Verschillende soorten diefstallen

Categories

Imprimer cet article

29/10/2020 : 1dagniet : Beveilig je tegen inbraak met de actie “1dagniet”

2019: Netwerk Preventieambtenaren VVSG, bijeenkomst op 03/25/2019. Fietsdiefstal actieplan.   

2019: CBR TCO-rondetafelgesprekken. SLIV presentatie ppt. 

2018: Nationale diefstalpreventie bijeenkomst.   

 2016: editie 2016 van “een dag niet/un jour sans” (van 24 tot en met 30 oktober 2016, met het hoogtepunt op vrijdag 28 oktober 2016). Deze actie is geïnitieerd door Nederland en in België gestart door de provincie Limburg die zich onlangs bij het BFPVS heeft aangesloten. Het doel is de aandacht van de burgers te vestigen op de preventie van inbraken (“Een dag zonder inbraak”) door middel van verschillende acties, zoals burgerinitiatieven, preventiecampagnes, doorgeefluik via sociale netwerken, enz. Editie 2015: verslag van de enquête over de 1 dag zonder inbraakactie 2015 in België (met vormende ervaringen van lokale en nationale initiatiefnemers).   

 2016: fietsendiefstal, preventiebeleid van de stad Hasselt. De preventiedienst heeft de “Hands Off” campagne gelanceerd. Deze bestaat uit folders, weesfietslabels, een fietskaart, banners en een stickerwagen. 

2014: nationale stuurgroep “1 dag zonder”. Notulen.   

2013: fietsendiefstal, procedure van de politie Etterbeek-Woluwe. Uitleg van de procedure voor een graveerwerkplaats.   

2011: IBZ, SLIV, ppt over diefstal door bedrog. Definitie/Preventie/Tips.    

2010: ppt-presentatie van het plan tegen inbraak door de politie in Luxemburg.   

2009: Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009: Actie: “Je fiets, je vriend, laat hem NOOIT gaan” – Brugge, Preventiedienst. De aanpak van het fenomeen fietsendiefstal is geëvolueerd van een slachtoffergericht preventieproject (focus op opvolging) naar een integraal project (dat alle facetten omvat). Het succes van het project ligt in de integrale aanpak en in het vertrouwen en de bereidheid van alle partners om een einde te maken aan het probleem van de fietsendiefstal. Op basis van een gedetailleerde analyse, een correcte (lokale) definitie van het probleem, een rapporteringsmodel en een actieplan – dat elk kwartaal door een integrale werkgroep wordt opgevolgd – werden 3 oorzaken opgespoord en vervolgens aangepakt (met zichtbare resultaten). Deze oorzaken zijn: 1) een gebrek aan mogelijkheden om zich te beveiligen, 2) de aanwezigheid van de economische beginselen van vraag en aanbod en 3) het gevoel van machteloosheid – zowel van de daders als van de slachtoffers – tegenover het verschijnsel.  

2009: Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009: VESTA – Lokale Politie Antwerpen, Centrale Preventiedienst. VESTA biedt sinds 2012 het techno-preventieaanbod aan alle inwoners van Antwerpen en heeft de ambitie dat velen onder hen daadwerkelijk advies inwinnen bij een techno-preventieadviseur. De politie-inspecteurs bezoeken alle ééngezinswoningen en het aanbod van een PVC wordt persoonlijk aan hen gedaan. De inspecteurs reiken ook een controlekaart uit waarop zij rechtstreeks de risicozones voor inbraak aangeven. In appartementsgebouwen zien de inspecteurs erop toe dat de bewoners zich verantwoordelijk gedragen bij het gebruik van de deurtelefoon. Zij krijgen ook het PVC aanbod.  

2005: Britse “keep it safe”-campagne. Presentatie. Uittreksel: “Er is altijd een risico op diefstal, inbraak en voertuigcriminaliteit. Bij de meeste van deze misdrijven gaat het om een spontane actie, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een openstaand raam of waardevolle spullen die in het zicht zijn achtergelaten.   

Netwerk van de CPV’s van de gemeentelijke preventiediensten en de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de BFPVS: 

  • Het netwerk komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen om advies en praktijken uit te wisselen over verschillende onderwerpen in verband met techno-preventie en diefstalpreventie en om het belang van beveiliging tegen inbraak onder de aandacht te brengen en een kwaliteitsdienst voor de burgers te ontwikkelen.   
  • Het netwerk biedt ook opfriscursussen en bedrijfsbezoeken voor diefstalpreventie-adviseurs.   
  • Elk najaar organiseert het netwerk een plenaire vergadering waarop alle Belgische diefstalpreventie-adviseurs worden uitgenodigd.   
  • Initiatieven van het netwerk om de kwaliteit van het advies inzake techno-preventie en diefstalpreventie te waarborgen:   
  • 2008: Wetenschappelijk onderzoek naar de tevredenheid en doeltreffendheid van techno-preventieadviezen, uitgevoerd door de KU Leuven. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe tevreden burgers zijn over adviezen op het gebied van techno-preventie en diefstalpreventie, en worden de sleutels aangereikt voor een optimaal advies. 
  • De functionele opleiding “techno-preventieadviseur”, zodat elke CPV over dezelfde deskundigheid beschikt bij de uitoefening van zijn preventietaken. 
  • Prevnet-informatiedagen die tweemaal per jaar worden georganiseerd, specialisatieopleidingen, opfriscursussen voor CPV’s 
  • Elke politiezone heeft ten minste 1 CPV om de dienstverlening aan de burger te garanderen. Iedereen heeft toegang tot gedetailleerde informatie over inbraakpreventie. 
  • Veel instrumenten helpen de CVP’s bij hun taak om de burgers bewust te maken van techno-preventie. Bijvoorbeeld: e-CPV, het virtuele huis, diverse publicaties, de techno-trolley, de techno-checklist, tv-spots over preventie.