Mensenhandel en –smokkel

Categories

Imprimer cet article

(1995), vzw PAG_ASA: 

PAG-ASA heeft een dubbele missie: 

  • Opvang en ondersteuning bieden aan slachtoffers van mensenhandel en/of mensenhandel met verzwarende omstandigheden.   
  • Deelnemen aan de bestrijding van de mensenhandel door samen te werken met de bevoegde overheidsdiensten ter plaatse en op politiek niveau, en anderzijds door bewustmaking, met name door het verstrekken van informatie en opleiding op nationaal en internationaal niveau.   

2009: Congres georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek (Departement misdaadpreventie) “PREVENTING EN COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS: REDUCING PROSTITUTION AND SEXUAL EXPLOITATION” (Voorkoming en bestrijding van mensenhandel: terugdringing van PROSTITUTIE en seksueel misbruik).   

(2012-2014) De FOD Justitie, Dienst Strafrechtelijk Beleid stelt de volgende acties voor:   

2012: Publicatie “Mensenhandel, wat te doen? Advies voor ziekenhuispersoneel” van de SPF. (Justitie, volksgezondheid, strafrechtelijk beleid).   

2012: Publicatie “De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, Beleid en aanpak” (Federale regering België).   

2017: Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoofdstuk “Aantasting op de persoonlijke integriteit” (strategie, opvolging en preventiemaatregelen).   

17/02/2019: PAG-ASA conferentie “Resultaten en uitdagingen van een kwart eeuw strijd tegen mensenhandel”, nationale conferentie in de Senaat van Brussel.  

2020/06: Opleidingsdag voor de strijd tegen gedwongen huwelijken (BruSafe). Gezien de verschillende vragen over het beginsel van toestemming en wil in de context van het huwelijk, is het begrijpelijk dat het niet zo gemakkelijk is om te definiëren wat wordt bedoeld met gedwongen huwelijken, laat staan om dit soort praktijken te bestrijden. In België echter is de strafbaarstelling van gedwongen huwelijken in het wetboek van strafrecht opgenomen. Deze opleiding zal u in staat stellen deze problematiek beter te begrijpen en de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor een geïntegreerde aanpak van deze problematiek. Dit programma maakt deel uit van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GPSP) en het Regionaal Opleidingsplan die door Brusafe worden uitgevoerd.