Leuven georganiseerd. Hierdoor zal u een aantal keer een korte wandeling moeten maken van 5 à 10 minuten. Alle locaties bevinden zich eveneens op wandelafstand van het station van Leuven.
 • Deze studiedag is gratis. We danken je dan ook om tijdig te verwittigen wanneer je verhinderd zou zijn. Op deze manier kunnen we personen op de wachtlijst alsnog de kans geven om aanwezig te zijn.

EUCPN European Crime Prevention Conference

Categories

Imprimer cet article

Het European Crime Prevention Network EUCPN organiseert op 19 en 20 februari 2020 in Brussel een Europese conferentie rond de preventie van criminaliteit. Het programma van de conferentie weerspiegelt het werk van het EUCPN. Het EUCPN Secretariaat zal tijdens de verschillende workshops hun output voorstellen en een platform bieden voor academici, projectverantwoordelijken en beleid om standpunten naar voren te brengen en uit te wisselen.

Onderwerpen zijn onder meer georganiseerde vermogenscriminaliteit (EU-focusdag, gauwdiefstal, enz.), mensenhandel (campagne en onderzoek), milieucriminaliteit (monitor en toekomstig actieplan), jeugd, cybercriminaliteit, fraude, enz. Naast deze workshops zullen 4 plenaire sessies georganiseerd worden die gericht zijn op het concept van criminaliteitspreventie, evaluatie van criminaliteitspreventie-initiatieven, tips en trucs om EU-financiering te verkrijgen en een discussie over de toekomst van criminaliteitspreventie in de Europese Unie.

Coronavirus COVID-19

Categories

Imprimer cet article

Beste leden, partners, alumni en vrienden,

In overeenstemming met de richtlijnen van de Belgische nationale veiligheidsraad neemt het Belgisch Forum maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te helpen beperken. Het is belangrijk dat onze leden, de lokale gekozen en professionelen, veilig en gezond blijven in deze uitdagende tijd, en onze gedachten gaan uit naar degenen die beïnvloed worden door het coronavirus. Het Belgisch Forum zal open blijven en zal een kwaliteitsvolle analyse blijven maken van alle onderwerpen die we behandelen voor onze leden, partners, de pers en het grote publiek. Hoe we die analyse zullen delen en afleveren zal veranderen. Er zullen tot nader order geen evenementen plaatsvinden waarbij een fysiek publiek betrokken is. Kleinere, niet-essentiële bijeenkomsten worden uitgesteld of op afstand gehouden. Maar u kunt nog steeds publicaties van het Belgisch Forum in uw inbox verwachten.
De eenvoudigste manier om ons te bereiken is via mail, die u in contact met een van onze medewerkers brengt. Deze maatregelen treden in werking vanaf 13 maart. We zullen onze aanpak opnieuw evalueren naarmate de situatie zich ontwikkelt en elke verandering of update onmiddellijk communiceren. In de tussentijd hopen we dat u en uw dierbaren veilig en gezond blijven. Dank u voor uw begrip en voortdurende steun.

Laetitia NOLET, Coördinator Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in Steden wil graag haar leden en niet-leden informeren over het nieuw coronavirus en de (preventieve) maatregelen die hierrond genomen worden. In het onderstaande artikel kan u de verschillende maatregelen en aanbevelingen van de overheid terugvinden.

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De inperkingsmaatregelen van de federale regering zijn als volgt : Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
 • Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten. Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.
 • Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.
 • Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

Nuttige links voor bijkomende informatie

Enkele lokale en burgerse solidariteitsiniatieven te promoten

Aarzel niet op ons de positieve initiatieven te sturen om zij hier te promoten aub !Meer informatie

Behoefteonderzoek 2020

Categories

Imprimer cet article

Met het oog op onze nationale colloquium op 6 oktober 2020, wil het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw haar dienstenaanbod aanpassen aan de behoeften van de lokale verkozenen en professionelen in België. Om aan uw verwachtingen te blijven voldoen, en zeker door deze zeer specifieke opsluitingsmaatregelen waarin het Forum online beschikbaar blijft, nodigen wij u uit om 5 tot 10 minuten de tijd te nemen om onze vragenlijst te beantwoorden. Uw antwoorden zullen ook de co-constructie van een samenwerkingsplatform mogelijk maken voor een geïntegreerde benadering van veiligheid die binnenkort online op onze website zal worden geplaatst.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten, wij kijken ernaar uit u te lezen en binnenkort terug te zien.

Meer informatie