Belgian Prevention Tour – Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie

Categories

Imprimer cet article

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, werd het BFPVS vzw door de SLIV van de FOD Binnenlandse Zaken gesolliciteerd om aan het Preventiemarket op 2 december 2010 deel te nemen en om de « Belgian Prevention Tour » te organiseren in 3 plaatsen van het Brussels Gewest rond 3 themas geillustreerd door 15 lokale preventieprojecten.
Daarvoor heeft het BFPVS de « Belgian Prevention Guide » gepubliceerd die kan doorgestuurd worden op aanvraag per mail.

EUCPN European Crime Prevention Conference

Categories

Imprimer cet article

Het European Crime Prevention Network EUCPN organiseert op 19 en 20 februari 2020 in Brussel een Europese conferentie rond de preventie van criminaliteit. Het programma van de conferentie weerspiegelt het werk van het EUCPN. Het EUCPN Secretariaat zal tijdens de verschillende workshops hun output voorstellen en een platform bieden voor academici, projectverantwoordelijken en beleid om standpunten naar voren te brengen en uit te wisselen.

Onderwerpen zijn onder meer georganiseerde vermogenscriminaliteit (EU-focusdag, gauwdiefstal, enz.), mensenhandel (campagne en onderzoek), milieucriminaliteit (monitor en toekomstig actieplan), jeugd, cybercriminaliteit, fraude, enz. Naast deze workshops zullen 4 plenaire sessies georganiseerd worden die gericht zijn op het concept van criminaliteitspreventie, evaluatie van criminaliteitspreventie-initiatieven, tips en trucs om EU-financiering te verkrijgen en een discussie over de toekomst van criminaliteitspreventie in de Europese Unie.

Coronavirus COVID-19

Categories

Imprimer cet article

Beste leden, partners, alumni en vrienden,

In overeenstemming met de richtlijnen van de Belgische nationale veiligheidsraad neemt het Belgisch Forum maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te helpen beperken. Het is belangrijk dat onze leden, de lokale gekozen en professionelen, veilig en gezond blijven in deze uitdagende tijd, en onze gedachten gaan uit naar degenen die beïnvloed worden door het coronavirus. Het Belgisch Forum zal open blijven en zal een kwaliteitsvolle analyse blijven maken van alle onderwerpen die we behandelen voor onze leden, partners, de pers en het grote publiek. Hoe we die analyse zullen delen en afleveren zal veranderen. Er zullen tot nader order geen evenementen plaatsvinden waarbij een fysiek publiek betrokken is. Kleinere, niet-essentiële bijeenkomsten worden uitgesteld of op afstand gehouden. Maar u kunt nog steeds publicaties van het Belgisch Forum in uw inbox verwachten.
De eenvoudigste manier om ons te bereiken is via mail, die u in contact met een van onze medewerkers brengt. Deze maatregelen treden in werking vanaf 13 maart. We zullen onze aanpak opnieuw evalueren naarmate de situatie zich ontwikkelt en elke verandering of update onmiddellijk communiceren. In de tussentijd hopen we dat u en uw dierbaren veilig en gezond blijven. Dank u voor uw begrip en voortdurende steun.

Laetitia NOLET, Coördinator Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in Steden wil graag haar leden en niet-leden informeren over het nieuw coronavirus en de (preventieve) maatregelen die hierrond genomen worden. In het onderstaande artikel kan u de verschillende maatregelen en aanbevelingen van de overheid terugvinden.

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De inperkingsmaatregelen van de federale regering zijn als volgt : Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
 • Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten. Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.
 • Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.
 • Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

Nuttige links voor bijkomende informatie

Enkele lokale en burgerse solidariteitsiniatieven te promoten

Aarzel niet op ons de positieve initiatieven te sturen om zij hier te promoten aub !Meer informatie

Webinars en oproepen tot EFUS projecten

Categories

Imprimer cet article

Webinars

Our European partner, Efus, invites you every Tuesday and Thursday at 2pm for a series of one hour thematic webconferences. Moderated by our team with contributions of one or more local actors and experts, these online debates will be the opportunity to share your experiences of the crisis. These webconferences are firstly intended for Efus members, but are also open to interested non-members, subject to availability. They will be held in English or in French. Please note that you have to register seperately for each session.

More information

The SARS-CoV-2 and the measures taken to control its spread affect all of us, however they hit those inhabitants of our cities who are already coping with difficult living conditions particularly hard. In the early stages of the epidemic and the shutdown, it quickly became clear that the lives of homeless persons and people who use drugs in public space are particularly affected. The services municipalities provided to these groups have difficulties adapting to the measures taken, and partly had to be limited or even suspended. In this situation, local authorities and harm reduction workers are faced with many pressing questions: How can harm reduction services adapt and keep running? What support is needed and possible in cases of suspected or confirmed infections? How can quarantine measures be implemented in situations of homelessness and/or active drug use? Cities and NGOs are closely cooperating to find responses to these questions – this session will enable an exchange on these responses and related issues.

 • 9 April 2020 – 2pm : How to support vulnerable groups under conditions of COVID-19 shutdown?
 • 14 April – 2pm : How to respond to the increase of domestic violence?
 • 16 April – 2pm : Will social distancing aggravate polarisation?
 • 21 April – 2pm : How to reconfigure security cooperation in a time of crisis?
 • 23 April – 2pm : Does the crisis change the forms of criminality in cities?
 • 30 April – 2pm : What are the evolutions of crisis communication towards the the population?
 • 5 May – 2pm : How can displays of solidarity reinforce cities in a crisis?

Webinars précédents

 • 15/4/2020 10:00 AM – 11:30 AM: PRACTICIES Final Conference – Webinar 3 and Closing Session – Radicalisation prevention policies and strategies : Het PRACTICIES-project voerde een Europees onderzoek uit naar de perceptie van extremisme door jongeren en ontwikkelde een systematische psychologische benadering van radicaliserings- en deradicaliseringsprocessen. Hoe worden jongeren in verschillende regio’s van Europa getroffen door de opkomst van extremisme en wat kan er worden gedaan om hen te ondersteunen en hun veerkracht te versterken? Onderzoekers, beoefenaars en jongerenvertegenwoordigers bespreken deze vragen en de belangrijkste resultaten van hun onderzoek. Nicolas Becuwe, KANTAR Dounia Bouzar, Bouzar Expertises Yanis Lamari, Youth ID Moderators : Moritz Konradi, Efus.
 • 27/3/2020 11:00-12:30 : EFUS Webinar Eindconferentie PRACTICIES : Perceptie van jongeren over extremisme, resultaten van een Europees onderzoek en bevindingen vanuit een psychologische benadering
 • Bijkomende informatie


 • 22/4/2020 11:00 AM : LOUD-Webinar 2 : Maria Lozano, expert on preventing and combating violent radicalisation, member of the Radicalisation Awareness Network (RAN) Steering Committee.
 • 19/3/2020 : LOUD-Webinar 1: Creating alternative narratives at the local level”, with Maria Lozano, expert on preventing and combating violent radicalisation, member of the Radicalisation Awareness Network (RAN) Steering Committee. “The role of alternative narratives in preventing discrimination, polarisation and radicalisation at the local level” : What do successful alternative narrative campaigns look like? Which actors should be involved and what is their role? What are the benefits of this involvement and what would further collaboration look like? Please send your questions, comments and feedback here.

Oproep tot kandidaturen van de Belgische steden leden van EFUS om op een Europees project van EFUS deel te nemen

Meer info

Behoefteonderzoek 2020

Categories

Imprimer cet article

Met het oog op onze nationale colloquium op 6 oktober 2020, wil het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw haar dienstenaanbod aanpassen aan de behoeften van de lokale verkozenen en professionelen in België. Om aan uw verwachtingen te blijven voldoen, en zeker door deze zeer specifieke opsluitingsmaatregelen waarin het Forum online beschikbaar blijft, nodigen wij u uit om 5 tot 10 minuten de tijd te nemen om onze vragenlijst te beantwoorden. Uw antwoorden zullen ook de co-constructie van een samenwerkingsplatform mogelijk maken voor een geïntegreerde benadering van veiligheid die binnenkort online op onze website zal worden geplaatst.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten, wij kijken ernaar uit u te lezen en binnenkort terug te zien.

Meer informatie

Memorandum 2020 ter steun van de gemeenten en van de gemeentelijke geintegreerde aanpak over preventie, veiligheid en sociale cohesie

Categories

Imprimer cet article

Het Belgian Forum for Urban Security BeFUS vzw ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2020 verenigt het BeFUS 63 Belgische gemeenten. Het BeFUS maakt deel uit van het Europees Forum voor Veiligheid en Preventie in de Steden die 250 steden telt als lid.

Een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid dat op evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving staat centraal. Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus.

Voor uitvoering van dit beleid sturen steden en gemeenten duizenden preventie- en veiligheidsmedewerkers aan, waarvan een 3.500-tal gesubsidieerd worden door diverse bovenlokale overheden voor een totaal van ongeveer 130 000 000€/jaar, hoofdzakelijk :

- Een 1.850-tal medewerkers in de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen, gefinancierd door de FOD Binnenlandse Zaken (ongeveer 35 074 835,12 €/jaar + 1 878 221,2 €/jaar voor ACTIVA 346, + 513 556,08 €/jaar voor ACTIVA 90, totaal van 37 466 612,4€/jaar)
- Een 30-tal bemiddelaars i.h.k.v. Gemeentelijke Administratieve Sancties, gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie, ong. 1.874.000 €/jaar)
- Een 700-tal medewerkers in de Sociale Cohesieplannen, gefinancierd door de Waalse Overheidsdienst (Binnenlandse Sociale Actie, ong. 36.120.000 €/jaar)
- Meer dan 700 medewerkers in de Preventie- en Nabijheidsplannen van de Brusselse gemeenten, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ong. 31.092.640 €/jaar)
- Een 180-tal medewerkers in diensten voor omkadering van de gerechtelijke alternatieve maatregelen, gefinancierd door de FOD Justitie in loop van communautarisatie (ong. 9.100.000 €/jaar)
- Ex-veiligheidscontracten: 14.166.000€ voor 2019 aan de 29 gemeenten die meestal aan de lokale politiezone doorgestort hebben.

Opmerking : minstens zoveel preventie- en veiligheidsmedewerkers worden co-gefinancierd met eigen lokale middelen van de steden en gemeenten.

Een lokale aanpak van veiligheidsvraagstukken

Veiligheid is een essentieel gemeenschappelijk goed, nauw verbonden met andere domeinen, nl. sociale integratie, het recht op werk, gezondheid, onderwijs en cultuur. Toegang tot deze rechten bevordert het recht op veiligheid. Veiligheid is een conditio sine qua non voor een duurzame ontwikkeling van de mensen.“,

EFUS manifesten, Zaragoza “Security, Democracy and Cities” (2006); Barcelona “Co-producing Urban Security Policies” (2017)

De lokale overheden staan voor ernstige uitdagingen. Als gevolg van beweging, evolutie en vergrijzing van de bevolking tellen steden en gemeenten steeds meer en diverse inwoners en vergroot de druk op de publieke ruimte. Spanningsvelden tussen groepen geven aanleiding tot (samenlevings) conflicten, wrijvingen en overlast. Tevens verzwakken sociale en economische ongelijkheden dit samenleven en haar sociale cohesie. Als onrechtvaardig ervaren ongelijkheden in o.a. armoede, wonen, onderwijs, werk, gezondheid….vergroten de kans op frustraties en agressie naar zichzelf of naar anderen. Ongelijkheden, verschillen, het anders-zijn… leiden ook tot allerlei vormen van polarisatie die een groot risico inhouden voor onze huidige manier van respectvol, democratisch en veilig samenleven.

Het BeFUS vzw zal zich de komende jaren dan ook focussen op het versterken van de deskundigheid en van de uitwisselingen, tevens rekening houdend met digitale ontwikkelingen, m.b.t.:

 • het samenleven en het beheer van de openbare ruimte en van zijn verantwoordelijk delen,
 • de strijd tegen sociale polarisatie,
 • het lokale bestuur van het samenleven : de methodologie, evaluatie, (digitale) communicatie, en de nabijheid tussen burgers en instellingen,
 • het interpersoonlijke geweld,
 • de sociale samenhang bij en tussen jongeren…

… tevens rekening houdend met digitale ontwikkelingen.

Nood aan financiële en structurele duurzaamheid van lokaal beleid

Om lokale acties in de toekomst op een methodologische en strategische wijze te ondersteunen, is een brede beleidsfocus op criminaliteitspreventie aangewezen, met inbegrip van proactieve en ondersteunende acties ter bevordering van de levenskwaliteit en het veiligheidsgevoel. Om de verschillende toekomstige plannen te structureren, stellen we voor om de inhoud ervan (de acties en hun doelstellingen) te verbinden aan een beperkt aantal brede beleidsdomeinen en strategieën. De beleidsdomeinen treffen zowel de aanleidingen als de oorzaken van veiligheidsvraagstukken. De strategieën vinden hun plaats in het driesporenbeleid van preventie, zorg/herstel en handhaving.

Op basis van een degelijke omgevingsanalyse en gedragen politieke keuzes ontwikkelt de lokale overheid binnen 4 beleidsdomeinen een eigen lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, waarbij zij de autonomie krijgen om zelf accenten te leggen. Een integraal beleid werkt in op de vier beleidsdomeinen, die de voedingsbodem vormen van onveiligheid en de onveiligheidsgevoelens, zoals voorgesteld in de pyramide hieronder :

Die pyramide wordt door vier lagen samengesteld :

(1) De eerste laag is “Bevorderen van sociale inclusie”, wat betekent het individueel versterken/activeren van de burger, bevorderen deelname aan maatschappelijk leven, kritische denkwijze en een houding van respect, openheid en solidariteit ontwikkelen en het ontwikkelen van de slagvaardigheid van de bewoners, met name in hun vermogen om deel te nemen aan de evolutie van hun wijk;

(2) In tweede is “Bevorderen van het veilig samenleven” : het goed samenleven versterken, het verbinden van groepen inwoners, de burgers bewuster maken van de gemeenschappelijke regels en waarden van een goed samenleven en het herstellen van de communicatie tussen (potentieel) conflicterende individuen en groepen, met aandacht voor conflicten die een impact op de openbare ruimte hebben;

(3) “Verminderen van overlast en hinderlijk gedrag”, de derde laag, begrijpt in het bevorderen van gewenst en correct burgerlijk gedrag zonder het creëren van hinder noch overlast, al dan niet in de openbare ruimte en bewustmaking van de risico’s van verslaving en overmatig gebruik van alcohol en drugs en de bagatellisering van de daarmee gepaard gaande overlast;

(4) Eindelijk is de vierde laag met “Voorkomen van slachtofferschap”, dus voorkomen van criminaliteit, van vermogens – en gewelddelicten met sensibilisering van en bemiddeling tussen daders en slachtoffers.

Verwachtingen

Wij verwachten dat de federale, regionale en gemeenschapsregeringen de steden en gemeenten ten volle ondersteunen in de uitvoering van hun lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, door :

- 1. Het (h)erkennen van de rol van steden en gemeenten als drijvende krachten achter het preventie- en veiligheidsbeleid, dat op lokaal niveau de drie sporen -preventie, zorg en handhaving- integreert en dat integraal deel uitmaakt van een globaal sociaal cohesiebeleid.

- 2. Dit kan door de gemeentelijke autoriteiten actief te raadplegen en te betrekken bij opmaak van alle preventie-, veiligheids- en sociale cohesieplannen, zowel op vlak van inhoudelijke prioriteiten, te hanteren methodieken, te ontwikkelen acties en projecten,… als op vlak van de financiële en inhoudelijke verantwoording.

- 3. Tevens vergt dit een meerjarenplanning waarin de looptijd van de diverse plannen afgestemd is op de lokale beleidscyclus van 6 jaar. In het bijzonder maakt dit ook een nauwere afstemming met de Zonale Veiligheidsplannen mogelijk. Evaluatiemethoden, -termijnen en -sjablonen van de verschillende subsidiërende instanties moeten onderling geharmoniseerd worden én aansluiten op de rapportering i.h.k.v. de Beleids- en BeheersCyclus.

- 4. Het erkennen, mandateren en ondersteunen van de regierol die de preventieambtenaren en de coördinatoren van de sociale cohesieplannen opnemen in het lokale preventie- en veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak van veiligheids- en samenlevingsproblemen kan slechts gerealiseerd worden in samenwerking met heel wat partners. Niet alleen partners uit de ruime veiligheids- en welzijnssector -zoals politie, gemeenschapswachten, straathoekwerkers, preventiecoaches, jeugdwelzijnswerkers, bemiddelaars, opbouwwerkers,…, maar ook partners die een rol hebben in de organisatie en onderhoud van de openbare ruimte dragen bij tot een goed en veilig samen leven. Regisseren betekent samen met de partners tot een gedragen plan van aanpak komen waarin ieder zijn rol opneemt en overeenkomstig zijn bevoegdheden de nodige initiatieven uitvoert, mét erkenning en respect voor ieders rol binnen de veiligheidsketen.

- 5. Het garanderen van een structurele en duurzame financiering zodat deze integrale plannen de lokale ontwikkelde expertise en knowhow in stand houden, en ook effectief kunnen uitgevoerd worden op het terrein door voldoende en deskundige medewerkers. Dit impliceert minimaal een jaarlijkse indexering van de subsidiebedragen zodat minstens de toenemende loonkost van ervaren personeel gefinancierd wordt. Ook de kleinere gemeenten hebben baat bij een evenwichtig veiligheidsbeleid en de subsidiëring ervan. Een transparante subsidietoekenning o.b.v. meerdere objectieve criteria is aangewezen, zoals criminaliteits-en veiligheidsproblematiek, socio-demografische kenmerken, ligging, gebruikersprofiel, stedelijke functies (het aantal en surplus gebruikers (ihkv werk, school, studies scholieren, studenten, vrijetijd, toerisme…). Een dotatiesysteem naar analogie met de politiezones kan overwogen worden.

- 6. Het actief ondersteunen van de steden en gemeenten door het aanreiken van (omgevings)analyses, goede praktijken, middelen, eigentijds campagnemateriaal, nuttige tools voor impactevaluatie en gebruiksvriendelijke verantwoordingsinstrumenten, en door het bepaalde intergemeentelijke projecten op het supralokaal niveau mutualiseren.

- 7. In het bijzonder vragen we ondersteuning en inspiratie in de aanpak van actuele (vb. cybercriminaliteit,, polarisering, misbruik van nieuwe psychoactieve stoffen….) en hardnekkige (vb. intrafamiliaal geweld) fenomenen, de inzet van nieuwe technologieën (vb. social media, slimme camera’s,…) en de uitrol van vernieuwende methodieken (vb. Crime Prevention Trough Environmental Design, pleinpatrons, bestuurlijke handhaving…).

Voor het BeFUS vzw en haar 63 lidgemeenten, onder voorzitterschap van Mevrouw Dorah ILUNGA, Schepen van Sint Joost ten Node, sinds 3 september 2020

Ter info, hieronder vindt u de vorige memorandums van het BeFUS vzw :