Nationale aanprijzen van lokale openbare bemiddelingsdiensten

Categories

Imprimer cet article

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Na het succes van onze workshop op 15 oktober tijdens de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, wouden wij dit initiatief herhalen en nodigden we u daarom uit om deel te nemen aan onze webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, die plaatsvond op dinsdag 8 december 2020 van 10 tot 12 uur. Ons project om de nadruk te leggen op bemiddeling op lokaal niveau zal worden geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort terug te zien !

SAVE THE DATE voor oktober 2021 in het kader van de Internationale Week van bemiddeling 2021 en aarzel niet u hierin te schrijven om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, aan uw partners en collega’s te verspreiden en eraan bij te dragen.

  • Om dit webinar terug te kijken :

Contactpersonen

Internationale Bemiddelingsweek 2020 : “Lokale bemiddelingsdiensten in de kijker”

Ons project in enkele woorden

Bemiddeling door lokale openbare diensten is een doeltreffende manier om verschillende soorten problemen aan te pakken die betrekking hebben tot het gemeenschapsleven. Zo kunnen bemiddelingsdiensten tussenkomen in burenruzies (geluidsoverlast, gebrek aan onderhoud, afval, enz.)

Om de “bemiddelingscultuur” binnen de Belgische gemeenten te bevorderen en om de toegang van de burgers tot de publieke bemiddelingsdiensten te verbeteren hebben de Programmering van de openbare dienst voor maatschappelijke integratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie Integrale Lokale Veiligheid) en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw, hun krachten gebundeld en een nationaal sensibiliseringsproject gelanceerd.

Onze acties in 2020

Contactpersonen