Gezondheid

Categories

Imprimer cet article

Manifest Veiligheid, Democratie en Steden (EFUS) (2010), aanbeveling: “Maak werk van de ontwikkeling van toegankelijke sportvoorzieningen en steun burgers, met name jongeren en minderheden, om ten volle gebruik te maken van deze sportvoorzieningen”. 

29/09/2015: Plenaire dag van het Hervormingsproject “Naar een betere geestelijke gezondheidszorg…” ontwikkeld over het Oosten van Brussel 

08/10/2015: coördinatie van het netwerk “Bru-Stars”, het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten, reflectie rond de mobiele teams en het programma voor crisisopvang (interesse in dubbele diagnose). Presentatie van de Mobiele Dubbele Diagnose Interventie Unit. Andere presentaties in GT geestelijke gezondheid en verslavingen. Presentatie van Outreaching Area+ (huis voor adolescenten in Ukkel).   

25/10/2015: 25 jaar consultaties in de geestelijke gezondheidszorg, PFCSM-symposium. In het verslag van de vergadering wordt “de moeilijkheid ten aanzien van de (juridische en zorg-) logica van elk aan de orde gesteld. Hoewel zij zich bewust zijn van de noodzaak van coördinatie of articulatie tussen deze twee sectoren. Bijvoorbeeld in de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het geval van pathologieën, waar de actoren een beroep doen op het gerechtelijk apparaat (beroep doen op het gerechtelijk apparaat in extreme gevallen van acting out). En omgekeerd, tijdens een proces kan de expertise van de actoren van de geestelijke gezondheidszorg een steun zijn om de situatie te verhelderen (zorgpad, observatie…)”.     

2017: het SMES organiseert een intervisiecyclus. Het SMES-B Netwerk, een intersectoraal apparaat op het gebied van geestelijke gezondheid en sociale uitsluiting, organiseert, zoals elk jaar, zijn Intervisiecycli. Het gaat om multidisciplinaire groepen van een tiental werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector (geestelijke gezondheidsdiensten, psychiatrische klinieken en ziekenhuisafdelingen, opvangtehuizen, geestelijke gezondheidszorg, huisvestingsdiensten, gemeentelijke diensten, preventiediensten, medische centra, enz.) die zich buigen over de toenemende complexiteit van de situaties van hun publiek(en) met gecombineerde psychische en sociale moeilijkheden. 

24/11/2017: FEDITO BXL studiedag met als titel “In het ziekenhuis, in de stad, de drugsgebruikende patiënt: verkenning van goede praktijken tussen ambulante en intramurale settings”. Programma. 

 

29/09/2020 : Pair-aidance et pratiques participatives : le vécu au centre du secteur social-santé 

Een dag gewijd aan de diversiteit van de praktijken en sectoren die bij “peer participation” betrokken zijn. 

8-18/03/2022: Senegalese delegatie in België in het kader van het Profaj-project (Opleiding en ondersteuning van jonge sporters in precaire situaties met het oog op hun integratie in grote clubs en hun professionele integratie). Dit project heeft tot doel jonge Senegalese sporters in precaire situaties te helpen om hun integratie in grote clubs en hun professionele integratie te bevorderen.