BeFUS-opleidingen over “Lokale preventie en veiligheid”

Categories

Imprimer cet article

 

Na 19 participatieve webinars over de 11 thema’s van het BeFUS-handboek “Lokale preventie en veiligheid” georganiseerd in 2022-2023, nodigen we u uit om uw gevoelens en behoeften te uiten, en om u zo snel mogelijk in te schrijven door het Google Form te beantwoorden, voor de komende praktische ‘peer-to-peer’ opleidingssessies, georganiseerd door BeFUS vzw met de bijdrage van de auteurs en co-auteurs van de 3e editie van het BeFUS vzw-handboek “Lokale preventie en veiligheid”, die van 10u tot 15u in Brussel op de volgende data zullen plaatsvinden (met simultane vertaling):

2024

 • 16/1/2024 over de preventie van recidive.
 • 22/1/2024 over evaluatie en het onveiligheidsgevoel : de voorwaarden voor gebruik.
 • 30/1/2024 over de stad bij nacht en/of openbare overlast en onburgerlijkheden.
 • 5/2/2024 over het beroepsgeheim en de positie van de preventiemedewerkers.
 • 20/2/2024 over het niet-gebruiken van sociale rechten.
 • 12/3/2024 over de praktijk van waarheidsvinding bij bemiddeling.
 • 16/4/2024 over de preventie van gewelddadige radicalisering op lokaal niveau.
 • 22/4/2024 over het straathoekwerk.
 • 14/5/2024 over de openbare ruimtes: participatief, onderhandeld, gedeeld, verantwoordelijk, duurzaam en innovatief planning en beheer.

Met de steun van safe.brussels, en met de onschatbare medewerking van Politeia vzw en de inbreng van ervaring en expertise van de auteurs en coauteurs van de praktische handleiding BeFUS vzw 2023 “Lokale preventie en veiligheid”:

Peter COLLE, Astrid DE GROOF, Anabel EERENS SARANGO, Maude GLORIEUX, François-Xavier HELLEMANS, Thierry HENDRICKX, Arnaud JACQUINET, Julien RAONE, Gregor STANGHERLIN, Werner VAN HERLE, Catherine VAN DER STRAETEN, Jonas VAN ROSSEM en Olivier VANDERHAEGHEN.


Na onze eerste jaarlijkse studiedag over 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België, georganiseerd in samenwerking met Uitgeverij Politeia , nodigt BeFUS vzw u graag uit voor een reeks online participatieve workshops over de verschillende hoofdstukken van het handboek voor lokale preventie en veiligheid :

 1. 29/09/2022 : Sociale integratie van jongeren met verslavings- en/of mentale gezondheidsproblemen.
 2. 13/10/2022 : Diagnose van onveiligheidsgevoel en participatieve evaluatie door jongeren.
 3. 18/10/2022 : Rehabilitatie en preventie van recidive van jongeren.
 4. 27/10/2022 : Digitale technologieën voor het beheer van openbare ruimte en van zijn jonge gebruikers.
 5. 17/11/2022 : Het nachtleven en jongeren.
 6. 24/11/2022 : Positionering van preventieactoren over beroepsgeheim.
 7. 8/12/2022 : Overlast en gebrek aan burgerzin.
 8. 13/12/2022 : Preventie van radicalisering op lokaal niveau.
 9. 20/12/2022 : Politie/burgers

2023

 1. 16/01/2023: Toekomst van het Belgische preventiebeleid
 2. 31/01/2023: Ketenaanpak in het kader van het voorkomen van recidive
 3. 14/02/2023: Evaluatie en onveiligheidsgevoelens
 4. 07/03/2023: Beroepsgeheim en de positie van preventie-actoren
 5. 21/03/2023: Deelname aan het lokale veiligheidsbeleid
 6. 25/04/2023: Sociale inclusie van mensen met verslavings- en/of mentale gezondheidsproblemen
 7. 09/05/2023: Sociale polarisatie
 8. 23/05/2023: Preventie van gewelddadig extremisme op lokaal niveau
 9. 06/06/2023: Voorkoming van openbare overlast en onburgerzin
 10. 20/06/2023 : Stad en nacht
 11. 26/09/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
 12. 2/10/2023 over de toekomst van het lokale preventie- en veiligheidsbeleid.
 13. 9/10/2023 over de preventie van toxische polarisatie.
 14. 10/10/2023 over de nabijheid en respect tussen burgers, politie en preventiemedewerkers.
Met de steun van safe.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)