Betreffende de mobiliteit in de openbare ruimte

Categories

Imprimer cet article

15/02/2022: Webinar: “Richtlijnen, statuten en concepten voor veilige fietspaden“. Doel van dit seminar is het evalueren of vinden van oplossingen voor belangrijke vraagstukken die zich op politieel gebied kunnen voordoen. Presentatie door Marc Broeckaert, verkeersplanner bij het Vias Instituut (het vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), georganiseerd door Politea.

2021: mobiliteitsmonitor (Brulocalis), mobiliteitseenheid.   

Activiteitenverslag BeFUS (2019) (onderdeel van het activiteitenverslag van het netwerk van interne evaluatoren van BeFUS vzw): Dagen die thematische ochtenden zijn geworden in Brussel Preventie en Veiligheid (BPS) voor interne evaluatoren: 02/10/2018: thematische ochtend “zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimte, met inbegrip van het openbaar vervoer”.     

2018-2019: Brulocalis, project van Oproep tot projecten – implementatie van begeleide wandel- en fietsroutes tijdens het schooljaar 2019-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

27/05/2016: Oproep tot maatschappelijke acties door de MIVB. 

09/06/2015: bezoek van de RATP in Brussel georganiseerd door de RBC, de MIVB en de vzw BeFUS. Werkdocument.   

05/06/2015: deelname van BeFUS aan verschillende werkgroepen “verkeersveiligheid”, onder leiding van de vzw Brulocalis. Notulen van de vergadering van 5/06/2015. Notulen van de vergadering van 2/03/2018.    

2014: MIVB-formulier, oproep tot het indienen van projecten: “kwalificatiesysteem voor de selectie van potentiële dienstverleners in het kader van de uitvoering van preventieacties en de bestrijding van ongeregeldheden en vandalisme in de stations en aan de (bovengrondse) haltes van het MIVB-net”. 

11/09/2014: BeFUS interne reviewers netwerkbijeenkomst met MIVB, agenda, o.a:   

  • Voorstelling van het organigram van MVIB en zijn partners met de andere openbare vervoersmaatschappijen die in het Brussels Gewest actief zijn  
  • Formalisering van de gegevensuitwisseling tussen de FBPSU/gemeenten met een overeenkomst en de MIVB: cijfers over criminaliteit, meldingen van overlast binnen en buiten de MIVB-stations  
  • Bevoegdheden en organisatie van de dienst preventie/interventie van de MIVB en verwachtingen van de MIVB ten aanzien van de Brusselse gemeenten en politiezones voor de veiligheid in de omgeving van de stations (al dan niet in crisissituaties)  
  • Uitvoering van gezamenlijke projecten van de MIVB en de FBPSU/gemeenten (bv. communicatiecampagnes en preventie van zakkenrollers)  
  • Belangstelling van de MIVB om deel te nemen en de bijgevoegde studie te financieren die de FBPSU in samenwerking met het Internationaal Centrum voor Criminaliteitspreventie en andere Belgische openbaarvervoerexploitanten (De Lijn, NMBS, TEC) zal uitvoeren

2014: brief van BeFUS vzw aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid “Verzoek om overleg en synergie met de gemeenten voor een doeltreffender communicatieve impact van de verkeersveiligheidspreventiecampagnes”.   

2013: overlegvergaderingen MIVB-OBPS-Communes. Voorbeeld van een parkeerbon. 

22/03/2012: Europese dag van hoffelijkheid op de weg; IBZ-campagne.   

2012: Het concept Ville 30: ALGEMENE ARGUMENTATIE en Voorontwerp van een gemeenschappelijk documentair referentiekader. “De Stad 30, een kwestie van goed gedrag, een kunst van samenleven”. 

2011-2020: Het gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid 2011-2020 kan worden gedownload van de website van Brussel Mobiliteit via deze link: http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/plan-de-securite-routiere    

2011: OBPS: Beleidscomité van 27 mei 2011 – Platform van partners – Oprichting van een thematische werkgroep over de veiligheid van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Presentatie van het project “preventie in het openbaar vervoer” van de Task Force.   

2009: Belgische prijs voor criminaliteitspreventie 2009: Politie-TEC-Jeugd, TEC – Luik. Er wordt een preventieproject uitgevoerd in een wijk waarbij het Preventieplan van de Stad Luik, de Lokale Politie van Luik en het TEC van Luik-Verviers betrokken zijn. In het kort gaat het om een teambuildingweekend waaraan buschauffeurs van de TEC, politieagenten en jongeren uit de betrokken wijk deelnemen. Het doel is de juiste voorwaarden te scheppen voor de totstandbrenging van een vertrouwensband. Bij de proeven die tijdens dit weekend worden voorgesteld, staat samenwerking tussen de teams voorop. Het zal dus van essentieel belang zijn om minimaal zijn partners te kennen, wil men slagen in een evenement. De methode gaat dus uit van het contextualiseren van een rijke en sterke ervaring op de X-cape site en het re-contextualiseren van deze ervaring in de buurt door ze te formaliseren via uitdagingsacties (burgeraffiches, gastentafels, …). De impact van dit project op de levenskwaliteit van een wijk is gemeten door de UCL, die ook verantwoordelijk is voor de pedagogische follow-up van de operatie.  

2009: Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009: Preventieambassade MIVB, Dienst Veiligheid en Controle, Dienst Preventie. Sinds juni 2004 bezoekt een preventie-ambassade maand na maand metro- en premetrostations die als onvriendelijk worden ervaren. Deze ambassade heeft de vorm van een systeem dat bestaat uit verschillende welkomststands. De MIVB-agenten verspreiden, in samenwerking met de verenigingen, informatiebrochures en bieden koffie aan. Een voortdurende aanwezigheid is dus verzekerd om een sociale band te creëren tussen onze klanten, ons personeel en de sociaal-culturele omgeving van het station. In 2009 werd een mobiele ambassade in het leven geroepen, waarmee dit systeem aanwezig kan zijn op de meest gevoelige punten van ons bus- en tramnet, steeds met dezelfde doelstellingen van informatie, gezelligheid en veiligheid. U zult ons kunnen herkennen aan onze stand “op maat”: een bus speciaal voor u!