Nationale aanprijzen van lokale openbare bemiddelingsdiensten

Categories

Imprimer cet article

Sinds enkele jaren ontwikkelen zich binnen Belgische gemeenten bemiddelingssystemen op verschillende gebieden van het interpersoonlijke, sociale en gemeenschapsleven.
We stellen dus vast dat er verschillende publieke bemiddelingsdiensten zijn ontstaan en naast elkaar bestaan, waaronder buurt- en burenbemiddelingsdiensten, lokale bemiddeling, gemeenschapsbemiddeling, bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties en schoolbemiddeling. De totstandkoming van deze diensten toont aan dat de lokale overheden bereid zijn om bemiddeling te bevorderen als een specifiek middel voor sociale regeling en preventieve en curatieve conflictbeheersing.

In deze context en steunend op onze respectievelijke bevoegdheden in de methodologie van de bemiddeling die wordt aangeboden door de lokale overheidsdiensten, wilden onze drie instellingen, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken (Directie Lokale Integrale Veiligheid) en BeFUS vzw (Belgian Forum for Urban Security), een gemeenschappelijk project opstarten met als doel de bemiddelings’cultuur’ van Belgische lokale overheidsdiensten te bevorderen, maar vooral de toegang van burgers tot deze diensten te verbeteren.

Hiervoor willen we op een geïntegreerde manier samenwerken, in samenwerking met de netwerken van professionals op het terrein, en zo samen een project te creëren rond de sociale banden uit de halen, conflicten uit de gerechtelijke sfeer te halen, maar ook het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Het doel van ons partnerschap is om de bemiddelaars die binnen deze diensten werken te ondersteunen door een nationale sensibiliseringsactie van de lokale overheden, maar ook van de actoren van de integrale en geïntegreerde preventie en veiligheidsketen.

Het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle burgemeesters, elke burgemeester wordt verzocht zich aan te sluiten bij het charter en zich ertoe te verbinden deze doelstellingen in zijn/haar gemeente uit te voeren.
Om het charter te raadplegen, klik hier.

  • https://www.besafe.be/nl/besafenieuws/het-charter-steden-en-gemeenten-voor-bemiddeling-wordt-ter-ondertekening-voorgelegd
  • https://www.besafe.be/nl/burenbemiddeling

De veelgestelde vragen raadplegen.


Na het succes van onze webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, die plaatsvond op dinsdag 8 december 2020 en onze workshop op 15 oktober tijdens de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie,  werd ons project om bemiddeling op lokaal niveau te promoten geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals die hieronder kunnen worden bekeken.

Aarzel niet u hierin te schrijven om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, aan uw partners en collega’s te verspreiden en eraan bij te dragen.

  • Het webinar van 8/12/2020 opnieuw bekijken :

Contactpersonen